שרית עמר מלכה נ. כונס הנכסים הרשמי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שרית עמר מלכה נ. כונס הנכסים הרשמי

בש"א 3008/19
תאריך: 07/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  3008/19

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המבקש:

שרית עמר מלכה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. כונס הנכסים הרשמי

 

2. עו"ד אביב רונן

 

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך

 

 

 

 

החלטה

 

 

 

1.        לפניי בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 11.2.2019 (פש"ר 64288-10-13, כבוד השופט א' נאמן) (להלן: ההחלטה).

 

2.        ואלה בקצרה העובדות הצריכות לעניין: ביום 24.12.2015 הוכרזה המבקשת כפושטת רגל והמשיב 2 מונה כנאמן על נכסיה (להלן: הנאמן). עוד הוחלט כי המבקשת תישא בתשלומים חודשיים בסך של 525 ש"ח לפירעון חובה. ביום 13.3.2018 הגיש הנאמן בקשה לביטול הליך פשיטת הרגל בטענה כי המבקשת אינה עומדת בתנאיו. בתגובה מטעם המבקשת מיום 25.11.2018 עתרה היא להפחתת צו התשלומים לסך של 100 ש"ח לחודש ולפריסת חוב הפיגורים שצברה לחובתה לסך של 50 ש"ח לחודש. בהחלטה מיום 25.11.2018 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה אולם נתן למבקשת הזדמנות להגיש השלמות מסוימות עד ליום 16.12.2018.

 

3.        לאחר שהמבקשת הגישה תגובה ביום 10.12.2018, ביום 13.1.2019 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה להפחתת התשלומים החודשיים, תוך שקבע, בין השאר, כי נוכח הכנסתה הפנויה של המבקשת אין עילה לשינוי תוכנית הפירעון. בהחלטה נשוא ההליך שבכותרת דחה בית המשפט המחוזי בקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 13.1.2019, וציין כי המבקשת רשאית לפנות לנאמן וככל שיגובשו הסכמות בין הצדדים הן יכובדו על ידי בית המשפט.

 

4.        להשלמת התמונה אציין כי ביום 1.4.2019 פנתה המבקשת לנאמן לצורך בחינת בקשתה בשנית או לחלופין לצורך גיבוש מתווה מוסכם אחר. ואולם, ביום 8.4.2019 השיב הנאמן כי הוא אינו מקבל את ההצעה.

 

5.        לפניי כאמור בקשה להארכת מועד להגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה, לה צורפה בקשת רשות הערעור עצמה. המועד האחרון להגשת בקשת רשות הערעור הוא יום 13.3.2019 ואילו הבקשה להארכת מועד הוגשה ביום 1.5.2019, היינו בחלוף כחודש וחצי מהמועד האחרון להגשת בקשת רשות ערעור. לטענת המבקשת, בסמוך לאחר קבלת ההחלטה היא פנתה ללשכה לסיוע משפטי בבקשה להרחבת מינויו של בא כוחה לצורך הגשת בקשת רשות ערעור, והמינוי התקבל ביום 21.3.2019. נסיבות אלה מהוות לטענתה "טעם מיוחד" המצדיק את האיחור בהגשת בקשת רשות הערעור.

 

6.        המשיב 2 מתנגד למתן ארכה ואילו המשיב 1 אינו מתנגד.

 

7.        לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התשובות לה, הגעתי לכלל דעה כי דין הבקשה להידחות.

 

           אכן, בפסיקה נקבע זה מכבר כי כאשר בעל דין נזקק לייצוג משפטי של הלשכה לסיוע משפטי, והוא נתקל במצוקת מועדים בשל חלוף הזמן בין הפנייה ללשכה לבין מינוי עורך-דין מטעמה, יבחן בית המשפט את בקשתו להארכת מועד באהדה. זאת, נוכח חשיבותה של זכות הפניה לערכאות והאינטרס של מבקש דל אמצים לקבל ייצוג משפטי נאות (ראו מבין רבים: בש"א 6708/00 אהרן נ' אמנון, פ"ד נד(4) 402 (2000); בש"א 4480/09 טיסו נ' כונס נכסים הרשמי (1.6.2009)). יחד עם זאת, מצופה כי בעל הדין יגיש את הבקשה להארכת מועד בתוך המועד להגשת ההליך הערעורי, וזאת כחלק מהחובה לנהוג כבוד בסדרי הדין ובבית המשפט, וכן כדי למנוע מהצד שכנגד לפתח צפייה לגיטימית לסיום ההליך (ראו: בש"א 9102/18 לוי נ' ניב זר בתפקידו כמנהל מיוחד, פיסקאות 9-7 (11.3.2019) (להלן: עניין לוי)).

 

8.        בענייננו, מצופה היה מהמבקשת – אשר הייתה מיוצגת בערכאה קמא – כי תקדים ותגיש את הבקשה להארכת מועד בתוך המועד להגשת בקשת רשות הערעור (ראו: עניין לוי, בפיסקה 7). למצער, מצופה היה מהמבקשת להגיש את הבקשה להארכת מועד בסמוך לאחר קבלת האישור מטעם הסיוע המשפטי, אשר ניתן כאמור ביום 21.3.2019. אולם, הבקשה שלפניי הוגשה רק ביום 1.5.2019, היינו בחלוף כחודש וחצי ממועד קבלת האישור מטעם הסיוע המשפטי. לא הוצג לפניי כל טעם לאיחור ניכר זה. לא למותר להדגיש כי המועד להגשת בקשת רשות ערעור הוא עד חלוף 30 ימים ממתן ההחלטה (ראו: תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), ובענייננו הבקשה להארכת מועד הוגשה בחלוף 30 ימים לאחר קבלת האישור מטעם הסיוע המשפטי.

 

9.        אף בחינת סיכויי ההליך אינה מצדיקה היעתרות לבקשה להארכת המועד. כאמור לעיל, בקשת רשות הערעור מכוונת נגד החלטה בבקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 13.1.2019. ואולם, עיון בבקשת רשות הערעור שצורפה לבקשה להארכת המועד מעלה כי עיקר טענותיה של המבקשת מופנות נגד ההחלטה מיום 13.1.2019, בה נדחתה בקשתה להפחתת צו התשלומים. בנסיבות אלה, גם סיכויי ההליך אינם מטים את הכף לעבר קבלת הבקשה להארכת מועד.

 

10.      אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין, ולפנים משורת הדין, אין צו להוצאות.

 

 

 

           ניתנה היום, ‏ח' בתשרי התש"ף (‏7.10.2019).

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים