שמשון אשר נ. הפניקס חברה לביטוח בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שמשון אשר נ. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

ע"א 2474/20
תאריך: 03/06/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  2474/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערים:

1. שמשון אשר

 

2. נגריית הדקל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 

ערעור על החלטתו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו מיום 20.3.2020 בת"א 45470-01-15 שניתנה על ידי כב' השופטת ט' פישמן-לוי

 

בשם המערערים:                    עו"ד חיים קליר; עו"ד שלום סביון

 

פסק-דין

 

           ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב-יפו (השופטת ט' פישמן-לוי) מיום 20.3.2020 בת"א 45470-01-15, שלא לפסול עצמו מלדון בהליך.

 

1.        עניינו של ההליך נושא הערעור דנן הוא בתביעה שהגישו המערערים נגד המשיבה בשנת 2015 לקבלת תגמולי ביטוח בגין נזקי פריצה למערערת 2 (להלן: הנגרייה). המשיבה, החברה המבטחת, טענה מנגד כי היא אינה חייבת בכיסוי הנזק וגרסה כי אירוע הפריצה בוים על ידי המערערים. זאת, לנוכח העובדה שבערב האירוע התעכב אחיו של המערער 1 מול מערכת האזעקה במשך למעלה מארבעים דקות ובשים לב לכך שבסופו של יום כשלה המערכת ולא התריעה על האירוע. בתיק ניתנו למעלה מ-100 החלטות שיפוטיות, התקיימו בו דיונים רבים והצדדים הגישו חוות דעת של מומחים מטעמם ביחס לאפשרות שמערכת האזעקה נוטרלה במכוון. בהסכמת הצדדים אף קיים המותב בחודש יולי 2018 סיור במתחם הנגרייה. כמו כן, הוסיף בית המשפט ומינה מומחה עצמאי בתחום המיגון לצורך בדיקת מערכת האזעקה שבנגריה ולשם מתן חוות דעת בשאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים.

 

2.        ביום 29.4.2019 וביום 30.4.2019 התקיימו שני דיוני הוכחות בהם נחקרו המומחים מטעם הצדדים ונקבע מועד לקיום ישיבת הוכחות נוספת אשר נועדה, בין היתר, לחקירתו של המומחה מטעם בית המשפט. ערב דיון ההוכחות הנ"ל עתרו המערערים לתיקון כתב התביעה וביקשו כי הדיון בה יועבר לבית המשפט המחוזי. זאת, לנוכח עליית שווי התביעה מעבר לתחום סמכותו העניינית של בית משפט השלום. בקשה זו נדחתה על ידי המותב ביום 1.12.2019 בשים לב למועד שבו הוגשה ולאחר שנמצא שלא קיימת זיקה בין התיקון המבוקש ובין חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט. הוטעם, כי בנסיבות אלו התנהלות המערערים עולה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט. על החלטה זו הגישו המערערים בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו.

 

3.        בפתח דיון ההוכחות שהתקיים ביום 2.12.2019 דחה בית המשפט בקשה שהגישו המערערים לדחיית הדיון עד להכרעה בבקשת רשות הערעור ובהמשך לכך נחקר מומחה בית המשפט על חוות דעתו על ידי באי כוח הצדדים. בית המשפט הפנה אף הוא שאלות שונות אל המומחה וביקש ממנו לחוות את דעתו על נסיבות המקרה. בהמשך, נקב בית המשפט במספר מועדים אפשריים לצורך השלמת שמיעת ההוכחות ובצד זאת הורה לצדדים למסור את עמדתם ביחס לאפשרות לקיים הליך גישור לשם סיום ההליך בדרכי פשרה. הצדדים מצדם הביעו נכונות לקיום הליך הגישור וביום 27.1.2020 הודיעו במשותף לבית המשפט על זהות המגשר שנבחר.

 

4.        ביום 9.2.2020 הגישו המערערים בקשת פסלות בה טענו כי בעת חקירת המומחה מטעם בית המשפט ירד המותב אל זירת ההתגוששות בין הצדדים באופן פסול בכך ש"נטל את המושכות" והפנה אל המומחה סדרת שאלות מנחות אשר הובילו אותו לשנות מעמדתו הראשונית ולתמוך בעמדת המשיבה. המערערים הוסיפו וטענו כי סימנים מקדימים לכך שהמותב נטל צד בהליך התגלו כבר בדיון שהתקיים ביום 29.4.2019 במסגרתו, כך נטען, העלה המותב מיוזמתו תזה התומכת בטענה כי הפריצה בוימה. עוד נטען, כי באותו הדיון התייחס המותב אל המשיבה ואל עצמו בלשון רבים – עובדה אשר לשיטת המערערים תומכת אף היא בקבלת הבקשה. המערערים טענו שהאופן שבו ניהל המותב את ההליך מעוררת תחושת אי נוחות ובכלל זאת הפנו לקביעתו כי ניסיונם לתקן את כתב התביעה מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט.

 

5.       בית המשפט דחה, כאמור, את בקשת הפסלות בקבעו כי התבטאויותיו והשאלות שהפנה לצדדים ולמומחה מטעם בית המשפט אינן מעידות על משוא פנים כלשהו כלפי המערערים. הודגש, כי הבירור שערך המותב מול המומחה במעמד חקירתו נועד להבהיר מהי עמדתו ביחס לשאלות שבמחלוקת על מנת להגיע לחקר האמת. זאת, בפרט בשים לב לכך שמדובר בשאלות אשר דורשות מומחיות טכנית. באשר לעובדה שנקט לשון רבים בפנותו למשיבה, בית המשפט הבהיר כי עיון בפרוטוקול הדיון מעלה כי פנה באותו סגנון לשני הצדדים וכי מדובר ב"צורת דיבור גרידא". כמו כן, ציין המותב כי בקשת רשות ערעור שהגישו המערערים על החלטתו לעניין תיקון כתב התביעה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי. על כן, כך נקבע, אין יסוד לטענה לפיה קביעתו כי התנהלות המערערים עלתה כדי שימוש לרעה בהליכי משפט יש בה כדי לבסס עילת פסלות. בית המשפט הדגיש כי הוא פתוח לשמוע את טענות הצדדים וכי טרם גיבש עמדה סופית ביחס לתוצאת ההליך. צוין כי בית המשפט השקיע תשומות רבות בניהול התיק על מנת לבררו באופן מיטיבי וכי השלב המתקדם בו מצוי ההליך, בסמוך לתום שמיעת הראיות, תומך אף הוא בדחיית הבקשה. 

 

6.        מכאן הערעור דנן. עיקר טענות המערערים מתמקדות באופן שבו ניהל המותב את חקירת המומחה מטעם בית המשפט ביום 2.12.2019, אשר עלתה לשיטתם כדי "חקירה צולבת" ממושכת ומגמתית שנועדה לחלץ מן המומחה אמירה ולפיה מערכת האזעקה בנגריה שובשה באופן מכוון. עוד סבורים המערערים כי בהזדמנויות נוספות לאורך המשפט התגלו סימנים לכך שהמותב כבר חרץ את הדין נגדם. בהקשר זה מציינים המערערים את מהלך דיון ההוכחות מיום 29.4.2019, כפי שתואר על ידם בבקשת הפסלות, וכן את הביקורת שמתח המותב על בקשתם לתיקון כתב התביעה. לשיטת המערערים, בית המשפט דחה את בקשת הפסלות ללא התייחסות עניינית לטענותיהם או למכלול העובדות שהוצגו בה. בנסיבות אלו, כך נטען, פסילת המותב מתחייבת חרף השלב הדיוני המתקדם של ההליך, ולוּ מחמת מראית פני הצדק.

 

7.        דין הערעור להידחות. בפתח הדברים יש לציין כי כלל העובדות המתוארות בבקשת הפסלות היו ידועות למערערים כבר בתום הדיון שהתקיים ביום 2.12.2019, ועל כן הגשת הבקשה בחלוף למעלה מחודשיים ממועד זה, שעה שההליך מצוי כפסע מסיום שלב ההוכחות, יש בה כדי להצדיק את דחייתה מטעמי שיהוי (ע"א 6579/19 ‏פלונית נ' פלונית, פסקה 6 (21.11.2019)). גם לגופו של עניין לא מצאתי כי יש בטענות המערערים כדי לבסס עילת פסלות. כפי שכבר נפסק, מעורבות של בית המשפט בהליך במטרה לרדת לחקר האמת ולהכריע ביעילות בעניין המובא לפניו אינה סותרת את דרישת האובייקטיביות השיפוטית ואינה מקימה, כשלעצמה, עילה לפסילת מותב (ע"א 9021/10 נעימי נ' אלאב אופנה בע"מ, פסקה 10 (8.3.2011)). עיון בפרוטוקול הדיון מיום 2.12.2019 מעלה כי השאלות שהפנה בית המשפט למומחה במעמד חקירתו, רובן ככולן, היו ענייניות ונועדו לשפוך אור על הסוגיה המרכזית הטעונה הכרעה בהליך על יסוד מומחיותו כגורם מקצועי בעל ידע וניסיון בתחום מערכות אזעקה. בכך אין כדי לבסס חשש ממשי למשוא פנים המצדיק את פסילת המותב, בפרט בשים לב להבהרתו כי טרם גיבש עמדה סופית באשר לתוצאת ההליך. הוא הדין ביחס ליתר הטענות שהעלו המערערים, הנוגעות להתבטאויות המותב בדיון ביום 29.4.2019 ולהחלטתו בבקשה לתיקון כתב התביעה. טענות אלו מתייחסות בחלקן לאירועים שהתרחשו לפני למעלה מתשעה חודשים – טעם אשר יש בו לבדו כדי להביא לדחייתן. מכל מקום, לא מצאתי כי התנהלות המותב מלמדת כי גיבש כל דעה מוקדמת ביחס למערערים. משכך, לא מצאתי עילה לקבלת הערעור, גם לא בשל מראית פני הצדק (ע"א 3088/19 פלונית נ' פלוני, פסקה 8 (20.6.2019)).

 

           הערעור נדחה. אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏י"א בסיון התש"ף (‏3.6.2020).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים