ק.ב. גורמה ויזמות בע"מ נ. הראל חברה לביטוח בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ק.ב. גורמה ויזמות בע"מ נ. הראל חברה לביטוח בע"מ

דנ"א 2063/20
תאריך: 18/06/2020

 

בבית המשפט העליון

 

דנ"א 2063/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשים:

1. ק.ב. גורמה ויזמות בע"מ

 

2. עירד אנגל

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

הראל חברה לביטוח בע"מ

 

בקשה לקיים דיון נוסף בפסק הדין של בית המשפט העליון (כב' השופטים י' עמית, ד' מינץ וי' וילנר) בע"א 4084/17 מיום 1.3.2020

 

בשם המבקשים:

עו"ד חן גלעד; עו"ד ד"ר קובי קפלנסקי

 

החלטה

 

             לפניי בקשה להורות על קיום דיון נוסף בפסק הדין של בית משפט זה בע"א 4084/17 (כב' השופטים י' עמית, ד' מינץ וי' וילנר) מיום 1.3.2020 (להלן: פסק הדין או פסק הדין נושא הבקשה לדיון נוסף).

 

1.            הרקע הצריך לעניינו פורט במסגרת פסק הדין נושא הבקשה לדיון נוסף, ועל כן נעמוד על הדברים בקצירת האומר. ביום 27.1.2014 פרצה שריפה בבית עסק שהופעל על ידי המבקשת 1, חברת ק.ב. גורמה ויזמות בע"מ (המבקש 2 הוא בעליה של המבקשת 1 (להלן: המבקש)). בעת השריפה, היה בית העסק מבוטח על ידי המשיבה בפוליסה שכללה כיסוי ביטוחי על נזקי אש. ביום 10.3.2014 פנה המבקש למשיבה בבקשה לקבל תגמולי ביטוח בגין נזקי השריפה אך בקשתו נדחתה על ידי המשיבה נוכח חשד כי המבקש הצית את השריפה במכוון.

 

2.            ביום 1.6.2014 הגישו המבקשים תביעה לקבלת תגמולי הביטוח וביום 28.3.2017 דחה בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת ד' בלטמן קדראי) את התביעה. נקבע כי המשיבה עמדה בנטל הראייתי המוטל עליה והוכיחה כי אירוע השריפה נגרם בהצתה; כי למבקש היה מניע כלכלי להצתה; וכי הייתה לו הזדמנות להצית. כן נקבע כי המבקש מצדו לא סתר דברים אלו.

 

3.            על פסק הדין של בית המשפט המחוזי הגישו המבקשים ערעור לבית משפט זה. בגדרי הערעור השיגו המבקשים על קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי וטענו כי עלה בידם להרים את הנטל שלפיו השריפה נגרמה בשל כשל חשמלי. עוד השיגו המבקשים על החלטת ביניים שניתנה בהליך בעניין חיסיון דו"ח חקירה מטעם המשיבה (להלן: החלטת החיסיון) ועל גובה ההוצאות ושכר הטרחה שחויבו בהם. בית משפט זה דחה את הערעור בגדרי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות). בית המשפט ציין כי הערעור בעיקרו נסב על קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי וכי אין המקרה דנן נמנה עם המקרים החריגים בהם תתערב ערכאת הערעור בקביעות מעין אלו. בית המשפט הוסיף כי מצא חיזוק למסקנת בית המשפט המחוזי בקביעה העובדתית שהמבקש כיבה את מצלמות בית העסק בערב שקדם לשריפה. כן נדחו בפסק הדין טענות המבקשים בעניין החלטת החיסיון ובעניין גובה ההוצאות ושכר הטרחה שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט המחוזי.

 

4.            מכאן הבקשה שלפניי, במסגרתה טוענים המבקשים, בעיקרם של דברים, כי בפסק הדין נקבעה הלכה חדשה בשאלה מי נושא בנטל להוכיח שמקרה הביטוח נגרם במתכוון. לדברי המבקשים, בפסק הדין נקבע, בניגוד להלכה הנוהגת, כי על המבוטח מוטלת "חובת הפרכת חשדות" וכי עליו הנטל להוכיח כי לא הצית את עסקו. לקביעה זו, כך הטענה, השלכות חשובות על ציבור המבטחים והמבוטחים.

 

5.            דין הבקשה להידחות. כידוע, תנאי סף לקיומו של דיון נוסף הוא שבפסק הדין נושא הבקשה נקבעה הלכה חדשה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה יש מקום לקיים בה דיון נוסף (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; דנ"א 1654/20 מובילי עטיה שבתאי בע"מ נ' מדינת ישראל – מינהל מקרקעי ישראל, פסקה 5 (8.6.2020)). עוד נקבע בהקשר זה שעל ההלכה להיות גלויה על פני הפסק, ברורה ומפורשת (דנ"א 8351/18 גואטה נ' מיטלפונקט, פסקה 4 (6.12.2018)). במסגרת פסק הדין אימץ בית משפט זה את מסקנותיה של הערכאה הדיונית במלואן על יסוד תקנה 460(ב) לתקנות. משכך, וחרף ניסיונם של המבקשים לטעון אחרת, בפסק הדין נושא הבקשה לדיון נוסף לא נקבעה כל הלכה חדשה בסוגיית נטלי ההוכחה בתחום דיני הביטוח.

 

           הבקשה נדחית אפוא. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ו בסיון התש"ף (‏18.6.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים