Yapi ve kredi bankasi A.S נ. האניה HURIYE ANA תמורתה בכינוס | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

Yapi ve kredi bankasi A.S נ. האניה HURIYE ANA תמורתה בכינוס

ע"א 2713/20
תאריך: 12/08/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  2713/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המערער:

Yapi ve kredi bankasi A.S

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. האניה HURIYE ANA תמורתה בכינוס באמצעות כונסי הנכסים

 

2. דינמיק שירותי ספנות בע"מ

 

3. BMS UNITED BANKERS LTD

 

4. KPI BRIDGE OIL L.T.D

 

בקשה להגדלת סכום העירבון; תשובה מטעם המערער; בקשה למתן הבהרה ולחילופין למתן פטור מהפקדת עירבון נוסף

 

 

החלטה

 

 

 

           מזכירת בית המשפט קבעה את העירבון בהליך שבכותרת על סך של 40,000 ש"ח. לפניי בקשה להגדלתו.

 

           גובה העירבון בערעור נקבע לפי אומדן ההוצאות הצפויות אם יידחה ההליך, וזאת בהתבסס על שיקולים שונים ובהם מורכבות ההליך, היקפו, מספר המשיבים, קיומו של ייצוג נפרד עבור בעלי דין שונים, שווי נשוא המשפט, טיב ההליך וגובה ההוצאות שבהן חויב יוזם ההליך בערכאה הקודמת (ראו: עע"מ 3018/19 עמותת מוסדות חיים נצחיים נ' עיריית אשקלון (19.11.2019)). בנסיבות העניין, בהתחשב בכך שהמערער הוא תאגיד זר ונוכח טענות המשיבים – שלא נסתרו על-ידי המערער – כי שכר הטרחה בבית המשפט המחוזי טרם שולם (ראו והשוו: ע"א 7288/15 Vessy Development Corp‏ נ' האונייה ‏M/N Mirage-1, פיסקה 3 (3.4.2016)) ובהתחשב במכלול נסיבות העניין, לרבות מהות ההליך, מספר המשיבים וגובה ההוצאות שנפסק בבית המשפט המחוזי, אני מורה כי העירבון להבטחת הוצאות המשיבים בערעור יעמוד על סך של 50,000 ש"ח.

 

           נוכח בקשת המערער אבהיר כי מטרתו של העירבון שהופקד על-ידיו בסך של 50,000 ש"ח נועד להבטחת נזקי המשיבים כתוצאה מעיכוב הביצוע עליו הורתה כבוד השופטת י' וילנר בהחלטתה מיום 11.5.2020, ואין בו כדי להבטיח את הוצאות המשיבים בהליך. ממילא לא ראיתי כל טעם להיעתר לבקשה לפיה עירבון זה יהווה גם בטוחה להבטחת הוצאות המשיבים בהליך.

 

           אם כן, עירבון בסך של 50,000 ש"ח להבטחת הוצאות המשיבים בהליך יופקד עד ליום 23.8.2020, אחרת יירשם ההליך לדחייה ללא צורך במתן החלטה נוספת. 

         

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב באב התש"ף (‏12.8.2020).

 

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים