שאול דוד נ. ויקטור מדינה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

שאול דוד נ. ויקטור מדינה

ע"א 206/19
תאריך: 15/06/2020

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

ע"א 206/19

ע"א 227/19

ע"א 4252/19

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערער בע"א 206/19 ובע"א 4252/19:

דוד שאול

 

המערערים בע"א 227/19:

1. ויקטור מדינה

2. איתן מדינה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים בע"א 206/19:

1. ויקטור מדינה

 

2. איתן מדינה

 

3. ווייב גארד טכנלוגיות בע"מ

 

4. ליאור נוה

 

5. חיים שקד

 

6. גבריאל נוה

 

7. אלי קמפו

 

8. אברהם גילת

 

המשיבים בע"א 227/19:

1. ווייב גארד טכנלוגיות בע"מ

 

2. דוד שאול

 

3. ליאור נוה

 

4. חיים שקד

 

5. גבריאל נוה

 

6. אלי קמפו

 

7. אברהם גילת

 

המשיבים בע"א 4252/19:

1. ויקטור מדינה

 

2. איתן מדינה

 

3. ווייב גארד טכנלוגיות בע"מ

 

4. ליאור נוה

 

5. גבריאל נוה

 

6. אלי קמפו

 

7. אברהם גילת

 

8. אריאלה ויויאן שקד

 

ערעורים על פסק דינה של המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בת"א 9030-10-15 שניתנו ביום 23.10.2018 על ידי כב' השופטת דניה קרת-מאיר של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו, וביום 7.5.2019 על ידי כב' השופט מגן אלטוביה

 

תאריך הישיבה:

ט"ז בסיון התש"ף

(8.6.2020)

 

בשם המערער בע"א 206/19 ובע"א 4252/19 והמשיב 2 בע"א 227/19:

עו"ד מירב שלם; עו"ד יגאל לונגו

 

בשם המשיבים 2-1 בע"א 206/19 ובע"א 4252/19 והמערערים בע"א 227/19:

עו"ד דן פרידמן; עו"ד יואב זטורסקי; עו"ד פרופ' אוריאל פרוקצ'יה

 

בשם המשיבה 3 בע"א 206/19 ובע"א 4252/19 והמשיבה 1 בע"א 227/19:

עו"ד ישראל פפר; עו"ד יוסי אטינגר

 

בשם המשיבים 4 ו-6 בע"א 206/19, המשיבים 3 ו-5 בע"א  227/19 והמשיבים 4 ו-5 בע"א 4252/19:

עו"ד אהרון שוורץ; עו"ד ליהי ציגלר

 

בשם המשיבים 5 ו-8 בע"א 206/19, המשיבים 4 ו-7 בע"א  227/19 והמשיב 7 בע"א 4252/19:

עו"ד יגאל לונגו

 

בשם המשיבה 8 בע"א 4252/19:

בעצמה

 

 

פסק-דין

 

1.        לאור הודעות הצדדים מיום 14.6.2020, ניתן בזאת תוקף של פסק דין להצעת בית המשפט, כפי שפורטה בהחלטה מיום 8.6.2020.

 

2.        נוכח האמור, הרינו להורות כדלהלן:

 

א.   ע"א 227/19 נדחה ללא צו להוצאות.

 

ב.   בהתאם לסמכות שניתנה לנו לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 להכריע בגורל ע"א 206/19 וע"א 4252/19 על דרך הפשרה, ללא הנמקות, בטווח שפורט בהחלטתנו מיום 8.6.2020, הרינו להורות כי הסכום שעל המערער בערעורים הללו – מר דוד שאול, לשלם למשיבה 3 – ווייב גארד טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה"), על פי פסק הדין קמא יופחת ב-325 אלף ש"ח. בכפוף לכך נדחים שני הערעורים הללו ללא צו להוצאות.

 

ג.    הסכום שהועבר על ידי מר דוד שאול לחברה בעקבות פסק הדין קמא (31,506 ש"ח לפי האמור בהודעת החברה) יוחזר לו על ידי החברה בתוך 14 יום. יתרת החיוב מכוח פסק הדין קמא (87,872 ש"ח לפי הודעת החברה) תהווה חלק מההתחשבנות שבין החברה לבין מר דוד שאול.

 

3.        מובהר בזאת כי בכך מתמצות זכויות הצדדים ביחס למכלול המחלוקות שנידונו לפני בית המשפט קמא. אין בפסק דין זה כדי להכריע במחלוקות אחרות הקיימות בין הצדדים, ובכלל זה אין בו כדי לגרוע מזכויות הצדדים ביחס לתשלומים ועמלות המגיעים להם, ככל שמגיעים, בגין אירועים המאוחרים לסוף שנת 2018 – הוא המועד אליו מתייחסים התחשיבים שנערכו על ידי המומחית מטעם בית המשפט.

 

           ניתן היום, ‏כ"ג בסיון התש"ף (‏15.06.2020).

 

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים