שרכת כהרבא מוחאפדית אל קודס אל מוסאהמה אל מחדודה נ. ממשלת יש | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שרכת כהרבא מוחאפדית אל קודס אל מוסאהמה אל מחדודה נ. ממשלת יש

בג"ץ 6588/17
תאריך: 14/07/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  6588/17

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

כבוד השופט מ' מזוז

 

העותרת:

שרכת כהרבא מוחאפדית אל קודס אל מוסאהמה אל מחדודה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. ממשלת ישראל

 

2. מדינת ישראל - שר האנרגיה

 

3. רשות החשמל

 

4. מפקד כוחות צה"ל בגדה מערבית

 

5. ראש המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון

 

6. המינהל האזרחי באשור יהודה ושומרון - קצין מטה חשמל

 

7. חברת החשמל לישראל בע"מ

 

עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים

 

בשם העותרת:

עו"ד מיכאל גינסבורג, עו"ד ענת קליין ועו"ד דנה טל

בשם המשיבים 6-1:

עו"ד אבי מיליקובסקי

בשם המשיבה 7:

עו"ד יעקב שרביט, עו"ד ניר רבר ועו"ד ניל חדד

 

 

פסק-דין

השופט י' עמית:

 

1.        בעתירה שבפנינו נתבקשו המשיבים 6-1 (להלן: המשיבים) ליתן טעם מדוע לא יבטלו את התיקונים לאמת מידה 24 של רשות החשמל, המאפשרת למשיבה 7 (להלן: חברת החשמל) לפעול לניתוק אספקת החשמל אל העותרת בכפוף למתן "הודעה" בלבד ל"גורמים מוסמכים" לא ידועים. עוד נתבקש בעתירה כי פעולת ניתוק חשמל לעותרת תחייב אישור של רשויות מוסמכות שזהותן תיקבע מראש.

 

2.        בעקבות הדיון שנערך בפנינו, ניתנה החלטתנו (השופטים י' עמית, מ' מזוז, ע' ברון) מיום 19.10.2017 בה נאמר כלהלן:

 

"1.   בית המשפט הביע דעתו הלכאורית, כי המשיבה 7 זכאית שלא לספק חשמל אלא כנגד תשלום.

 

2.    עם זאת, בהינתן הרגישות הכרוכה בניתוק החשמל לצרכני העותר – לאור ההיבטים הבטחוניים היורדים לשורש יחסי החוץ והבטחון של המדינה וכן ההיבטים ההומניטריים – המליץ בית המשפט כי ניתוק כאמור לא ייעשה אלא ביידוע ובאישור מראש של הגורמים המוסמכים אצל המשיבים 6-1.

 

3.    המשיבים 6-1 יודיעו עמדתם תוך 60 יום, ובהתאם להודעתם נחליט על המשך הטיפול בעתירה.

 

4.    הצו הארעי ימשיך ויעמוד על כנו, והמשיבה 7 תדווח אם וככל שחוב הצריכה השוטף יגדל בתקופת הצו, ובהתאם לכך יישקל הנושא".

 

 

           60 יום נתארכו כמעט לשנתיים ימים עד שהמשיבים גיבשו מתווה, וביני לביני חוב הצריכה השוטף אכן הלך וגדל. יש להצר אפוא על משך הזמן שנדרש למשיבים לגבש עמדתם. מכל מקום, על פי המתווה שגובש, המקובל בעקרון גם על העותרת, על חברת החשמל ליידע שורה של גורמים מוסמכים שזהותם פורטה על כוונתה לנתק את החשמל לעותרת, ולוודא כי ההודעה הגיעה לאותם גורמים. 

 

3.        רשמנו אפוא לפנינו כי פורסם שימוע ציבורי על ידי רשות החשמל לעדכון אמת מידה 24 כמפורט בהודעה המעדכנת של המשיבים מיום 5.7.2019, שעיקרה מנגנון של יידוע מראש של גורמי המדינה הרלוונטיים, בטרם ניתוק או הגבלת הספקת חשמל, וזאת במועד שליחת ההתראה השנייה על ניתוק (בחלוף 30 יום ממועד שליחת ההתראה השניה רשאי ספק החשמל לנתק את אספקת החשמל). הגורמים לעניין זה הם: לשכת שר הביטחון, לשכת שר האנרגיה, לשכת שר האוצר, מפקדת תיאום פעולות הממשלה בשטחים, קצין מטה לענייני אנרגיה במנהל האזרחי ורשות החשמל. ההודעה על כוונת ניתוק אספקת חשמל למחלק חשמל באזור איו"ש תשלח באמצעות הודעה טלפונית למשרדי גורמים אלו ובאמצעות דואר אלקטרוני, וחברת החשמל תוודא קבלת ההודעה במשרדי גורמים אלו ותתעד אישור הקבלה במערכת הממוחשבת.

 

           עוד רשמנו בפנינו כי אמת מידה 24 המתוקנת תאומץ באופן אוטומטי על ידי קמ"ט אנרגיה באיו"ש.

 

4.        נוכח הסכמת העותרת ומשלא נותרו כמעט פערים בין עמדות הצדדים, העתירה מתייתרת ואנו מורים אפוא על מחיקתה.

 

           הצו הארעי מיום 22.8.2017 מבוטל בזה. לאור הצהרת חברת החשמל כי תפעל על פי אמת המידה המתוקנת, הגם שטרם נכנסה לתוקפה, מובהר בזה כי על חברת החשמל לנהוג כבר כעת על פי אמת המידה המוצעת, וליידע ולוודא יידוע של הגורמים המוסמכים.

 

 

           ניתן היום, ‏י"א בתמוז התשע"ט (‏14.7.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

 

 

 

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים