ש.לירז חברה לבניין בע"מ נ. תאמר אלכואזבה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ש.לירז חברה לבניין בע"מ נ. תאמר אלכואזבה

בש"א 7376/19
תאריך: 04/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  7376/19

 

לפני:  

כבוד השופט א' שטיין

 

המבקשות:

1. ש.לירז חברה לבניין בע"מ

 

2. שומרה חברה לביטוח בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

תאמר אלכואזבה

 

בקשה להעברת מקום דיון

 

בשם המבקשות:

עו"ד אמיתי יחיאלי

 

 

החלטה

 

1.       לפניי בקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), להעברת הדיון בת"א 42395-07-19 מבית משפט השלום בית שאן לבית משפט השלום ירושלים. מדובר בתביעה שעניינה נזקי גוף שנגרמו למשיב 1 עקב תאונת עבודה.

 

2.       ביקשתי את תגובת המשיב לבקשה, ובתגובות מיום 12.11.2018 ומיום 21.11.2019 הוא הודיע כי הוא מתנגד לה. לדבריו, המשיבה לא הוכיחה את הנטען בבקשתה, בית היתר משום שהיא נמנעה מלצרף אליה תצהיר לאימות האמור בה עד אשר הורה לה בית המשפט לעשות כן. לגישתו, בית המשפט לא היה צריך להתיר למשיבה לטעון טענות נוספות בהיעדר טעמים מיוחדים לכך, וזאת בהתאם לתקנה 6א(4) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי).

 

3.       כמוסבר בבש״א 5948/18 מדינת ישראל נ׳ פלונית (6.9.2018), התובע זכאי לכך שתביעתו תתברר בבית משפט מוסמך שבו הוא בחר להגישה. זכות זו מהווה נקודת מוצא לדיון והכרעה בבקשות העברה אשר מוגשות על ידי נתבעים וצדדים שלישיים בהישען על סעיף 78 לחוק בתי המשפט. נקודת מוצא זו איננה תמיד זהה לנקודת הסיום, שכן קורה לא אחת שהנתבע (או צד שלישי) משכנענו בנחיצות ההעברה. מבקש ההעברה מרים את נטל השכנוע המוטל עליו כאשר הוא מראה כי הקשר שבין בית המשפט שבו בחר התובע להגיש את תביעתו לבין מקום האירוע העומד לדיון ומקום מושבם של בעלי הדין ועדיהם הינו רופף עד כדי מלאכותי.

 

4.       המבקשות דנן הרימו נטל זה בהצלחה. מהבקשה עולה כי העדים הפוטנציאליים בתיק מתגוררים במחוז ירושלים, שם גם אירעה התאונה. המשיב, לעומת זאת, נמנע בתגובותיו מלציין את שמותיהם ואת מקום מושבם של העדים שאמורים להעיד במשפט מבחינתו. בנסיבות אלה, מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת העברת הדיון לבית משפט השלום ירושלים.

 

5.       אשר לטענת המשיב בדבר תחולתה של תקנה 6א(4) לתקנות סדר הדין האזרחי – בטענה זאת אין ממש, מאחר שבית המשפט לא נתן למבקשות הזדמנות לטעון טענות נוספות, אלא ביקש כי אלו תאמתנה את טענותיהן הקיימות בתצהיר. בקבעו כך הפעיל בית המשפט את סמכותו לפי תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי.

 

6.       נמצא אפוא כי התנגדותו של המשיב לבקשה לא היתה במקומה וגרמה בכך לבזבוז זמן שיפוטי יקר.

 

7.       אשר על כן, אני מקבל את הבקשה ומעביר את הדיון בת"א 42395-07-19 (שלום בית שאן) לבית משפט השלום נצרת.

 

8.       לפנים משורת הדין, נמנעתי מלחייב את המשיב בהוצאות לטובת אוצר המדינה.

 

          ניתנה היום, ‏ו' בכסלו התש"ף (‏4.12.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים