Ataf Knaan נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

Ataf Knaan נ. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

בג"ץ 7463/18
תאריך: 23/06/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 7463/18

 

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

כבוד השופטת י' וילנר

 

העותרות:

1. Ataf Knaan

 

2. בהיה חאג'

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. מפקד כוחות צה"ל באיו"ש

 

2. מתאם הפעולות בשטחים

 

עתירה למתן צו על-תנאי

 

בשם העותרות:

עו"ד מאג'יד חמדאן

 

בשם המשיבים:

עו"ד מיה דיין  

 

פסק-דין

 

השופטת ד' ברק-ארז:

 

1.        העתירה שבפנינו מכוונת להארכתה של אשרת השהייה באזור שניתנה לעותרת 1 (להלן: העותרת), על מנת שתוכל לסעוד את אביה ואמה, היא העותרת 2.

 

2.        העותרת היא אזרחית ותושבת ארצות הברית. לפי הנטען, הוריה, המתגוררים באזור, הם חולים סיעודיים הזקוקים לעזרתה. על רקע זה, נכנסה העותרת לאזור ביום 1.7.2018 וניתנה לה אשרת שהייה לצורך כך עד ליום 1.10.2018. ביום 17.9.2018 הגישה העותרת בקשה להארכת אשרת השהייה, אולם זו סורבה, ועל כן הגישה העותרת את העתירה דנן.

 

3.        ביום 22.10.2018 ניתן צו ארעי האוסר על נקיטת פעולות אכיפה נגד העותרת עד למתן החלטה אחרת.

 

4.        בעקבות הגשת העתירה התנהל דין ודברים בין העותרת למשיבים, ובכלל זה הועברו לידי המשיבים מסמכים רפואיים המלמדים על מצבם הרפואי של הורי העותרת. בהמשך לכך, הודיעו המשיבים ביום 13.6.2019 כי לאחר שנבדקו המסמכים האמורים הוחלט להאריך את אשרת השהייה של העותרת בשלושה חודשים נוספים, על רקע רפואי והומניטארי, ובכפוף לחתימה על תצהיר תנועה באזור לא יאוחר מיום 30.6.2019.

 

5.        לאחר שהתבקשה לעדכן האם בנסיבות אלה היא מסכימה למחיקת העתירה תוך שמירת זכויות, הודיעה העותרת ביום 21.6.2019 כי היא עומדת על עתירתה. לטענתה, בתוך זמן קצר היא תיאלץ לשוב ולבקש הארכה של אשרת השהייה שלה, וייתכן אף שתידרש לשוב ולנקוט הליכים משפטיים בעניין זה. העותרת עומדת על כך שאין טעמים טובים לסירובם של המשיבים להאריך את אשרת השהייה שלה אף מעבר לתקופה הנוספת שאושרה לה. כמו כן, העותרת מלינה על כך שהמשיבים מתנים את הארכת האשרה בהגעתה הפיזית למשרדיהם בבית אל לצורך חתימה על תצהיר, ואינם נכונים להסתפק בהעברת  התצהיר מטעמה באמצעות בא-כוחה.

 

6.        לאחר ששקלנו את הדברים הגענו למסקנה כי דין העתירה במתכונתה הנוכחית להידחות. בעיקרו של דבר, המשיבים נעתרו – גם אם באופן לא מספק, לשיטתה של העותרת – לסעד המבוקש. אין בכך כדי לחסום את דרכה של העותרת לשוב ולבקש את הארכתה של אשרת השהייה שלה באזור לקראת תום תקופת ההארכה הנוכחית. בעשותה כן תוכל העותרת להציג מסמכים עדכניים שיעידו על מצבם הרפואי של הוריה, וחזקה על המשיבים כי יבחנו זאת בלב פתוח ובנפש חפצה. יש להניח שבעשותם כן יעמדו נגד עיניהם של המשיבים גם ההחלטות שכבר התקבלו ביחס למצבם הנוכחי של הורי העותרת.

 

7.        אשר על כן: בכפוף להודעת המשיבים על הארכת אשרת השהייה של העותרת בשלושה חודשים מיום התייצבותה לחתימה על תצהיר תנועה באזור (ולכל המאוחר החל ביום 30.6.2019), אנו מורות על דחיית העתירה. זכויות הצדדים שמורות להם ביחס לעתיד. הצו הארעי שניתן ביום 22.10.2018 בטל. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ' בסיון התשע"ט (‏23.6.2019).

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט ת

                      ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים