רדיו הצפון החזקות בע"מ נ. ד.ז. רדיו חיפה בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רדיו הצפון החזקות בע"מ נ. ד.ז. רדיו חיפה בע"מ

ע"א 4777/20
תאריך: 13/08/2020

 

בבית המשפט העליון

ע"א  4777/20

 

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערת:

רדיו הצפון החזקות בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבות:

1. ד.ז. רדיו חיפה בע"מ

 

2. קנטאר מדיה מחקרי טי. ג'י. אי בע"מ

 

ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב-יפו מיום 2.7.2020 בת"א 58490-09-19 אשר ניתנה על ידי כבוד השופט א' שליו

 

בשם המערערת:                     עו"ד שי רובינשטיין

 

 

פסק דין

 

 

           ערעור על החלטת בית משפט השלום בתל אביב-יפו (השופט א' שליו) מיום 2.7.2020 בת"א 58490-09-19 שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה של המערערת.

 

1.        ביום 24.9.2019 הגישה המערערת תביעה בה נטען כי המשיבה 1 (להלן: רדיו חיפה), שהיא מתחרה של המערערת בתחום שידורי הרדיו, פרסמה פרסומים כוזבים העולים כדי לשון הרע, תוך שימוש בממצאי סקר שערכה המשיבה 2, העוסקת בעריכת סקרים ומחקרי שווקים (להלן: TGI). המערערת דרשה בין היתר פיצויים בגין הנזקים שנגרמו לה עקב הפרסומים, וכן בגין עשיית עושר ולא במשפט. במסגרת התביעה הגישה המערערת בקשות לגילוי ולעיון במסמכים ולמענה על שאלון. רדיו חיפה התנגדה לבקשות, בעוד TGI סברה כי אין מקום לקבלן אך הותירה את הסוגיה לשיקול דעתו של בית המשפט – אשר קבע כי הבקשות יידונו במעמד הדיון בהליך.

 

           ביום 2.7.2020 התקיים קדם משפט, שהחל בחילופי דברים שלא לפרוטוקול בהסכמת הצדדים. לאחר מכן פנה המותב למערערת בשאלה: "מאחר ועסקינן בתביעת לשון הרע בגין פרסומת שנטען שיש בה השמצה- האם לשיטת ב"כ התובעת אמירה בסגנון 'אני הכי יפה' בקשר למוצר, מהווה לשון הרע?" בתגובה הפנתה אותו המערערת לעיון בפרסומים שצורפו לכתב התביעה וציינה: "הוא אומר 'אני הכי יפה ואתה הכי מכוער'". יצוין כי דברים אלו לא הופיעו במקור בפרוטוקול, אך ביום 19.7.2020 התקבלה בקשת המערערת לתיקון הפרוטוקול בהקשר זה.

 

           בהמשך הדיון נדונו הבקשות לגילוי ולעיון במסמכים ולמענה על שאלון. לטענת המערערת, בטרם הספיק בא-כוחה להשלים את נימוקיו בנוגע לאחת השאלות, אשר נגעה להכנסות רדיו חיפה, קטע אותו המותב ודחה את הבקשה מכיוון שהתביעה עוסקת בנזקי המערערת ולא ברווחי רדיו חיפה. בשלב זה, כך לשיטת המערערת, בא-כוחה ניסה להדגיש את הסעדים שנתבקשו בכתב התביעה, ובהם פיצוי בגין עשיית עושר, אך "על אף שהיה זה ניסיון בודד ומנומס" נתן המותב החלטה כהאי לישנא:

 

"משב"כ [המערערת] מתעקש לערער על החלטות שניתנו ולא מאפשר להתקדם בבחינת יתר רכיבי בגשת הגילוי [מרדיו חיפה; כך במקור], נדחות בזאת יתר העתירות לגילוי [מרדיו חיפה] ואדון עתה בעתירה לגילוי [מ-TGI]."

 

           בקשותיה של המערערת בעניינה של TGI התקבלו באופן חלקי, על אף ש-TGI הותירה אותן כאמור לשיקול דעתו של בית המשפט. בקשת המערערת לגילוי מסמכים התקבלה, בעוד שבעניין בקשתה להורות ל-TGI לענות על שאלון נקבע כי "ניתן להרחיב בשאלות במסגרת חקירה נגדית".

 

           בשלב זה ביקש בא-כוח המערערת בעל פה את פסילת המותב, בטענה כי המותב הגיע לדיון "כאשר הוא אינו מודע אפילו לפרסום נשוא התובענה" וכי "נהוג ברוב המקרים" לקבל בקשות שהצד הרלוונטי הותיר לשיקול דעת בית המשפט. בית המשפט דחה את הבקשה על אתר, בהסבירו כי הדרך להשיג על החלטות שיפוטיות היא בהליכי ערעור, וכי "אכן, ביהמ"ש קיצר את דברי ב"כ [המערערת] וזאת לאחר שהדיון מתנהל מזה כשעה ו- 10 דקות". בתגובה, ציין בא-כוח המערערת לפרוטוקול כי בקשת הפסילה נקטעה על ידי בית המשפט, באופן שלא אפשר לו להבהיר את הטעמים שבבסיסה.

 

2.        מכאן הערעור שבפניי, בו טוענת המערערת כי מההתרחשויות בדיון עולה שהמותב לא היה בקיא במחלוקת שבין הצדדים. בנוסף, על אף שהנימוק לדחיית בקשות הגילוי כלפי רדיו חיפה היה התנהלותו של בא-כוח המערערת, נטען כי "לא בכדי" אין בפרוטוקול הדיון אינדיקציה להתנהלות בעייתית. המערערת מדגישה כי המותב דחה את בקשות הגילוי שלה ביחס לרדיו חיפה תוך הפגנת "אדישות למהות [הבקשות] ולנזק שהדבר יגרום למערערת", וכי החלטה זו פגעה ביכולתה להוכיח חלק מטענותיה. כך גם באשר להחלטה שלא להורות ל-TGI להשיב על שאלון, וזאת, לשיטתה של המערערת, למרות שהשאלות שנכללו בו אינן מתאימות לחקירה נגדית. בהקשר זה מוסיפה המערערת כי כאשר בית המשפט מחליט שלא להיעתר לבקשה על אף שבעל הדין הותירה לשיקול דעתו "חייב להיות לדבר סיבה כבדת משקל".

 

           אשר לדיון בבקשת הפסילה, טוענת המערערת כי קטיעת דברי בא-כוחה בטרם השלים "ולו את הנימוק הראשון" שביסוד הבקשה מעידה על משוא פנים של המותב. עוד נטען כי במסגרת חילופי הדברים שלא לפרוטוקול בתחילת הדיון, ציין המותב כי יהא על המערערת לגלות מידע שלשיטתה אין לו כל רלוונטיות להליך, וזאת "כפי הנראה כאמצעי להפעלת לחץ" עליה. לאור כל זאת סבורה המערערת כי יש לפסול את המותב בשל משוא הפנים שבו הוא נוהג כלפיה, ולחלופין מטעמים של מראית פני הצדק.

 

3.        לאחר שעיינתי בערעור על נספחיו, הגעתי לידי מסקנה כי דינו להידחות. טענות המערערת בנוגע להחלטותיו של בית המשפט קמא הן "ערעוריות" בעיקרן ומשכך, כפי שציין בית המשפט קמא, מקומן אינו בבקשת פסילה כי אם בהליכי ערעור (ע"א 2994/20 פלוני נ' פלונית, פסקה 8 (‏11.6.2020)). אוסיף כי האמירות המיוחסות למותב במסגרת הדיון שנערך, בהסכמת הצדדים, שלא לפרוטוקול כמו גם עיון בפרוטוקול ובהחלטה בדבר תיקונו מיום 19.7.2020, אינם מעידים על "נעילת" דעתו של המותב או על חשש ממשי למשוא פנים מצדו כלפי המערערת, וכבר נפסק לא אחת כי הבעת דעה לכאורית בשלב מקדמי בהליך, אין בה כדי להקים עילה לפסילתו של המותב. עם זאת, בהחלט ניתן לחשוב על דרכים מתונות יותר לניהול הדיון.

 

4.        אשר על כן, הערעור נדחה. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

          

           ניתנה היום, ‏כ"ג באב התש"ף (‏13.8.2020).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים