קאלש מרדכי נכסים ובנין (94) בע"מ נ. נציגות הבית המשותף ברחו | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

קאלש מרדכי נכסים ובנין (94) בע"מ נ. נציגות הבית המשותף ברחו

ע"א 3735/19
תאריך: 10/12/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  3735/19

ע"א  3804/19

וערעור שכנגד

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המערערים:

1. קאלש מרדכי נכסים ובנין  (94) בע"מ

 

2. דוד קלש

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. נציגות הבית המשותף ברחוב הבד 6 בהוד השרון- ו- 55 א

 

2. מיכל פוריאן

 

3. אליעזר פוריאן

 

4. קרן גיסין

 

5. עדנה גולדברג

 

6. אדוארד אייזנשטיין

 

7. רחל אייזנשטיין

 

8. שרית רוזנצוויג

 

9. אנדי רוזנצוויג

 

10. אולג פישלביץ

 

11. נינל סובצ'נקוב

 

12. דורית רוזנר

 

13. אסף רוזנר

 

14. ואדים אוסניצקי

 

15. גלי אוסניצקי

 

16. יאיר רוטשילד

 

17. אייל בר לב

 

18. אני דוידוב

 

19. כרמון בן ציון

 

20. אסי רפאלי

 

21. אפרת רפאלי

 

22. יניב קולמן

 

23. משה צפניה

 

24. מזל צפניה

 

25. אביבה פניאס

 

26. אלי פניאס

 

27. שרון קולמן

 

28. נחמה טופול

 

29. אביבית ורדי

 

30. ברק ורדי

 

31. אדי ריזוי

 

32. יפעת ריזוי

 

33. גבריאלה לוין

 

34. ערן חנום

 

35. מיה חנום

 

36. משה צפרוני

 

37. דלית צפרוני

 

38. שי בן רפאל

 

39. חני קרודו

 

40. דוד גולן

 

41. תמר גולן

 

42. עזריאל דקל

 

43. מרים דקל

 

44. ליאת שקד

 

45. אלי שקד

 

46. שחר קלינה

 

47. לירון קלינה

 

48. צפירה אבינר

 

49. יצחק טוויג

 

50. יולנד טוויג

 

51. יגאל רום

 

52. לילי רום

 

53. אורן צליח

 

54. ציון שדה

 

55. דבורה שדה

 

 

 

 

 

 

צו סיכומי טענות

 

 

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן. הסדר זה יבוא במקום ההסדר שפורסם ביום 28.07.2019 בע"א 3735/19 ובע"א 3804/19.

 

סדר ההגשה ומתכונת הסיכומים

2. המערערים בע"א 3735/19 ובערעור שכנגד, הם המשיבים בע"א 3804/19, הגישו את סיכום טענותיהם בשני ההליכים ביום 12.09.2019, בהיקף של 14 עמודים.

 

3. המערערים בע"א 3804/19, הם המשיבים בע"א 3735/19 ובערעור שכנגד, הגישו את סיכום טענותיהם וכן את סיכומיהם כמשיבים ביום 22.10.2019, בהיקף של 25 עמודים.

 

4. המערערים בע"א 3735/19, הם המשיבים והמערערים בערעור שכנגד בע"א 3804/19, יגישו את סיכום טענותיהם כמשיבים וכמערערים שכנגד, וכן סיכומי תשובה בערעורם (אם הם חפצים בכך), במסמך אחד, עד ליום 05.01.2020, בהיקף של עד 18 עמודים. במסמך סיכום הטענות, יבחינו המערערים בין טענותיהם בכל הליך באמצעות כותרות מתאימות.

 

5. המערערים בע"א 3804/19, יגישו סיכומיהם כמשיבים בערעור שכנגד וסיכומי תשובה בערעורם (אם הם חפצים בכך), עד ליום 26.01.2020, בהיקף של עד 7 עמודים.

 

6. לעניין סעיפים 2 עד 5 לעיל, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. הסיכומים יוגשו כך שיהיו קריאים וברורים. הרווח בין השורות בהדפסה יהיה רווח כפול לפחות. האותיות יהיו בגופן 12 והמרווח בין האותיות יהיה "רגיל", תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה. הסיכומים לא יכללו טענות על דרך של הפניה להודעת הערעור או לסיכומים בהליך דלמטה.

 

7. תיק המוצגים יוגש במועד שנקבע להגשת סיכומים, בכריכה נפרדת מכתב הסיכומים. כמו כן, יגישו הצדדים, במועד הגשת הסיכומים, רשימת אסמכתאות שבדעתם להסתמך עליהם. לא יוגש כרך אסמכתאות שעניינו פסקי דין או החלטות של בתי משפט בישראל ובלבד שאלו פורסמו במסגרת פרסום רשמי (פד"י) או שניתן לאתרם במאגרי מידע מסחריים אחרים. אין באמור לעיל כדי למנוע הגשת אסמכתאות שאינן נכללות באמור לעיל או הגשה במסגרת נספחים לכתבי בי דין של אסמכתא אחת או מספר מועט של אסמכתאות שבעל הדין סבור שיש להן מרכזיות או חשיבות מיוחדת בהליך.

 

8. בהתאם להוראת תקנה 497ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, לא יוגשו סיכומי הטענות של הצדדים, לרבות סיכומי התשובה, באמצעות הפקסימיליה.

 

9. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם כן שינה בית המשפט את המועד שנקבע על-פי בקשה שהוגשה.

 

המצאה      

10. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.  

שינוי

11. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

עיקרי טיעון

12. נקבע בזאת, כי אין צורך בהגשת עיקרי טיעון לפי תקנה 446 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

השלמת טיעון בעל פה

13. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 15.6.2020 בשעה 09:00. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

 

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

 

           ניתן היום, ‏י"ב בכסלו התש"ף (‏10.12.2019).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים