פנחס רוך נ. נעמה מנשה | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פנחס רוך נ. נעמה מנשה

רע"א 7326/20
תאריך: 10/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  7326/20

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקש:

פנחס רוך

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. נעמה מנשה

 

2. נעמה יוסף

 

בקשה לפטור מאגרה ועירבון; תשובת המשיבים מיום 9.11.2020

 

 

 

 

החלטה

 

           גם הפעם, בדומה להליך קודם שהגיש המבקש (רע"א 3109/19), מעוניין המבקש להשיג על שיעור העירבון שנקבע שעליו להפקיד בגדר הערעור שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו. על כן לכאורה קמה הצדקה לפטור גם הפעם את המבקש מהפקדת העירבון בערכאת הערעור, וזאת על מנת להימנע מיצירת מעגל שוטה דיוני. כך קבעתי בהחלטתי מיום 17.6.2019 בעניינו של המבקש ברע"א 3019/19, תוך שהבהרתי כי אין במתן הפטור כאמור כדי להוות משום ראיה לכאורה ביחס למקרים עתידיים.

 

ברם, בשים לב לכך שמאז מתן החלטתי הנזכרת לעיל, נדחתה בקשת רשות הערעור שהגיש המבקש בעניין שיעור העירבון שהוטל עליו על ידי בית המשפט המחוזי בהליך ערעורי אחר שהגיש (ראו החלטת כב' השופטת י' וילנר ברע"א 3109/19 רוך נ' נעמה (7.7.2019)) ובהתחשב בכך שהמבקש לא הראה כיצד השתנה מצבו הכלכלי לרעה מאז מתן החלטתה זו של כב' השופטת וילנר שבה נקבע, בין היתר, כי סכום העירבון שנקבע באותו עניין להבטחת הוצאות המשיבים אינו בלתי סביר, באתי לכלל מסקנה כי אין מקום לפטור את המבקש כליל מהפקדת העירבון בבית משפט זה. יובהר בהקשר זה, למען הסר ספק, כי התשתית העובדתית העדכנית שצירף המבקש לבקשת הפטור שלפניי אינה מעידה כי אין ביכולתו לשאת בעירבון ולו בסכום כלשהו.

 

          בשים לב למכלול הנסיבות ובהתחשב במהות ההליך מוכן אני לפטור את המבקש מתשלום האגרה בהליך דנן, ואולם לנוכח האמור לעיל אין מקום עוד למתן פטור מעירבון ובנסיבות העניין ייקבע עירבון בשיעור מופחת בסך של 5,000 ש"ח.

 

העירבון יופקד עד ליום 24.11.2020 שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ג בחשון התשפ"א (‏10.11.2020).

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
1
בע"מ 143/21
החלטה
25/01/2021
טען מסמכים נוספים