רונן בן צבי נ. אידה אלשיך | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רונן בן צבי נ. אידה אלשיך

ע"א 8286/17
תאריך: 26/09/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א  8286/17

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערער:

רונן בן צבי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. אידה אלשיך

 

2. נעמה כהן

 

3. רחל הלמן

 

4. ענבר לושי

 

5. חיים לושי

 

6. יאיר אבייב

 

7. הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א

 

8. המפקחת על רישום מקרקעין ת,א

 

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו בתיק א 001378-03-14 שניתן ביום 01.09.2017 על ידי בוד השופטת א' נחליאלי-חיאט

 

תאריך הישיבה:

כ"ו באלול התשע"ט      

(26.09.2019)

 

בשם המערער:

עו"ד עמינדב בלוזר

בשם המשיבים 3-1:

עו"ד עדה פרנקל

בשם המשיבה 2:

בעצמה

בשם המשיבים 6-4:

עו"ד טובה כהן

בשם המשיבה 7:

עו"ד הילה בן הרוש-חכמון

בשם המשיבה 8:

עו"ד אסנת קרויזר

 

 

 

המערער והמשיבים 1, 3, 6-4: הגענו להסכמה כלהלן:

 

           פסק דין זה יבוא במקום פסק הדין של בית המשפט המחוזי.

 

1.        מבלי להודות איש בטענת משנהו ולסילוק כל טענות המערער לזכויות שיש לו בבניין הבנוי על הנכס הידוע כחלקה 72 בגוש 6916, ישלמו המשיבים ענבר לושי, חיים לושי, יאיר אבייב, משיבים 6-4, כולם ביחד, סך של 340,000 ₪, ובנוסף הכספים בגין דמי שכירות בסך של 60,000 ₪.

 

2.        התשלום ייעשה  ללא קשר ותלות לפרטי הרישום המפורטים בהמשך, וזאת תוך 6 חודשים מהיום, למעט הסכום של 60,000 ₪ שיועבר תוך 30 יום.

 

3.        ניתנות בזה הוראות כדלקמן:

 

           א.      ככל שהמשיבים 6-4 יגישו בקשה לתיקון צו הבית המשותף על יסוד תשריט לתיקון צו הבית המשותף, ישקף התשריט את שתי דירות הגג במצב הקיים כיום והן תרשמנה כדירות עצמאיות ונפרדות בו, כך שבבית המשותף יהיו 8 דירות.

 

           ב.      על דירות הגג החדשות תרשמנה הערות לפי תקנה 29 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשמ"ב-2011, וכן הערה לפי תקנה 31 לאותן תקנות, לפיה זכויות הבניה המנוצלות על ידי דירות הגג תקוזזנה מזכויות הבניה הבלתי מנוצלות כיום ו/או מזכויות הבניה שתאושרנה בעתיד.

 

           ג.      אנו מורים למפקחת כי תיקון צו הבית המשותף ייעשה על פי "תשריט אחר" של קומת הגג בלבד והבנוי בו, ולא ידרש אישור הוועדה המקומית לתשריט.

 

           ד.      לתיקון הצו יצורף תקנון מוסכם הקובע את אופן הצמדת הגג הקיים ו/או כל גג חדש שיבנה וזכויות הבניה בו לדירות המשיבים 6-4, לרבות אפשרות להצמדה משותפת.

 

           ה.      לצורך קביעת החלקים ברכוש המשותף לדירות החדשות לא ישונה מכנה הרכוש המשותף הקיים והחלקים ילקחו מדירות 5 ו-6.

 

           ו.      תיקון צו הרישום כאמור ייעשה בכפוף לתשלום אגרות ואישורים על פי דין, לרבות המצאת הסכמות בנקים למשכנתאות, כל עלויות התיקון יחולו על המשיבים 4-6.

 

4.        טענות הדדיות של המערער והמשיבים 6-4 מסולקות בכפוף לתשלום בסעיף 1 והחזר ההוצאות המפורט בסעיף 5.

 

5.        ההוצאות ששולמו על ידי המערער על פי פסק דין של בית משפט קמא, יושבו למערער תוך 30 יום.

 

6.        אין צו נוסף להוצאות בערכאה זו.

 

חתימות:

________         ________             ________             

בשם המערער    בשם המשיבים 1,3    בשם המשיבים 4-6   

 

  

 

פסק-דין

 

 

           בהינתן הנסיבות המיוחדות והחריגות של התיק שבפנינו, הכולל בניה שבוצעה לפני כ-75 שנה, אנו מאמצים את הסכם הפשרה שהניחו המערערים והמשיבים 1, 3, 4-6 בפנינו כמפורט לעיל.

 

           משיבה 2 בחרה שלא להתייצב לדיון ופסק דין זה מחייב גם אותה לכל דבר ועניין.

 

           בהתאם לכך אנו מורים כאמור בסעיף 3 להסכם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור – כי תיקון צו הבית המשותף ייעשה על פי "תשריט אחר" ולא יידרש אישור הוועדה המקומית לתשריט, וכן כי לצורך תיקון הצו יידרש תקנון מוסכם הקובע את אופן הצמדת הגג וזכויות הבניה בו לדירות המשיבים 6-4, לרבות אפשרות להצמדה משותפת וכי לצורך קביעת החלקים ברכוש המשותף לדירות החדשות לא ישונה מכנה הרכוש המשותף הקיים ואלו ילקחו מדירות 5 ו-6.

 

           תירשם הערת אזהרה בגין פסק דין זה על חלקת הרכוש המשותף.

 

           אין צו להוצאות. הפקדון יוחזר למפקידו.

 

 

           ניתן היום, ‏כ"ו באלול התשע"ט (‏26.9.2019), בנוכחות הצדדים.

 

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

 

 

 

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים