COMVERSE TECHNOLOGY LNC נ. רוני כרתיאל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

COMVERSE TECHNOLOGY LNC נ. רוני כרתיאל

רע"א 3631/20
תאריך: 06/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  3631/20 - א'

לפני:  

כבוד השופטת ע' ברון

 

המבקשת:

Comverse Technology Inc.

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רוני כתריאל

 

2. דויד וקנין

 

בקשה לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 16.4.2020 (כבוד השופטת צ' צפת) ב-ת"צ 1344-09; ת"צ 1355-09; ת"צ 34335-02-10; ת"צ 14066-03-10

 

בשם המבקשת:                     עו"ד יורי נחושתן; עו"ד עדי יוגב; עו"ד אמיר הלוי; עו"ד מיכאל גינסבורג; עו"ד נופר שטיין

בשם המשיבים:

עו"ד עמית מנור; עו"ד מור תגר

 

החלטה

 

1.        לאחר עיון בבקשה לעיכוב ביצוע ובתשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי יש להורות על עיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי מיום 16.4.2020 שבכותרת עד למתן החלטה אחרת.

 

2.        הוחלט כי הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. המשיבים יגישו תשובתם לבקשה עד ליום 27.7.2020.

 

           על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פ"ד) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין למבקשת. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התשובה סיכומים בכתב. העדר התייחסות כמוהו כהסכמה. העדר תשובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

 

           ניתנה היום, ‏י"ד בתמוז התש"ף (‏6.7.2020).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים