שאול דוד נ. ויקטור מדינה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שאול דוד נ. ויקטור מדינה

ע"א 206/19
תאריך: 08/06/2020

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

ע"א 206/19

ע"א 227/19

ע"א 4252/19

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערער בע"א 206/19 ובע"א 4252/19:

שאול דוד

 

המערערים בע"א 227/19:

1.     ויקטור מדינה

 

2.     איתן מדינה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים בע"א 206/19:

1.     ויקטור מדינה

 

2.     איתן מדינה

 

3.     ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ

 

4.     ליאור נוה

 

5.     חיים שקד

 

6.     גבריאל נוה

 

7.     אלי קמפו

 

8.     אברהם גילת

 

 

המשיבים בע"א 227/19:

1.     ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ

 

2.     דוד שאול

 

3.     ליאור נוה

 

4.     חיים שקד

 

5.     גבריאל נוה

 

6.     אלי קמפו

 

7.     אברהם גילת

 

 

המשיבים בע"א 4252/19:

1.     ויקטור מדינה

 

2.     איתן מדינה

 

3.     ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ

 

4.     ליאור נוה

 

5.     גבריאל נוה

 

6.     אלי קמפו

 

7.     אברהם גילת

 

8.     אריאלה ויויאן שקד

 

ערעורים על פסקי דינה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו שניתנו ביום 23.10.2018 על ידי כב' השופטת דניה קרת-מאיר, וביום 7.5.2019 על ידי כב' השופט מגן אלטוביה, שניהם בת"א 9030-10-15

 

בשם המערער בע"א 206/19 ובע"א 4252/19, המשיב 2 בע"א 227/19:

עו"ד מירב שלם; עו"ד יגאל לונגו

 

 

 

 

 

בשם המשיבים 2-1 בע"א 206/19 ובע"א 4252/19, המערערים בע"א 227/19:

עו"ד יואב זטורסקי; עו"ד דן פרידמן; פרופ' עו"ד אוריאל פרוקצ'יה

 

 

 

 

בשם המשיבה 3 בע"א 206/19 ובע"א 4252/19, והמשיבה 1 בע"א 227/19:

עו"ד ישראל פפר; עו"ד יוסי אטינגר

 

 

 

 

בשם המשיבים 4 ו-6 בע"א 206/19, המשיבים 4 ו-5 בע"א 4252/19, והמשיבים 3 ו-5 בע"א 227/19:

עו"ד אהרון שוורץ

 

 

 

 

בשם המשיבים 5 ו-8 בע"א 206/19, המשיבים 4 ו-7 בע"א 227/19, והמשיב 7 בע"א 4252/19:

עו"ד יגאל לונגו

 

בשם המשיבה 8 בע"א 4252/19:

בעצמה

 

 

החלטה

 

           באי כוח הצדדים מתבקשים להודיע עד ליום 11.6.2020 האם מקובלת עליהם הצעת בית המשפט כמפורט להלן:

 

א.   הערעור שהוגש על ידי ויקטור ואיתן מדינה (ע"א 227/19) ידחה, ללא צו להוצאות בערעור.

 

ב.   הערעורים שהוגשו על ידי דוד שאול (ע"א 206/19 ו-4252/19) יוכרעו על דרך הפשרה לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984, ללא הנמקות, כך שלבית המשפט תינתן הסמכות להפחית מהסכומים אותם חויב דוד שאול לשלם לוויב גארד טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") סכום שלא יעלה על 400 אלף ש"ח, ולא יפחת מ- 200 אלף ש"ח. כל סכום ששולם בפועל על ידי דוד שאול לחברה בעקבות פסקי הדין יושב לו, ויתרת ההפחתה שתקבע על ידי בית המשפט תהווה חלק מההתחשבנות שבין החברה לבין דוד שאול. לא יעשה צו להוצאות בערעורים.

 

           מובהר בזאת, כי אין מניעה למתן הודעה בדבר הסכמה חלקית להצעה, המתייחסת לחלק מהערעורים בלבד.

 

           כל אחד מהצדדים מתבקש למסור את עמדתו ביחס להצעת בית המשפט עד למועד האמור, ולהימנע מהוספת טיעונים לגופן של המחלוקות.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ז בסיון התש"ף (‏8.6.2020).

 

 

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים