שרכת כהרבא מחפטית אל קדס אל מסאהמה אל מחדודה נ. רשות החשמל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שרכת כהרבא מחפטית אל קדס אל מסאהמה אל מחדודה נ. רשות החשמל

בג"ץ 7911/19
תאריך: 15/01/2020

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  7911/19

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

 

כבוד השופט י' עמית

 

 

כבוד השופט י' אלרון

 

 

העותרת:

שרכת כהרבא מחפטית אל קדס אל מסאהמה אל מחדודה (חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ)

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רשות החשמל

 

2. מדינת ישראל – שר הביטחון

 

3. מדינת ישראל – שר האנרגיה

 

4. מדינת ישראל – שר האוצר

 

5. מתאם פעולות הממשלה בשטחים

 

6. המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון – קצין

    מטה אנרגיה

 

7. חברת החשמל לישראל בע"מ

 

עתירה למתן צו על תנאי

 

בשם העותרת:

עו"ד מיכאל גינסבורג; עו"ד ענת קליין;

עו"ד מתן וינקלר; עו"ד דנה טל

 

בשם המשיבים 1–6:

עו"ד ראובן אידלמן

 

 

בשם המשיבה 7:

עו"ד יעקב שרביט; עו"ד ניר רבר;

עו"ד אריאל שחר

 

 

פסק-דין

 

השופט י' אלרון:

 

1.        העותרת, חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ, היא חברה המספקת חשמל במזרח ירושלים ובסביבותיה. את החשמל היא מקבלת מהמשיבה 7, חברת החשמל לישראל בע"מ. המשיבה 1 מאסדרת את משק החשמל בישראל וקבעה את כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), התשע"ח–2018. בין היתר נקבעו באמת מידה 24(ה) (להלן: אמת המידה) הוראות בדבר התראות לפני ניתוק מחשמל: מועדים לשליחתן ולניתוק בעקבותיהן. עוד עולה מהן שיש להודיע מראש למשיבים 1–6 על כוונה לנתק חשמל לעותרת.

 

           העתירה שלפנינו עניינה הודעות על ניתוק חשמל. ברקע הדברים – חוב של העותרת למשיבה 7 על חשמל, חוב שעולה לפי הנטען על 1,685,000,000 ש"ח.

 

           בחודש אוקטובר 2019 שלחה המשיבה 7 לעותרת שני מכתבי התראה על אי תשלום חובות, שבעקבותיו היא תנתק חשמל מקווים שלה, והודיעה על כך למשיבים 2–5. במכתב לעותרת ובהודעה למשיבים 2–5 ציינה כי הניתוקים יהיו "בסבב מחזורי", בלי לפרט את מועדיהם המדויקים. את הודעת המשיבה 7 יש לקרוא בהמשך לפסק הדין שניתן בעתירת העותרת בבג"ץ 6588/17 שרכת כהרבא מוחאפדית אל קודס אלמוסאהמה אל מחדודה נ' ממשלת ישראל (14.7.2019).

 

2.        לטענת העותרת, שני פגמים נפלו בהתנהלות המשיבה 7.

 

           ראשית, נטען שההתראה השנייה והמכתב למשיבים 2–5 נשלחו במועדים מוקדמים מאלו שבאמת המידה (מכתב ההתראה השני – שישה ימים לאחר שליחת ההתראה הראשונה, במקום שבעה ימים; המכתב למשיבים 2–5 – שלושה ימים לאחר ההתראה הראשונה, ולא במועד ההתראה השנייה או אחריה).

 

           שנית, נטען כי ניתוק חשמל ב"סבב מחזורי" מנוגד להוראות אמת המידה. משכך, עתרה העותרת כי המשיבה 1 תפעל לחייב את המשיבה 7 לפעול בלוחות הזמנים שקבועים באמת המידה, ולשלוח הודעות כנדרש באמת המידה ולא להסתפק בהודעה על "סבב מחזורי".

 

           עוד נתבקשנו כי המשיבים 2–6 יפעילו את סמכויותיהם וימנעו ניתוק חשמל שלא לפי הוראות אמת המידה.

 

           בד בבד עם הגשת העתירה, הוגשה בקשה ליתן צו ארעי וצו ביניים למניעת ניתוק חשמל בהזדמנות זו בהתבסס על ההתראה הנוכחית, ולמניעת ניתוק חשמל ככלל בניגוד להוראות אמת המידה וב"סבב מחזורי". ביום 29.11.2019 דחיתי את הבקשה ליתן צו ביניים.

 

3.        לטענת המשיבים, דין העתירה להידחות על הסף מכמה טעמים:

 

           לאחר הגשת העתירה שלחה המשיבה 7 מכתב נוסף לעותרת, ובו פירוט של המועדים הצפויים לניתוק חשמל עד לחודש מארס 2020 והודעה כי היא תפרט מועדים אף בעתיד. משום כך טוענים המשיבים כי העתירה התייתרה ודינה להידחות.

 

           עוד טוענים המשיבים 1–6 כי הסכסוך נוגע ליישום אמת המידה אשר קבע המאסדר, ולא לתוקפה, ולכן יש לדון בו בתביעה אזרחית ולא בעתירה לבג"ץ.

 

4.        העותרת הודיעה כי היא עומדת על העתירה על אף פירוט המועדים. לטענתה, עדיין קיימת בין הצדדים מחלוקת בדבר פרשנות אמת המידה, ויש להביאה להכרעת בית משפט זה. עוד נטען כי לא ניתן להסתפק ב"נכונות" של המשיבה 7 לציין בעתיד מועדים מדויקים לניתוק אספקת חשמל.

 

           עוד נטען כי המשיבה 7 עדיין נקטה במכתביה נוסח עמום בסוגיה זו. אשר לסיווג ההליך, נטען כי הסכסוך בין הצדדים מנהלי ורוחבי ולא מסחרי ונקודתי, ולכן הוא מתאים להידון בעתירה לבג"ץ.

 

           בהודעתה שהיא עומדת על העתירה, נטשה העותרת את הטענות על לוח הזמנים למשלוח התראות, ועל כן אין צורך לדון בהן.

 

5.        דין העתירה להידחות על הסף.

 

           העותרת קבלה בעיקרו של דבר על העדר פירוט מועדי הניתוק הצפויים על סמך ההתראות שנשלחו אליה. בינתיים ציינה המשיבה 7 את המועדים האמורים ואת נכונותה לעשות זאת גם בעתיד. משכך, הקושי המעשי אשר בבסיס העתירה בא על פתרונו, ויתר טענות העותרת באשר לפרשנות אמת המידה הפכו לתיאורטיות.

 

6.        אשר על כן, העתירה נדחית.

 

           העותרת תישא בהוצאות המשיבים 1–6 בסך 5,000 ש"ח. המשיבה 7 תישא בהוצאותיה מאחר שלמעשה נתנה לעותרת מה שהתבקש בעתירה.

 

           ניתן היום, ‏י"ח בטבת התש"ף (‏15.1.2020).

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
2
בע"מ 8514/20
החלטה
18/01/2021
10
ע"א 8104/20
החלטה
18/01/2021
טען מסמכים נוספים