פלוני נ. שר המשפטים | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. שר המשפטים

בג"ץ 353/21
תאריך: 19/01/2021

 

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ 353/21

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

כבוד השופט מ' מזוז

 

כבוד השופטת ע' ברון

 

העותר:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. שר המשפטים

 

2. היועמ"ש

                                                                                                         

עתירה למתן צו על-תנאי

                                          

בשם העותר:

עו"ד ניק קאופמן  

 

פסק-דין

 

השופטת ד' ברק-ארז:

 

1.        העתירה שבפנינו נסבה על החלטתו של המשיב 1, שר המשפטים, לדחות את בקשת העותר לעיכוב החתימה על צו ההסגרה בעניינו, וכן על החלטתו של המשיב 2, היועץ המשפטי לממשלה (להלן: היועץ), לסרב לבקשה להאריך את תוקף ההכרזה על העותר כבר-הסגרה.

 

2.        בחודש אוקטובר 2012 הגישו רשויות האכיפה בארצות הברית בקשת הסגרה בקשר לעותר – אזרח אמריקני – על מנת להעמידו לדין במדינת ניו יורק בגין עבירות מין חמורות שביצע לכאורה בשתי בנותיו, בעת שהיו קטינות. לאחר מאמצים ממושכים לאיתורו של העותר, הוא נעצר בישראל בחודש ינואר 2020 והוגשה עתירה להכריז עליו כבר-הסגרה לארצות הברית בהתאם לסעיף 3 לחוק ההסגרה, התשי"ד-1954 (להלן: חוק ההסגרה או החוק). ביום 31.5.2020 הכריז בית המשפט המחוזי בירושלים על העותר כבר-הסגרה בגין כל העבירות המיוחסות לו, למעט אחת (תה"ג 11459-01-20, השופטת ח' מ' לומפ). הן העותר והן היועץ המשפטי לממשלה הגישו ערעורים על החלטה זו, אולם בית משפט זה דחה את שניהם (ע"פ 4416/20 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה (8.12.2020)).

 

3.        יצוין כבר עתה, כי אחת הטענות שהעלה העותר בערעור על החלטת ההסגרה נגעה לתנאי הכליאה בארצות הברית בצל מגפת הקורונה. טענה זו נדחתה בפסק הדין שניתן בערעור, שקבע בהקשר זה כך:

"דינה של טענת המערער ביחס לתנאי הכליאה בארצות הברית להידחות. ככלל, טענות שהסגרה מנוגדת לתקנת הציבור ייענו במשורה, ובמקרים יוצאי דופן בלבד (ראו למשל: ע"פ 4576/18 גרוס נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (25.2.2019); ע"פ 250/08 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה ל"א (12.3.2009)). בדומה להליך בבית המשפט המחוזי, גם בערעור שלפנינו לא הציג המערער ראיות כלשהן לבסס את טענותיו ביחס לתנאי הכליאה בארצות הברית – לא ככלל ולא בתקופה זו של פרוץ מגפת הקורונה בפרט... המערער מבקש אפוא להפוך את היוצרות ולהשית את נטל הראיה על היועץ המשפטי כי תנאי הכליאה בארצות הברית תקינים, מקום בו הוא לא הניח תשתית ראייתית מינימאלית להוכיח את היפוכו של דבר. ברם, הנטל בעניין זה הוא על המערער להראות כי קיים חשש ממשי לפגיעה בו, ונטל זה כאמור לא הורם" (פסקה 12 לפסק הדין).

 

4.        למחרת היום שבו ניתן פסק הדין, פנה העותר לשר המשפטים וביקש ממנו לעכב את חתימתו על צו ההסגרה לפי סעיף 18 לחוק ההסגרה, וזאת "עד ששיעור התחלואה בנגיף הקורונה במתקני הכליאה במדינת ניו יורק בפרט ובמתקני הכליאה בארה"ב בכלל, יהיה שווה לשיעור התחלואה בנגיף הקורונה במתקני הכליאה בישראל או פחות ממנו". ביום 12.1.2021 נמסר לעותר כי בקשתו נדחתה וכי צו ההסגרה נחתם ביום 30.12.2020.

 

5.        ביום 13.1.2021 פנה העותר ליועץ וביקש ממנו להאריך את תוקף ההכרזה של העותר כבר-הסגרה לפי סעיף 20 לחוק ההסגרה, עד למועד שבו שיעור התחלואה בנגיף הקורונה במתקני הכליאה בניו יורק יהיה שווה לזה ששורר בישראל או פחות ממנו. אף בקשה זו נדחתה למחרת היום.

 

6.        כאמור, העתירה דנן נסבה על החלטותיהם של שר המשפטים ושל היועץ. לטענת העותר, ההחלטות שהתקבלו בעניינו אינן סבירות בשים לב לשיעור התחלואה הגבוה בנגיף הקורונה במתקני הכליאה בארצות הברית ובמדינת ניו יורק בפרט. העותר מצרף לעניין זה נתונים הנוגעים להיקף התחלואה במתקני הכליאה בניו יורק, כפי שדווחו באתר אינטרנט רשמי של מדינה זו. העותר מציין כי הוא אינו מנסה לחמוק מהעמדה לדין ומשלים עם הסגרתו, אך מדגיש כי הנסיבות החריגות, כמו גם גילו, מצדיקים את עיכוב הסגרתו עד שזו תתאפשר ללא פגיעה בבריאותו.

 

7.        לאחר ששקלנו את הדברים מצאנו כי דין העתירה להידחות, אף מבלי להידרש לתשובה. עיון בפסק הדין שניתן בערעור על החלטת ההסגרה, אך לפני שבועות ספורים, מלמד כי טענות העותר בעניין נגיף הקורונה נדונו ונדחו. אמנם, זו הפעם הדברים הועלו כטענות המכוונות כלפי החלטות מינהליות, אך בעיקרו של דבר מדובר באותו עניין עצמו, ואין הצדקה להידרש אליו פעם נוספת (ראו: בג"ץ 6748/18 מלצ'יקוב נ' שרת המשפטים, פסקה 6 (10.10.2018)). למעלה מן הצורך יצוין כי בשנה החולפת נדרש בית משפט זה לטענות שעניינן עיכוב הליכי הסגרה על רקע מגפת הקורונה, ואלה נדחו (ראו: בג"ץ 2933/20 גוטייר נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 10 (18.5.2020)). הדברים יפים אף לענייננו, ולא כל שכן בשים לב לאמת המידה המצומצמת להתערבות בהחלטותיהם של הגורמים המוסמכים בקשר לביצוע הליכי ההסגרה על-פי החוק (ראו: בג"ץ 852/86 אלוני נ' שר המשפטים, פ"ד מא(2) 1, 46 (1987); בג"ץ 7272/19 בורקוב נ' שר המשפטים, פסקאות 7-6 (10.11.2019)).

 

8.        אשר על כן: העתירה נדחית. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏ו' בשבט התשפ"א (‏19.1.2021).

 

ש ו פ ט ת

ש ו פ ט

                       ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך
4
בע"מ 278/21
החלטה
01/03/2021
טען מסמכים נוספים