ציטרין בן ציון נ. רכבת ישראל בע"מ | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ציטרין בן ציון נ. רכבת ישראל בע"מ

ע"א 4764/20
תאריך: 03/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4764/20

 

לפני:  

כבוד הרשמת דר להב

 

המערער:

ציטרין בן ציון

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

רכבת ישראל בע"מ

 

בקשה לדחיית מועד להפקדת עירבון; תשובת המשיבה מיום 29.9.2020; בקשת המשיבה לעיון מחדש והגדלת סכום העירבון; בקשת המערער לעיון מחדש והפחתת העירבון ותגובה לבקשת המשיבה; תשובת המשיבה

 

 

 

 

החלטה

 

 

1.       הערעור שבכותרת מופנה נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"צ 14157-05-18 שבגדרו נדחתה על הסף (בשל מעשה בית דין והשתק עילה), וכן לגופה, בקשה לאישור תובענה כייצוגית בעילה של הפרת החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983. ביום 14.7.2020 קבעה המזכירה הראשית של בית משפט זה את העירבון בערעור על סך של 35,000 ש"ח. ביום 13.8.2020 הגיש המערער "בקשה לעיון והכרעה על ידי רשם בעניין עירבון בערעור", שהתבססה בעיקרה על טעמים עקרוניים להפחתת סכום העירבון בשל אי הלימה בינו לבין סכומי ההוצאות אשר נפסקים, בדרך כלל, בהליכים ייצוגיים, מפאת חשיבותם הציבורית. ביום 9.9.2020 קבעה כבוד הרשמת ש' עבדיאן כי לאחר שבחנה את מכלול השיקולים יועמד העירבון על סך של 30,000 ש"ח.

 

2.       ביום 22.9.2020 הגיש המבקש "בקשה לדחיית מועד להפקדת עירבון" בנימוק לפיו הקרן למימון תובענות ייצוגיות (להלן: הקרן) החליטה לממן את האגרה וסכום של 20,000 ש"ח בגין הוצאות משפט, אולם העברת הסכומים מותנית באישור תקציב המדינה, ועל כן מבוקש לדחות את מועד הפקדת העירבון עד ליום 31.12.2020. המשיבה התנגדה לבקשה ובד בבד הגישה "בקשה לעיון מחדש בהחלטת הרשמת הנכבדה מיום 9.9.2020 ולהגדלת סכום העירבון". הנימוק להגדלת העירבון (לסך של 55,000 ש"ח) הוא אי תשלום הוצאות המשפט שפסק בית המשפט המחוזי לחובת המערער בסך של 25,000 ש"ח. ביום 25.10.2020 הגיש המערער בקשה נוספת שכותרתה "בקשה מטעם המערער לעיון מחדש והפחתת העירבון שנקבע ותגובת המערער לבקשת המשיבה להגדלת העירבון". המשיבה הגישה את תשובתה לבקשה זו ביום 26.10.2020.

 

          יצוין כי הטיפול בתיק הועבר אליי עקב חילופים בלשכת הרשמים. אתייחס לבקשות כסדרן.

 

3.       בקשת המערער לדחיית מועד להפקדת העירבון עד ליום 31.12.2020: כאמור, הנימוק בבסיס בקשה זו הוא אי קבלת המימון מהקרן. אלא שעיון במכתבה של הקרן, שצורף לבקשה, מעלה כי זו לא התחייבה לשאת בתשלום העירבון או חלק ממנו, אלא מדובר בשיפוי בדיעבד בגין הוצאות שייפסקו וישולמו בפועל, בשיעור של עד 80% או 20,000 ש"ח לפי הנמוך. על כן, אין בנימוק זה כדי להצדיק את הארכת המועד המבוקשת, ובקשה זו נדחית.

 

4.       בקשת המשיבה להגדלת סכום העירבון: בקשה זו מתבססת על אי תשלום ההוצאות שנפסקו לטובת המשיבה בבית המשפט המחוזי. כידוע, העירבון המופקד בבית משפט זה נועד להבטיח את תשלום הוצאות המשיבים, ככל שייפסקו. אין מטרתו לשמש לפירעון חובות שאינם נובעים מפסיקת הוצאות בגדר ההליך שבו הוא הופקד, לרבות במסגרת ההחלטה נשוא הערעור. גם האפשרות לבקש את הגדלת סכום העירבון לא נועדה להרחיב את היקף הבטוחה אל עבר חובות נוספים, בגין הליכים קודמים בין הצדדים (רע"א 5058/98 אס. אן. אי מערכות רפואיות בע"מ נ' לונג השקעות בע"מ (14.7.1999)). אשר על כן, גם בקשה זו נדחית.

 

5.       בקשת המערער לעיון מחדש והפחתת העירבון: עיון בבקשה זו מעלה כי היא מבוססת על נימוקים ערעוריים באופיים ואין בה עילה מבוררת לעיון מחדש בהחלטה מיום 9.9.2020 (ראו למשל: ע"א 1073/09 וונשיבויים נ' "קרנית" קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (4.6.2009); בג"ץ 297/10 באטוס נ' ביה"ד הרבני הגדול (31.12.2010)). גם בקשה זו נדחית, אפוא.

 

          לפנים משורת הדין, ניתנת בזאת הארכת מועד להפקדת העירבון עד ליום 15.11.2020. בשים לב לכך שההליך נפתח ביום 12.7.2020, מצופה המערער לעמוד במועד זה.

 

           ניתנה היום, ‏ט"ז בחשון התשפ"א (‏3.11.2020).

 

 

 

 

דר להב

 

 

ר ש מ ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
5
ע"א 4409/19
החלטה
24/11/2020
טען מסמכים נוספים