שרה ליברמן נ. חברת עו"ד עזראילנט | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שרה ליברמן נ. חברת עו"ד עזראילנט

רע"א 7979/20
תאריך: 25/11/2020

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7979/20

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

שרה ליברמן

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. חברת עו"ד עזראילנט

 

2. עו"ד אברהם הראשונה עזריאלנט

 

בקשה לרשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט י' אטדגי) בע"א 47083-09-20 מיום 12.10.2020

 

בשם המבקשת:                      בעצמה

 

החלטה

 

 

1.        בקשה לרשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (השופט י' אטדגי) בע"א 47083-09-20 מיום 12.10.2020, בגדרה נדחתה בקשת המבקשת לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו (השופט א' ביטון) בת"א 10147-05-16, ת"ט 37096-12-15 ותא"מ 44670-10-15 מיום 12.7.2020.

 

2.        בפסק הדין דחה בית משפט השלום את התנגדויותיה של המבקשת לביצוע שלושה שטרות שמסרה למשיבה 1, חברת עורכי דין, כתשלום על שירותים שסופקו לה, וכן דחה תביעה שהגישה המבקשת נגד המשיבים בטענות לרשלנות מקצועית והפרת הסכמים שנחתמו בין הצדדים. בית המשפט קבע כי עבור ייצוג המבקשת בהליכים משפטיים שניהלה עם בעלה, חתמה היא על שלושה הסכמי שכר טרחה אשר בכריתתם לא נפל כל פגם; כי המבקשת, שעדותה הייתה בלתי מהימנה ומלאת סתירות וטענותיה נטענו בעלמא ואף נסתרו מתוך הראיות שהוצגו, כשלה מלהוכיח כי המשיבים הפרו הסכמים אלו או התרשלו בביצוע תפקידם כעורכי דין; וכי המבקשת היא שהפרה את ההסכמים וחיללה את השטרות, במטרה להימנע מתשלום שכר טרחתם של המשיבים. 

 

3.        בית המשפט המחוזי דחה כאמור את בקשת המבקשת לעיכוב ביצוע פסק הדין. באשר לסיכויי הערעור, נקבע כי אלו אינם גבוהים מאחר שפסק דינו המפורט של בית משפט השלום נשען ברובו על ממצאי עובדה ומהימנות. באשר למאזן הנוחות, נקבע כי זה אינו נוטה לטובת המבקשת, הואיל והנזק אשר נטען כי ייגרם לה הוא כספי בלבד והיות שלא הוכח כי המשיבים לא יוכלו לפצותה בגינו באם יתקבל ערעורה.

 

4.         לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה לרשות ערעור, וזאת לאחר שמצאתי כי החלטתו של בית המשפט המחוזי לא מעוררת כל שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים, וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

5.        הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא וממילא נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע שהוגשה לצדה. המבקשת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 2,500 ₪.

 

 

           ניתנה היום, ‏ט' בכסלו התשפ"א (‏25.11.2020).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים