קרינה קדרלין נ. שר העבדוה, הרווחה והשירותים החברתיים | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

קרינה קדרלין נ. שר העבדוה, הרווחה והשירותים החברתיים

בג"ץ 3074/19
תאריך: 02/07/2019

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  3074/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט י' אלרון

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

העותרות:

1. קרינה קדרלין

 

2. פלונית

 

3. פלונית

 

4. ניצן נהון

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שר העבודה, הרווחה  והשירותים החברתיים

 

2. סמנכ"לית בכירה וראש מינהל, אגף תקון, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

 

3. רשות חסות הנוער, אגף תקון, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

 

4. עמותת אותות - דלת לחיים חדשים

 

5. עמותת ענב - הזדמנות לשינוי

 

עתירה למתן צו על-תנאי ובקשה לצו ביניים

 

תאריך הישיבה:

י"ז בסיון התשע"ט      

(20.6.2019)

 

בשם העותרות:

עו"ד ד"ר שירן רייכנברג; עו"ד ורדית דמרי-מדר

 

בשם המשיבים 1-3:

עו"ד רנאד עיד

 

בשם המשיבה 4:

עו"ד ראם סיקרון

 

בשם המשיבה 5:

עו"ד יוסי גוטגליק

 

פסק-דין

השופט נ' סולברג:

 

           עתירה בעניינם של ההוסטלים במסגרות "בית אריאל", "אורנים" ו"בית הצברית" – הוסטלים פתוחים לנערות וצעירות, אשר מופעלים על-ידי המשיבות 4 ו-5 מכוח זכייתן במכרז פומבי 101/2014, שעל-פיו נחתם הסכם התקשרות למשך 5 שנים, עד ליום 30.6.2019. כזכור, לפי הסכם ההתקשרות, ישנה אופציה חד-צדדית למשיבים 1-3 להאריך את תקופת ההסכם בשנה נוספת, במספר פעימות, או להודיע על סיום ההתקשרות החוזית שבין הצדדים 30 ימים מראש, על-פי שיקול הדעת המקצועי של המשיבים 1-3.

 

           למקרא העתירה והתגובות המקדמיות, לאחר עיון בנספחיהן, ולמשמע דברי ב"כ הצדדים בדיון לפנינו ביום 20.6.2019, החלטנו כזכור לדחות בקשה למתן צו ביניים. במקביל הועלו במהלך הדיון מספר הצעות לפתרון המשבר. אין עוררין על חשיבות העניין, רגישותו ומורכבותו. בהתאם לכך, המלצנו את אשר המלצנו במהלך הדיון ובסיומו. היטיבו אפוא ב"כ הצדדים לעשות, באופן שבו נעשתה הידברות ובהסכמות שהושגו במסגרתה, כעולה מן ההודעה שהוגשה ביום 27.6.2019. על-פי המוסכם, תוארך ההתקשרות עם מסגרת "אורנים" לתקופה קצובה של 6 חודשים, עד ליום 31.12.2019, או עד לסיום הליכי המכרז שפורסם ביום 24.6.2019; המאוחר מביניהם. ההתקשרות להפעלת "בית אריאל" הסתיימה במועדה המקורי, לפי הסכם ההתקשרות, ביום 30.6.2019.

 

           המשיבה 4, בשיתוף הממונה המחוזי של מינהל סיוע לבתי משפט ותקון, תפנה לנערות המושמות כיום ב"אורנים" וב"בית אריאל" ולגורמי המקצוע המפנים, כדי לבחון אפשרות לחזרתן ל"אורנים". גיוס כוח האדם ל"אורנים" יהיה בהתאמה למספר הנערות שישהו בהוסטל, תוך מתן מענה לכל צרכיהן.

 

           במה שנוגע לסוגיית הפניית נערות ל"אורנים", זו תֵעשה כמקובל, ובהתאם לנהלי רשות חסות הנוער. המשיבים 1-3 אמנם אינם מתחייבים למספר של ההפניות, אך "אורנים" תחזור להיות מסגרת אשר מקבלת הפניות מרשות חסות הנוער. המשיבים 1-3 חזרו והבהירו כי ההפניות ל"אורנים" במהלך תקופת ההארכה הנ"ל, תֵעשינה על-פי הצרכים הקיימים, לפי שיקול דעתם של גורמי המקצוע, ואֵלו לא יהיו מוגבלים בבחינת האפשרות להפנות נערות וצעירות ל"אורנים", כפועל יוצא מתקופת ההארכה.

 

           רשמנו לפנינו כי ההסכמות הנ"ל אושרו על-ידי ועדת המכרזים אצל המשיבים 1-3 בהחלטה מיום 26.6.2019.

 

           עוד רשמנו לפנינו, במה שנוגע למסגרת "בית אריאל", כי המשיבים 1-3 נערכים להתחיל בשיפוץ המקום לקראת הפעלתו על-ידי המפעיל שייבחר במכרז החדש שפורסם, כאמור לעיל, ביום 24.6.2019.

 

           אשר להפעלת "בית הצברית" בתקופת הביניים, הוסכם בין המשיבים 1-3 והמשיבה 5 על הארכת הסכם ההתקשרות להפעלת "בית הצברית" עד ליום 31.12.2019, או עד לסיום הליכי המכרז שפורסם ביום 27.6.2019; המאוחר מביניהם. בתקופת ההארכה, החל מיום 1.7.2019, תפעל המסגרת תחת שירות נוצ"ץ. ההשמות תהיינה בתעריף שירות זה, לרבות לגבי הנערות והצעירות שהושמו במסגרת זו עד עתה. הגם שהיקף הביקוש להשמות של נערות וצעירות ל"בית הצברית" אינו ידוע במדויק, הרי שקיים ביקוש למסגרת זאת, בעיקר עקב פרויקט "יתד". ההשמות תבוצענה לפי הצורך בשטח, בכפוף להתאמת הנערות והצעירות להשמה במסגרת זאת, ובכפוף לאישור גורמי המקצוע אצל המשיבים 1-3 וברשויות המקומיות, המטפלות בהשמתן של צעירות.

 

           גורמי המקצוע לא יהיו מוגבלים בבחינת האפשרות להפנות נערות צעירות למסגרת "בית הצברית" כפועל יוצא מתקופת ההארכה, והכל לפי שיקול דעתם המקצועי. הוסכם כי תשומות כוח האדם מטעם המשיבה 5 יהיו בהתאם למודל של שירות נוצ"ץ, וביחס למצבת המושמות ב"בית הצברית". במהלך 4 החודשים הראשונים של תקופת ההארכה מחודש יולי עד חודש נובמבר 2019, יממנו המשיבים 1-3 4 השמות נוספות מעבר לתפוסה בפועל ב"בית הצברית" עד למקסימום השלמה ל-8 השמות בסך הכל. מימון זה הריהו חריג, לפנים משורת הדין, בהתחשב עם הנסיבות המיוחדות של העניין. הארכת תקופת הוועדות לגבי צעירות שנמצאות כיום במסגרת, תהיה כפופה לרצונן, ולתכנית שאושרה ביחס לכל אחת מהן על-ידי גורמי הפיקוח אצל המשיבים 1-3.

 

           רשמנו לפנינו כי ההסכמות הללו אושרו על-ידי ועדת המכרזים אצל המשיבים 1-3 בהחלטה מיום 27.6.2019.

 

           זאת להבהיר, כי ביחס לכל אחת מן החוסות במסגרות מושא העתירה, לרבות העותרות 1 ו-2, קיים פתרון טיפול זמין.

 

           על רקע האמור בעתירה, בתגובות, במהלך הדיון, ולעיל, מוצתה העתירה, והיא נמחקת בזאת.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ"ט בסיון התשע"ט (‏2.7.2019).

 

 

ש ו פ ט

     ש ו פ ט

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
10
ע"א 8564/20
החלטה
24/01/2021
טען מסמכים נוספים