רשת ש. דגן תעשיות בע"מ נ. מועצה מקומית מבשרת ציון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רשת ש. דגן תעשיות בע"מ נ. מועצה מקומית מבשרת ציון

רע"א 4557/19
תאריך: 08/08/2019

בבית המשפט העליון

 

רע"א  4557/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

רשת ש. דגן תעשיות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

מועצה מקומית מבשרת ציון

 

בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטים ר' יעקובי, מ' בר-עם וח' מ' לומפ) מיום 16.5.2019 בע"א  2254-10-18

 

בשם המבקשת:                      עו"ד דביר גליזר

 

החלטה

 

 

1.               בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטים ר' יעקובי, מ' בר-עם וח' מ' לומפ) מיום 16.5.2019 בע"א 2254-10-18 ובע"א 9732-10-18 (להלן: פסק הדין). במסגרת הבקשה התבקשה רשות ערעור גם על שתי החלטות נוספות שניתנו באותו התיק מהימים 22.5.2019 ו-2.6.2019 (השופט ר' יעקובי). פסק הדין ניתן בערעורים שהגישו שני הצדדים על פסק דין ועל פסק דין משלים של בית משפט השלום בבית שמש (סג"נ ד' פיינשטיין), מיום 24.4.2017 ומיום 28.6.2018 בהתאמה, בת"א 48421-05-10, במסגרתם התקבלה באופן חלקי תביעת השבה של אגרות והיטלים שהגישה המבקשת (להלן: החברה) ונקבע כי על המשיבה (להלן: המועצה) להשיב לה 910,848.68 ₪ (במונחים נומינליים).

 

בהסכמת הצדדים פסק הדין בבית המשפט המחוזי ניתן על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ונקבע בו כי חלף פסק דינו של בית משפט השלום תשיב המועצה לחברה סכום כולל של 250,000 ₪, נכון למועד מתן פסק הדין.

 

2.               לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, כי יש לדחות את הבקשה, וזאת לאחר שמצאתי כי הקביעות בפסק הדין אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

3.               החברה תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 3,000 ₪.

 

 

           ניתנה היום, ‏ז' באב התשע"ט (‏8.8.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים