Varghese Jibin נ. מדינת ישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

Varghese Jibin נ. מדינת ישראל

בש"פ 4756/20
תאריך: 09/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"פ  4756/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המבקש:

Varghese Jibin

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מדינת ישראל

 

בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט צ' קאפח) בעמ"ת 13878-07-20 מיום 8.7.2020

 

בשם המבקש:

עו"ד יוסי סיקה; עו"ד סתיו כהן

 

 

החלטה

 

 

           לפנַי בקשת רשות לערור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (כב' השופט צ' קאפח) בעמ"ת 13878-07-20 מיום 8.7.2020, במסגרתה נדחה ערר המבקש על החלטת בית משפט השלום, על פיה יש להותיר את העורר בבידוד במשך 14 ימים, וכפועל יוצא מכך לדחות את בחינת כשירותו של המבקש על ידי הפסיכיאטר המחוזי.

 

1.            ביום 2.7.2020 הוגש כתב אישום נגד המבקש המייחס לו עבירה של תקיפה כדי לגנוב. בד בבד עם הגשת כתב האישום הוגשה בקשה למעצרו עד תום ההליכים. עוד באותו היום קבע בית משפט השלום כי המבקש ייעצר עד להחלטה אחרת. בנוסף נקבע כי על הפסיכיאטר המחוזי לבחון את כשירותו של המבקש לעמוד לדין "בתנאי אשפוז, ככל שיראה הפסיכיאטר המחוזי לנכון". בהתאם לכך, הורה בית המשפט על העברת המבקש למקום האשפוז, לאחר תיאום עם הפסיכיאטר המחוזי. ברם, בהמשך אותו יום הוגשה בקשה מטעם קצין אסירים בשירות בתי הסוהר לדחות את העברתו של המבקש לאשפוז. זאת נוכח התפשטות נגיף הקורונה, ולאור העובדה כי המבקש מתגורר בדרום תל אביב, מקום אשר הוגדר כ"אזור אדום". על כן הוחלט על העברתו לאגף ייחודי וייעודי בבית סוהר רמון, לצורך שהייה בבידוד רפואי למשך 14 יום. הבקשה התקבלה, ובית המשפט הורה על דחיית מועד העברת המבקש לאשפוז, תוך שצוין כי על שירות בתי הסוהר להודיע אם קיימים פתרונות שיאפשרו בדיקתו הפסיכיאטרית במיקומו הנוכחי. בקשה לעיון חוזר שהוגשה מטעם המבקש, נדחתה. ביום 6.7.2020 הוגשה הודעת שירות בתי הסוהר על פיה המבקש הובא לבחינת פסיכיאטר מחוזי באמצעות היוועדות חזותית, וצפוי להתקיים מפגש נוסף עם הפסיכיאטר המחוזי במקום המעצר ביום 20.7.2020.

 

2.            על החלטה זו הגיש המבקש ערר לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. ביום 8.7.2020 דחה בית המשפט את הערר לאחר שקבע כי החלטת שירות בתי הסוהר בעניין בידוד המבקש היא החלטה סבירה הנופלת במתחם שיקול דעתו. עוד נקבע כי אין מקום להתערב גם בשיקול דעתו של בית חולים אברבאנל אשר מיאן לקבל את המבקש לבחינה פסיכיאטרית בטרם תסתיים תקופת הבידוד.

 

3.            מכאן הבקשה שלפנַי. המבקש טוען כי העילה היחידה בגינה נקבע כי הוא נדרש בבידוד היא מאחר שהוא נתין זר המתגורר בדרום תל אביב וזאת למרות שלא בא במגע עם אף חולה מאומת. לטענת המבקש, בית המשפט האריך, הלכה למעשה, את מעצרו בשבועיים נוספים, מבלי שהתקיים דיון במעמד הצדדים ומבלי שהתייחס למקור הסמכות לבקשה מעין זו שהגיש שירות בתי הסוהר. בנוסף נטען כי מקרה זה מעורר שאלות משפטיות עקרוניות החורגות מעניינו של המבקש, כאשר היה על בית המשפט לקבוע כי שירות בתי הסוהר אינו מוסמך להורות על העברת עצורים לבידוד רק בשל זיקתם למקום מגורים מסוים שהוגדר כ"אזור אדום", מבלי שמדובר במושג שהוגדר בחקיקה או בתקנות.

 

4.            דין הבקשה להידחות. אמת המידה להיענות לבקשת רשות לערור על הליך מעצר ב"גלגול שלישי" הינה מצומצמת, כאשר רשות ניתנת רק במקרים חריגים בהם מתעוררת שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית החורגת מעניינם הקונקרטי של הצדדים להליך, או בנסיבות פרטניות ייחודיות המצדיקות זאת כגון חשש לעיוות דין (ראו: בש"פ 1516/20 פלוני נ' מדינת ישראל (28.2.2020); בש"פ 8646/19 איזייב נ' מדינת ישראל (2.1.2020)). הבקשה אינה מגלה עילה בגינה יש להיעתר לה "בגלגול שלישי". על אף נסיונו של המבקש לשוות לבקשה נופך עקרוני, הלכה למעשה אין מקרה זה מעורר שאלה משפטית בעלת חשיבות עקרונית. אין המדובר בהחלטה המורה על מעצר המבקש ללא צורך רק בשל היותו נתין זר בעל זיקה למקום מגורים מסוים. מדובר אך בעיכוב מסוים באבחון כשירותו לעמוד לדין. הא ותו לא.

 

5.            אין חולק כי בית המשפט הורה על מעצרו של המבקש עד להחלטה אחרת. משכך, טענות המבקש כי דחיית המועד שנקבע לבחינת כשירותו לעמוד לדין משמעה הארכת מעצרו ללא סמכות, אינה ניתנת להתקבל. לא למותר לציין כי בית משפט השלום הורה לשירות בתי הסוהר לעדכנו באופן תכוף בדבר מצבו של המבקש ובדבר היתכנות קידום בחינת כשירותו על ידי הפסיכיאטר המחוזי. 

 

           הבקשה נדחית אפוא.

 

           ניתנה היום, ‏י"ז בתמוז התש"ף (‏9.7.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים