קלימי דיין נג'טולה נ. עיריית בת ים | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

קלימי דיין נג'טולה נ. עיריית בת ים

עע"מ 1090/19
תאריך: 02/10/2019

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים

 

 

עע"מ  1090/19

 

לפני:  

כבוד המשנה לנשיאה ח' מלצר

 

כבוד השופט י' אלרון

 

כבוד השופט ע' גרוסקופף

 

המערער:

קלימי דיין נג'טולה

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

עיריית בת ים

 

ערעור על פסק דינו של בית המשפט העניינים מינהליים תל אביב מיום 11.01.2019 בתיק עת"מ 4018-07-16

 

תאריך הישיבה:

ג' בתשרי התש"ף      

(02.10.2019)

 

בשם המערער:

עו"ד פינץ חיים

 

בשם המשיב:

עו"ד ויס-ורסנו מילי

 

 

החלטה

 

המשנה לנשיאה ח' מלצר:

 

1.        בפתח הדיון ומבלי לקבוע מסמרות בשאלות המתעוררות בערעור, העלינו בפני הצדדים מתווה לפשרה על פיו:

 

(א) החוב של המערער למשיבה יועמד על סך של 1,500,000 ש"ח נכון להיום (במקום הסכום של כ-2,000,000 ש"ח הרשום בספרי העירייה, הכולל הפרשי הצמדה וריבית).

 

 

 

 

(ב)  לפירעון החוב הנ"ל ישלם המערער למשיבה תוך 30 ימים מהיום סך של 300,000 ש"ח, וכן יעביר לה באותו פרק זמן את מלוא זכויותיו (50%) בנכס המסחרי נשוא הערעור וימחה לה את זכותו להיפרע, או לדרוש, ממי שקנו ממנו 1/6 מהנכס האמור (אלה מחזיקים היום בנכס) לקיים את התחייבותם לשאת ביתרת חוב הארנונה (במקרה זה השלמה ל-1,500,000 ש"ח, בניכוי 300,000 ש"ח הנ"ל וכן שווי ה-50% בנכס המסחרי כתפוס – שיקבע ע"י שמאי שיוסכם בין הקונים לבין המערער).

 

(ג)  עם ביצוע האמור בסעיף (ב) שלעיל תשוחרר למערער הדירה שבבעלותו, אשר עו"ד מילי וייס-ורסנו התמנתה ככונסת נכסים למכירתה (להלן – הכונסת), בכפוף לתשלום ההוצאות ושכר הטירחה המגיע לכונסת בעבור פעולתה בנושא עד היום.

 

(ד)  חלף האמור בס"ק (א)-(ג), יהיה המערער רשאי להסכים למכירת הדירה הנזכרת בס"ק (ג) הנ"ל באמצעות הכונסת כנגד תשלום מלוא החוב הרשום בספרים של העיריה (כ-2,000,000 ש"ח) שימחק עם מכירת הדירה, וכן הוצאות ושכר טירחה של הכונסת.

 

 

2.        ב"כ המערער יודיע עד תאריך 06.10.2019 ועד בכלל אם הוא מסכים למתווה הנ"ל, על אחת משתי חלופותיו (ס"ק (א)-(ג), או ס"ק (ד) הנזכרים בפיסקה 1 שלעיל) – והיה ויודיע כאמור, ב"כ המשיבה תודיע עד תאריך 10.10.2019 ועד בכלל אם ההסדר האמור, באותה חלופה שהמערער בחר, ככל שעשה כן – מקובל גם עליה.

 

3.        עוד הוספנו על דעת הצדדים כי היה ולא יושג הסדר כאמור לעיל – ניתן פסק דין במכלול על פי כל החומר שבפנינו.

 

4.        התיק יועלה לעיון ראש ההרכב בתאריך 17.10.2019.

 

           ניתן היום, ‏ג' בתשרי התש"פ (‏2.10.2019).

 

המשנה לנשיאה

ש ו פ ט

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים