ציון כוכבי נ. דן כוכבי | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

ציון כוכבי נ. דן כוכבי

ע"א 3666/17
תאריך: 20/08/2019

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  3666/17 -

ע"א  7490/17 -

ע"א  3908/18

 

לפני:  

כבוד השופטת ע' ברון

 

המבקש:

דן כוכבי

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. ציון כוכבי

 

2. עו"ד יואב שרון, כנאמן לנכסי החייב

 

3. הכונס הרשמי

 

בקשה לעיון חוזר בהחלטתי מיום 18.8.2019

 

בשם המבקש:

בעצמו

 

החלטה

 

1.        לפניי בקשה שהוכתרה כ"דחופה" לעיון חוזר בהחלטתי מיום 18.8.2019, כך שמועד הדיון שנקבע ליום 19.9.2019 בשלושת התיקים שבכותרת, יידחה עד לסמוך לאחר הרכבת הממשלה החדשה; בהינתן שהמבקש נמנה על רשימה המתמודדת בבחירות לכנסת ה-22 שצפויות להיערך ביום 17.9.2019. לחלופין, מבוקש כי המועד להגשת טיעונים בכתב מטעם המבקש בתשובה לסיכומי המשיבים יוארך עד ליום 18.9.2019 (יום לפני הדיון) וכן "להתלות פעולת ההכרזה ומימושה עד למתן פסק דין בערעורים" – ונראה כי הכוונה להכרזה על המבקש כפושט רגל.

 

2.        דין הבקשה להידחות. מועד הדיון בערעורים נקבע עוד בחודש אפריל 2019 והוקצב לו פרק זמן בלתי מבוטל. בהתאם, היה בידי המבקש להיערך מבעוד מועד לדיון, בפרט בהינתן שהוא יזם בעצמו שניים מתוך שלושת ההליכים – ומשכך, אינני רואה מקום לשנות מהחלטתי כי אין הצדקה לדחות את מועד הדיון שנקבע. זאת גם בהתחשב ב"עלויות" הכרוכות בשינוי מועד הדיון, ובשים לב לעובדה שישנם גורמים נוספים שמעורבים בהליכים שמטבע הדברים נערכו לקיום הדיון במועדו.

 

3.        בקשתו של המבקש להאריך את המועד להגשת טיעונים בכתב כמענה לסיכומי המשיבים איננה ברורה, וממילא נתבקשה שלא במתכונת המתאימה. נושא הגשת סיכומי תשובה מטעם המבקש נדון במספר החלטות של רשמי בית משפט זה (ראו למשל: החלטת הרשם ג' לובינסקי-זיו מיום 20.9.2018 ב-ע"א 7490/17; החלטת הרשמת ש' עבדיאן מיום 15.4.2019 ב-ע"א 3908/18); וחרף האמור נראה כי המבקש בחר שלא להגיש סיכומי תשובה מטעמו. משכך ובהינתן שהמועד להגשת סיכומי התשובה חלף זה מכבר – ככל שהמבקש חפץ בכך, עליו להגיש בקשה מתאימה להארכת מועד להגשת סיכומי התשובה בצירוף עמדות הצדדים כנדרש. יובהר כי הדברים אמורים ביחס ל-ע"א 7490/17 ו-ע"א 3908/18, שכן בהתאם להחלטת הרשמת ש' עבדיאן מיום 12.6.2019 ב-ע"א 3666/17 למבקש אין זכות קנויה להגשת סיכומי תשובה בהליך זה; בהיותו משיב ב- ע"א 3666/17 ובנסיבות העניין לא נמצא טעם לאפשר זאת. מכל מקום, ובלא לגרוע מהאמור – תינתן למבקש אפשרות להשלמת טיעון בעל פה במסגרת הדיון שייערך.

 

           לעניין הבקשה לסעד זמני בדמות התליית פעולת ההכרזה ומימושה – בקשה זו אינה אלה מיחזור של בקשות קודמות שהגיש המבקש, שנדחו בשורה של החלטות של בית משפט זה; ודי אם אפנה בנדון להחלטת השופט ע' פוגלמן מיום 5.8.2019; החלטת השופט ג' קרא מיום 22.7.2019; והחלטת השופט י' אלרון מיום 3.10.2018. בנסיבות אלה, אינני רואה להידרש פעם נוספת לבקשה זו; מה גם שהיא צוינה באורח אגבי בלבד במסגרת הבקשה שלפניי.

 

4.        משאלה פני הדברים, הבקשה לעיון חוזר נדחית וכך גם הבקשות "החלופיות" שבמסגרתה.

 

                    ניתנה היום, ‏י"ט באב התשע"ט (‏20.8.2019).

 

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים