רו"ח אלי לוי נ. רו"ח אליהו פרופמן | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רו"ח אלי לוי נ. רו"ח אליהו פרופמן

רע"א 961/19
תאריך: 29/07/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  961/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' הנדל

 

המבקש:

רו"ח אלי לוי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. רו"ח אליהו פרופמן

 

2. עו"ד רן פרופמן

 

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי חיפה מיום 08.01.2019 בע"א 8766-10-18 שניתן על ידי כבוד השופט א' טובי

 

בשם המבקש:                        עו"ד ד"ר איתמר כוכבי

 

 

החלטה

 

 

           ביסוד הבקשה למתן רשות ערעור שלפני סכסוך בין חברי שותפות רואי חשבון, בקשר לאופן חלוקת ההכנסות וההוצאות של השותפות. חלק מטענות המבקש נדחו בבית משפט השלום, ובית המשפט המחוזי דחה את ערעורו לפי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בבקשה הנוכחית טוען המבקש כי שגו ערכאות קמא באופן פירוש ההסכם בין הצדדים, בגישה החשבונאית שבה נקט המומחה מטעם בית המשפט – שעמדתו אומצה בערכאות קמא – ובעובדות שקבע. כן נטען כי בהתנהלות המשיבים נפלו חוסר תום לב ושיהוי. די לציין כי לא מצאתי שההליך מעלה סוגיה עקרונית החורגת מעניינים של הצדדים, או כי יש לתת רשות ערעור בגלגול שלישי לשם מניעת עיוות דין (ראו תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי). לנוכח האמור אין צורך להרחיב, ולכן אתייחס בקצרה רק לטענת המבקש בדבר אי-התאמה בין הקביעות העובדתיות בפסקי הדין ובין חומר הראיות.

 

           המבקש טען כי הוכיח עובדות שונות שערכאות קמא התעלמו מהן. עיון בפסקי הדין מלמד כי הטענות נדחו שכן המבקש לא צירף כל אסמכתא לדבריו. בהליך דנן מציין המבקש כי רצה להגיש אסמכתאות נוספות, אך בית משפט השלום הגביל את היקף סיכומיו לעשרים עמודים. דא עקא, עיון בסיכומים שהוגשו מלמד כי המבקש אכן לא תמך את הטענות שנדחו במקור כנדרש. טענתו כי לא הותר לו להרחיב יותר אין בה כדי להצדיק העדר אסמכתא, ואף לא להפנות באופן תמציתי לעמוד פרוטוקול או מוצג מבלי לפרט יותר מכך. דרך המלך היא להפנות במסגרת הסיכומים לאסמכתאות המתאימות לביסוס טענות עובדתיות. בכל מקרה, אף בבקשה זו המבקש העלה טענות כלליות בתיק העוסק בתחשיבים פרטניים רבים, ולא מצאתי כי נפלה טעות בהכרעת ערכאות קמא. כאמור, בנסיבות אלה אין מקום לתת רשות ערעור בגלגול שלישי לפי אמות המידה שנקבעו בפסיקה.

 

           הבקשה נדחית. מכיוון שלא התבקשה תגובה, אין צו להוצאות.

 

 

           ניתנה היום, ‏כ"ו בתמוז התשע"ט (‏29.7.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
3
רע"א 476/21
החלטה
22/01/2021
טען מסמכים נוספים