רגבים נ. שר הבטחון | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

רגבים נ. שר הבטחון

בג"ץ 9996/16
תאריך: 07/06/2020

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  9996/16

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט מ' מזוז

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

העותרת:

רגבים

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שר הבטחון

 

2. אלוף פיקוד המרכז

 

3. ראש המינהל האזרחי

 

4. יוסף מוסא מוחמד שלאלדה

 

5. עיסא מוחמד חמאד שלאלדה

 

 

עתירה למתן צו על-תנאי

 

תאריך הישיבה:

י"ב בסיון התש"פ      

(4.6.2020)

 

בשם העותרת:

עו"ד יעל סינמון

 

בשם המשיבים 1-3:

עו"ד אבי מיליקובסקי; עו"ד מיכל דניאלי

 

פסק-דין

 

השופט נ' סולברג:

 

           עניינה של העתירה בבקשת העותרת להורות למשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא ינקטו בכל הפעולות הנדרשות לשם הוצאה ומימוש של צווי הפסקת עבודה והריסה ביחס לשני מבנים בלתי-חוקיים אשר נבנו ללא היתר ובניגוד לדין בכפר סעיר.

 

           באשר לבב"ח ב' 1/17 נמסר מאת המשיבים כי נפתח תיק בניה בלתי-חוקית ביחידת הפיקוח, ונמסר למחזיק צו הפסקת עבודה. המחזיק זומן לשימוע בפני ועדת המשנה לפיקוח. בהמשך הגיש בקשה להיתר בניה מס' 1774/2/17. הועדה החליטה על הותרת צו הפסקת העבודה בתוקפו עד למתן החלטה בבקשה להיתר בניה. בהמשך נמסר שהבקשה עלתה לדיון בפני ועדת המשנה לפיקוח, ולאחר מכן הודע על החלטת הועדה לדחות את הבקשה להיתר בניה, ועל כך שצו ההריסה הסופי ישאר בתוקפו. ניתנה למחזיק בבינוי ארכה בת 30 ימים למימוש הוראות צו ההריסה והחזרת מצב הדברים בשטח לקדמותו, והובהר כי עד אותו מועד יהיה המחזיק רשאי לנקוט כל הליך חוקי שימצא לנכון. לא הוגש ערר, לא מומשו הוראות צו ההריסה על-ידי המחזיק, אך הוגשה בקשה לפטור מהיתר בניה לפי סעיף 7(4) לצו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תשל"א-1971. באשר לבב"ח ב' 110/14 נמסר על הגשת ערר מאת המחזיק לוועדת המשנה לתכנון ורישוי על דחיית בקשתו להיתר בניה. הערר נדחה על הסף, בשים לב למיקום הבינוי בתחומי צווי איסור בניה צבאיים. הודע לב"כ המחזיק על דחיית הערר ועל כך שצו ההריסה עומד בתוקפו. ניתנה למחזיק ארכה בת 14 ימים לנקיטת כל צעד שימצא לנכון, לרבות הגשת תכנית מפורטת לגבי הבינוי. תכנית שכזו הוגשה, אך טרם נדונה ולא הוכרעה. הוגשה גם בקשה להחרגה מתחום צווי איסור בניה צבאיים.

 

           הבקשות התכנוניות האחרונות הוגשו בשנת 2019 ובחינתן מתוכננת להיעשות על-פי סדרי העדיפויות אצל המשיבים. כזכור, בהחלטות קודמות הערנו על כך שההליכים מתנהלים בעצלתיים. צפי לסיום בחינת הבקשות התכנוניות האחרונות – איִן. על כל פנים, כידוע, בתיקים אלה ובדומים להם, נדרשת גם בדיקה של תחולת חוק ההסדרה והשלכותיו, טרם מימושם של צווי ההריסה. לעת הזאת, ככלל, כך נמסר, לא מבוצעת בדיקה של תחולת הוראות חוק ההסדרה במקום זה או אחר. הבקשות התכנוניות משנת 2019, מטופלות כאמור על-פי סדר הדברים הרגיל.

 

           במהלך הדיון, ולקראת סיומו, הערנו את אשר הערנו, והוסכם כי לעת הזאת מוצה הדיון בעתירה במתכונתה הנוכחית. נושא אחד, אשר חורג מהליכי התכנון, עודנו מטריד. לטענת העותרת, בבינוי הנדון כאן, מדובר במפגע בטיחותי ובטחוני, במקום שבו הקליטה הסלולרית מוגבלת, וזהו מקום מוּעד ליידויי אבנים. עניין אחרון זה, לא התלבן כל צרכו. הוחלט אפוא כי בתוך שבוע-ימים תגיש העותרת למשיבים ראיות על הסיכון הבטחוני. אין צריך לומר, כי אם ימצא ממש בטענה זו, יהיה צורך לקדם את הטיפול הנחוץ בהקדם, ואין להותירו בסדרי העדיפות הרגילים.

 

           בכפוף לכך, וכמוסכם, נמחקת העתירה בזאת, תוך שכל צד שומר על טענותיו.

 

           ניתן היום, ‏ט"ו בסיון התש"פ (‏7.6.2020).

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים