צוריאל טופר נ. צבא הגנה לישראל | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

צוריאל טופר נ. צבא הגנה לישראל

בג"ץ 3630/20
תאריך: 09/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ 3630/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

כבוד השופטת י' וילנר

 

העותרים:

1. צוריאל טופר

 

2. ד"ר אליזבט טופר

 

3. יהונתן טופר

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. צבא הגנה לישראל

 

2. מפקד אגף כוח האדם

 

3. יחידת מיטב

 

4. חיל הטכנולוגיה והאחזקה

 

5. נציב קבילות החיילים

 

עתירה למתן צו על-תנאי

 

בשם העותרים:

עו"ד אהרן טופר

 

בשם המשיבים:

עו"ד אילנית ביטאו

 

פסק-דין

 

השופטת ד' ברק-ארז:

 

1.        העתירה שבפנינו מכוונת כלפי החלטות שעניינן שיבוצו של העותר 1 (להלן: העותר) לתפקיד במסגרת שירות החובה שלו בצבא ההגנה לישראל (להלן: צה"ל). בעיקרו של דבר, נטען בעתירה כי יש לשנות את שיבוצו של העותר, לאפשר לו להתמיין לתפקידים נוספים המתאימים לשינוי שחל בפרופיל הרפואי שלו ולקבל מענה ענייני לבקשתו לשינוי שיבוץ.

 

2.        העותר, יליד שנת 2000, התגייס לשירות ביטחון בצה"ל ביום 2.4.2020 לאחר מספר דחיות של מועד הגיוס המקורי. בעיקרו של דבר, הוא מלין על כך שלא ניתנה לו הזדמנות מתאימה להתמיין לתפקיד המתאים לו וסבור כי נעשה עמו חוסר צדק בשיבוץ, ולא כל שכן בשים לב לרצונו העז לתרום, חרף נסיבות אישיות שפירט בעתירה.

 

3.        ביום 22.10.2019 פנה העותר ליחידת מיטב, היא המשיבה 3, וביקש לעדכן את הפרופיל הרפואי שלו בשל התפתחויות במצב בריאותו. בהמשך לכך, הפרופיל הרפואי של העותר שונה מספר פעמים. ביום 10.11.2019 פנה העותר ליחידת מיטב ובהמשך לכך נשלח לו שאלון לדירוג העדפותיו. בעקבות זאת, ביום 19.2.2020 נשלחה לעותר הודעה רשמית על שיבוצו לחיל המשטרה הצבאית. החל מנקודה זו ועד למועד גיוסו פנה העותר מספר פעמים, ובדרכים שונות, ליחידת מיטב בבקשות לקבל מיונים לתפקידים נוספים, ובמיוחד הביע עניין בשירות במחלקה לקשרי חוץ. חלק מבקשותיו נדחו, וחלקן, כך טוען העותר, לא נענו. כן יצוין כי לטענת המשיבים העותר זומן במהלך השנים 2019-2018 מספר פעמים לכנסים ולמיונים לתפקידים שונים, אך בחר שלא להתייצב.

 

4.        ביום הגיוס פגש העותר קצין מיון וביקש פעם נוספת לשנות את שיבוצו למחלקה לקשרי חוץ. בקשתו זו נדחתה. לאחר שהעותר דחה תפקידים אחרים שהוצעו לו בתחום הטכני, הוא הופנה לטירונות כלל צה"לית, תוך שהובטח לו, כך נטען, כי לאחר סיומה הוא יוכל לפגוש קצין מיון פעם נוספת. הלכה למעשה, בסופה של הטירונות העותר לא פגש קצין מיון והוא שובץ לקורס שנועד להכשירו לתפקיד בחיל הטכנולוגיה והאחזקה, המשיב 4. בשלב זה, ביום 4.5.2020 הגיש העותר קבילה לנציב קבילות החיילים, הוא המשיב 5. ביום 10.5.2020, עם התייצבותו לקורס, העותר הופנה לוועדה רפואית וביום 19.5.2020 שונה הפרופיל שנקבע לו פעם נוספת. על כן, שונה שיבוצו לתפקיד אחר בחיל הטכנולוגיה והאחזקה והוא שובץ לקורס הכשרה לקראתו. כמו כן, ביום 1.6.2020 הגיש העותר בקשה לשינוי שיבוץ ביחידה שבה הוא משרת, וזו הועברה לטיפול ביחידת מיטב.

 

5.        העתירה דנן הוגשה ביום 7.6.2020, בעת שהעותר היה מצוי בשלב מתקדם של ההכשרה לקראת התפקיד שאליו שובץ וקודם שקיבל מענה מנציב קבילות החיילים. העתירה כללה בקשה למתן צו ביניים, שנדחתה בהחלטתי מיום 14.6.2020.

 

6.        להשלמת התמונה יצוין כי ביום 10.6.2020 דחה נציב קבילות החיילים את התלונה שהגיש העותר, בקבעו כי אין מקום להתערב בהחלטת המשיבים בעניינו.

 

7.        בעתירה נטען, בעיקרו של דבר, כי על צה"ל להתנהל עם המתגייסים לשורותיו באופן שיהלום את החובות המינהליות המוטלות עליו – הגם שמסור לו בעניין זה שיקול דעת רחב. בכל הנוגע לנסיבות גיוסו של העותר, נטען כי לא ניתנה לו הזדמנות ראויה לבחון את התאמתו לתפקידים שונים שבהם היה יכול למצות את יכולותיו. העותר טוען כי הוא הופלה לרעה ביחס למועמדים בעלי נתונים אישיים זהים לשלו, וכי העיתוי של שינוי הפרופיל הרפואי שלו פגע בו והיה בפועל נתון שרירותי שהבחין בינו לבין מועמדים אחרים. בהקשר זה, נטען כי עקרון השוויון מחייב את צה"ל לאפשר מיונים גם למי שהפרופיל הרפואי שלו שונה זמן קצר לפני הגיוס. עוד טוען העותר, כי הופרו הבטחות מינהליות שניתנו לו בנוגע לשיבוצו ולמפגש עם קצין מיון לאחר השלמת הטירונות. כן נטען, כי ההתנהלות בעניינו של העותר לא לוותה בהפעלת שיקול דעת כנדרש, וכי ההחלטות שהתקבלו בעניינו לא הביאו בחשבון את התשתית העובדתית העדכנית ואת הרקע המשפחתי שלו.

 

8.        בתגובה המקדמית לעתירה מיום 22.6.2020, שהוגשה בהתאם להחלטה מיום 14.6.2020, טענו המשיבים כי דין העתירה להידחות על הסף קודם כול מחמת אי-מיצוי הליכים. זאת, בהתחשב בכך שהעותר הגיש את העתירה בחלוף כשבוע בלבד ממועד הגשת הבקשה לשינוי שיבוצו, בעת שזו תלויה ועומדת, ואף בטרם התקבלה החלטתו של נציב קבילות החיילים. לגוף הדברים, נטען כי העתירה נסבה בעיקרה על רצונו של העותר להמשיך ולהתמיין כדי לקבל תפקיד לשביעות רצונו, אלא שאין עילה להתערב בשיקול הדעת הרחב של רשויות הצבא בנושאים של תכנון כוח אדם. המשיבים מוסיפים וטוענים כי שיבוצו של העותר שונה מספר פעמים בהתאם לשינויים בפרופיל הרפואי שנקבע לו ולמועדיהם, לשאלון ההעדפות שמילא, לצרכיו של צה"ל ולנתוניו האישיים.

 

9.        בהתאם להחלטה מיום 22.6.2020, הגיש העותר ביום 26.6.2020 תשובה לתגובה המקדמית מטעם המשיבים, ובה הוא חוזר, בעיקרו של דבר, על טענותיו. לשיטתו של העותר, פניותיו הרבות לגורמים השונים בצה"ל עולות כדי מיצוי הליכים. עוד נטען, כי העובדה שיתכן שתתקבל בעתיד החלטה שתייתר את ההליך המשפטי אינה מובילה למסקנה שלא מוצו ההליכים כנדרש, וכי בכל הנוגע לטענות המועלות בעתירה דנן ההליכים מוצו גם מוצו.

 

10.      המשיבים הגישו הודעה ביום 3.7.2020, בהתאם להחלטה מיום 28.6.2020, ובה עדכנו כי בינתיים נדחתה בקשתו של העותר לשינוי שיבוץ. המשיבים ציינו כי בשלב זה לא נמצאה עילה לאשר את בקשתו של העותר, ששובץ בהתאם לנתוניו האישיים ולצרכיו של צה"ל. עוד צוין, כי אך לפני זמן קצר העותר סיים הכשרה ראשונית ושובץ ביחידה, ומטעם זה קיים קושי להעריך את התאמתו אליה ולקבל את עמדת מפקדיו. לבסוף, צוין כי העותר יוכל בהמשך להגיש בקשה נוספת בצירוף המלצות עדכניות. לנוכח האמור, המשיבים טענו כי מאחר שלעותר עומדת הזכות לערער על החלטה זו העתירה התייתרה ודינה להידחות.

 

11.      בהודעת הבהרה שהוגשה מטעם העותרים ביום 5.7.2020 צוין, בין השאר, כי במסגרת העתירה התבקשו מספר סעדים שונים, ולכן אין לומר שהיא התייתרה, גם אם בינתיים התייתרו חלקם.

 

12.      לאחר שעיינו בעתירה ובתגובות לה, וחרף הבנתנו את האכזבה שחש העותר, אנו סבורים כי אין מוצא מדחיית העתירה בהתאם לאמות המידה המקובלות ביחס לביקורת שיפוטית על החלטות מקצועיות של רשויות הצבא, במיוחד כאשר מדובר בהחלטות הנוגעות להשמה של כוח אדם (ראו: בג"ץ 2210/14 כוכבי נ' צבא הגנה לישראל (27.3.2014); בג"ץ 2203/20 פודים נ' ראש אגף כוח אדם בצה"ל, פסקה 6 (22.4.2020). כן השוו: בג"ץ 598/16 טל נ' מפקד זרוע היבשה-צה"ל, פסקה 10 וההפניות שם (24.2.2016)).

 

13.      בנסיבות הקיימות, טוב יעשה העותר אם יפיק את המירב מתפקידו הנוכחי, ואנו מעודדים אותו לעשות כן. ככל שעם חלוף הזמן ימשיך העותר לסבור שאיננו מתאים לתפקיד זה, הדלת פתוחה בפניו, כפי שציינו המשיבים, להגיש בקשה מחודשת לשינוי שיבוץ. אין צריך לומר שאף זכויותיו לערער על ההחלטה בעניין שינוי שיבוצו שמורות.

 

14.      סוף דבר: העתירה נדחית ללא צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏י"ז בתמוז התש"ף (‏9.7.2020).

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

                    ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים