צ'רלטון בע"מ נ. מרדכי אזולאי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

צ'רלטון בע"מ נ. מרדכי אזולאי

ע"א 3652/19
תאריך: 18/06/2019

 

בבית המשפט העליון

 

 

ע"א  3652/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

 

המערערת:

צ'רלטון בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

מרדכי אזולאי

 

ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום  בחיפה מיום 20.5.2019 בת.א 19001-01-19 אשר ניתן על ידי כבוד השופטת מ' קלמפנר נבון

 

בשם המערערת:                     עו"ד ליאור להב

 

פסק-דין

 

 

           ערעור על החלטת בית משפט השלום בחיפה (השופטת מ' קלמפנר נבון) מיום 20.5.2019 בת"א 19001-01-19 שדחה את בקשת המערערת לפסול עצמו מלהוסיף ולדון בעניינה.

 

1.            המערערת הגישה תביעה כספית כנגד המשיב בסכום של 85,000 ש"ח בגין הפרת זכויות יוצרים. בתמצית, טענת המערערת היא כי המשיב שידר בעסקו באמצעות מקרן טלוויזיה משחק כדורגל שזכויות השידור בו מסורות למערערת וזאת בלא רשותה ומבלי שהסדיר רישיון לכך. ביום 8.4.2019 התקיימה ישיבת קדם משפט בהליך. כעולה מפרוטוקול הדיון, במהלך הישיבה אמר בא כוח המערערת את הדברים הבאים: "אני שומע את דברי בית המשפט ולפיו מדובר בסטארטאפ של הגשת תביעות בסכומים קבועים של 85,000 ₪ כנגד עסקים קטנים שבהם הטלוויזיה היתה פתוחה והקרינה משחקי כדורגל". בהמשך הדברים הורה בית המשפט על הגשת תצהירי עדות ראשית.

 

2.            כחודש לאחר מכן ביקשה המערערת את פסילת המותב בשים לב לאמירה הנ"ל שיוחסה לו במהלך ישיבת קדם המשפט. עוד צוין כי במהלך אותה ישיבה בית המשפט ציין ש"אין בדעתו לפרוס חסות על תביעותיה" של המערערת, אולם סירב לרשום דברים אלה בפרוטוקול הדיון. ביום 20.5.2019 דחה, כאמור, בית המשפט את הבקשה. נפסק כי האמור בבקשת המערערת אינו מעלה חשש למשוא פנים ואינו מעיד כי דעתו של בית המשפט בהליך "ננעלה" טרם שמיעת הראיות. זאת, שכן "לא נאמר דבר אשר כאמור, התובעת [המערערת] לא אישרה בעצמה". עוד נפסק כי גם בטענה כי פרוטוקול הדיון היה חלקי, אף שלקביעת בית המשפט הפרוטוקול משקף את הנאמר בדיון במלואו, אין משום עילת פסלות.

 

3.            מכאן הערעור שבו שבה המערערת על טענותיה ומציינת כי בית המשפט "נזף" בה כמפורט מעלה, באופן המעיד כי הוא גיבש את דעתו בהליך. נטען כי אמירות המותב מהן ניתן ללמוד כי התביעות שמגישה המערערת אינן ראויות מלמדות על משוא פנים. לכך הוסף כי בית המשפט נמנע מלהורות על רישום ההתבטאויות המיוחסות לו בפרוטוקול הדיון באופן הנוגד את הדין. לחלופין, טוענת המערערת כי יש מקום להורות על קבלת הערעור מחמת מראית פני הצדק.

 

4.            דין הערעור להידחות. כפי שנפסק לא אחת ניהול יעיל של ההליך עשוי להביא את השופט היושב בדין להביע במהלך ישיבת קדם המשפט דעה – בזהירות ובמתינות המתבקשים – לגבי השאלות שבמחלוקת, ורק במקרים נדירים בהם התבטאויות בית המשפט הן בעלות אופי מובהק ונחרץ המלמד על "נעילת" דעתו של המותב, הן יוליכו אל המסקנה כי קם חשש ממשי למשוא פנים מצדו (ע"א 2747/19 פלוני נ' פלונית, פסקה 4 (5.5.2019)). לא התרשמתי כי במקרה דנן עלה בידי המערערת להצביע על קיומו של חשש ממשי למשוא פנים של המותב. העובדות המצוינות בהתבטאויות המיוחסות למותב לא נסתרו על ידי המערערת, ואף אם אניח לצורך הערעור כי ההתבטאויות שייחסה המערערת למותב – לרבות אלו שלא נרשמו בפרוטוקול הדיון – אכן נאמרו על ידו, אין בהן לטעמי כדי להצביע על "נעילת" דעתו של המותב בהליך שבפניו ואין  משתמעת מהן כל הבעת דעה בהליך זה. לבסוף, מראית פני הצדק אף היא אינה מצדיקה את קבלת הערעור במקרה דנן (ע"א 9108/08 פלוני נ' פלונית, פסקה 6 (9.12.2008)).

 

           אשר על כן, הערעור נדחה.

 

 

 

           משלא הוגשה תשובה לערעור אין צו להוצאות.

 

 

 

           ניתן היום, ‏ט"ו בסיון התשע"ט (‏18.6.2019).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

הסרת המסמך
2
בע"מ 309/21
החלטה
15/01/2021
טען מסמכים נוספים