שלמה גור נ. דרבן השקעות בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שלמה גור נ. דרבן השקעות בע"מ

רע"א 5526/20
תאריך: 08/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5526/20

 

לפני:  

כבוד השופט א' שטיין

 

המבקש:

שלמה גור

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

דרבן השקעות בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו (השופטת ש' דותן) שניתן ביום 16.7.2020 בע"ר 58979-05-20

 

בשם המבקש:

בעצמו

 

החלטה

 

1.            לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו (השופטת ש' דותן) אשר ניתן ביום 16.7.2020 בע"ר 58979-05-20 ואשר דחה את ערעור המבקש על החלטת הרשמת ר' ערקובי אשר ניתנה ביום 10.5.2020 במסגרת רע"א (מחוזי ת"א) 68825-12-18, ואשר דחתה את בקשת המבקש לעיון מחדש בהחלטה מיום 12.3.2020. החלטת הרשמת מיום 12.3.2020 דחתה את בקשת המבקש לקבלת פטור מלא מהפקדת עירבון וקבעה כי עליו להפקיד בבית המשפט עירבון בסך מופחת של 10,000 ₪ חלף 20,000 ₪.

 

2.            בקשה זו הוגשה על רקע ניסיונו של המבקש להביא לביטולו של פסק דין חלוט בטענת מרמה, אשר נבלם בהחלטת בית משפט השלום תל אביב-יפו בת"א 64107-06-16. המבקש חפץ לערער על החלטה זו מבלי ששמיעת ערעורו תהא מותנית בהפקדת עירבון להבטחת הוצאות המשיבה. בקשתו לקבלת פטור מלא מהפקדת העירבון נדחתה בהחלטת הרשמת הנזכרת לעיל; בקשת המבקש כי הרשמת תעיין מחדש בהחלטתה האמורה נדחתה אף היא, והמבקש חוייב, בסופו של יום, בהפקדת עירבון בסך מופחת של 10,000 ₪. המבקש ערער על החלטות הרשמת בגדרו של ע"ר 58979-05-20 הנ"ל, וביום 16.7.2020 נדחה ערעורו בפסק הדין מושא הבקשה שלפניי. פסק דין זה גם חייב את המבקש לשלם למשיבה הוצאות בסך של 3,000 ₪. בית משפט קמא התרשם כי המבקש נקט בהליך סרק וקבע כי לא עלה בידי המבקש להוכיח שמצבו הכלכלי אינו שפיר. בהקשר זה אף צויין כי המשיבה הציגה ראיות אשר מציירות תמונה שונה מזו שניסה המבקש לשרטט.

 

3.            מכאן בקשת רשות הערעור שלפניי. במסגרתה, קבעה הרשמת ש' עבדיאן בהחלטתה מיום 23.9.2020, כי המבקש יישא באגרה מלאה אך עירבונו יופחת לסך של 1,000 ₪ כדי להימנע מיצירת "מעגל שוטה דיוני".

 

4.            המבקש טוען כי מצבו הכלכלי בכי רע ואינו מאפשר לו להפקיד עירבון על סך 10,000 ₪ שנקבע לו כאמור. כמו כן טוען המבקש כי הוא הציג בפני בית משפט קמא ראיות ברורות ומשכנעות אשר מלמדות על מצבו הכלכלי. המבקש מוסיף וטוען, כי סיכויי ערעורו על החלטת בית משפט השלום תל אביב-יפו בת"א 64107-06-16 הינם גבוהים.

 

5.            סבורני כי דין הבקשה שלפניי להידחות אף מבלי לקבל תשובה.

 

6.            בקשת רשות ערעור על פסק דינו של שופט בית המשפט המחוזי אשר דן והכריע בערעור על החלטת רשם של אותו בית משפט, הינה בקשה ב"גלגול שלישי" אשר באה בגדרן של תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנה 407א), ובר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982) (ראו, למשל: רע"א 5755/19 אפרים דור נ' מי לוד – תאגיד המים והביוב של לוד, פסקה 2 (‏5.12.2019)).

 

7.            לא מצאתי כי החלטותיהן של הערכאות קמא מעוררות שאלה משפטית עקרונית אשר חורגת מעניינו הפרטני של המבקש ואשר ראוי לה, לפי טיבה ומהותה, להתברר במסגרת בקשת רשות ערעור ב"גלגול שלישי". כמו כן, אני סבור כי מתן רשות לערער על פסק הדין קמא איננו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

8.            משכך, ראיתי לנכון לדחות את הבקשה שלפניי מכוח סמכותי לפי תקנה 407א.

 

9.            הבקשה נדחית אפוא.

 

10.         בקשה זו הייתה מיותרת בתכלית, כמו גם מספר הליכים אחרים אשר ננקטו על ידי המבקש, כולל הערעור על החלטת הרשמת ברע"א (מחוזי ת"א) 68825-12-18, שהיתה מוצדקת לחלוטין. בשל בזבוז הזמן השיפוטי שבקשה זו גרמה, הנני מחייב את המבקש לשלם לאוצר המדינה הוצאות בסך של 1,000 ₪ אשר תשולמנה בדרך של חילוט העירבון.

 

           ניתנה היום, ‏כ"א בחשון התשפ"א (‏8.11.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
5
ע"א 4409/19
החלטה
24/11/2020
טען מסמכים נוספים