פלוני נ. שירות בריאות כללית | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. שירות בריאות כללית

רע"א 6514/19
תאריך: 27/10/2019

 

בבית המשפט העליון

רע"א  6514/19

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

המבקש:

פלוני

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

שירות בריאות כללית

 

בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי ירושלים בתיק א 053735-08-15 שניתנו ביום 18.07.2019 על ידי כבוד השופט ע' שחם

 

בשם המבקש:

עו"ד עמוס גבעון

 

 

החלטה

 

 

           בקשת רשות ערעור על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בירושלים (השופט ע' שחם) מיום 18.7.2019 בת"א 53735-08-15.

 

1.        המבקש, חולה בניוון שרירים, הגיש תביעה נגד המשיבה בטענה שהתרשלה בכך שלא אבחנה את מחלתו במהלך ההיריון ולא מנעה את לידתו. במסגרת ההליך, בית המשפט המחוזי מינה גניקולוגית מומחית שתחווה דעתה בשאלה אם היה מקום להפנות את הוריו של המבקש לייעוץ גנטי. המומחית התייחסה גם לנסיבות המשפחתיות של המבקש ולמקורות הגנטיים האפשריים של המחלה, וקבעה כי בנסיבות העניין "לא ניתן היה לצפות מהגורמים המטפלים, להפנות את האם לבירור גנטי". לאחר שהמומחית נחקרה, המבקש הגיש בקשה לפסול את חוות דעתה או למנות מומחה נוסף.

 

2.        בהחלטתו מיום 18.7.2019, דחה בית המשפט המחוזי את טענותיו של המבקש. אמנם, צויין כי חלק מקביעותיה של המומחית מעוררות קושי, משום שבניגוד לאמור בחוות הדעת, היא אישרה בחקירתה כי נוכח קיומן של מחלות במשפחתו המורחבת של המבקש, היה מקום להפנות את הוריו לייעוץ גנטי. למרות זאת, בית המשפט קבע כי הקושי בחוות הדעת אינו יורד לשורש העניין, מכיוון שהמומחית קבעה כי ייעוץ גנטי כללי ממילא לא היה מסייע לגלות את המום בזמן ההיריון (פסקאות 10 ו-18 להחלטה). לפיכך נדחתה הבקשה לפסול את המומחית או למנות מומחה נוסף.

 

           בהחלטה נוספת מיום 18.7.2019, דחה בית המשפט המחוזי בקשה למחוק את כתב ההגנה של המשיבה, ולחלופין להורות לה לגלות את כל הרשומות הרפואיות המתייחסות לאימו של המבקש. הבקשה נדחתה משום שהמשיבה הודיעה כי כל המסמכים הקיימים כבר הועברו למבקש; הליכי גילוי המסמכים הסתיימו כבר בשנת 2017; וטענותיו של המבקש בדבר ליקויים ברישומים הרפואיים אינן קשורות להליכי גילוי מסמכים.

 

3.        הבקשה שלפניי נסבה על שתי ההחלטות. בפיו של המבקש טענות חמורות כלפי המומחית, ובין היתר נטען כי חוות דעתה התבססה על מסמכים "חלקיים ולקויים", וכי המומחית סתרה את עצמה בחקירה הנגדית. לטענת המבקש, החלטתו של בית המשפט קמא גורמת אי-צדק, ויש להורות על פסילת המומחית או על מינוי מומחה נוסף. בנוסף, המבקש חזר על בקשתו להעביר לו רשומות רפואיות, על אף השלב המתקדם שבו נמצא ההליך המשפטי.

 

4.        לא מצאתי ממש בטענותיו של המבקש, ולפיכך החלטתי לדחות את הבקשה אף ללא תגובה.

 

           בפתח הדיון אזכיר כי "פסילת חוות דעת מומחה אשר מונה מטעם בית המשפט שמורה למקרים קיצוניים, שבהם נפל בחוות הדעת פגם היורד לשורש חוות הדעת, שיש בו כדי לגרום לצדדים עיוות דין" (רע"א 8152/18 פלוני נ' כלל חברה לביטוח בע"מ (10.2.2019) (להלן: רע"א 8152/18)). ההלכה היא כי חלופה זו היא האפשרות הקיצונית ביותר, ולצידה עומדות חלופות מתונות יותר: הכרעה בשאלות הרפואיות על בסיס מכלל הראיות או מינוי מומחה נוסף (רע"א 7863/17 פלונית נ' הפול חברה לביטוח בע"מ, בפסקאות 11-10 (17.12.2017); ראו גם רע"א 7479/18 פלוני נ' קרנית חברה לביטוח בע"מ, בפסקאות 15-12 (23.1.2019)).

 

5.        בענייננו, לא השתכנעתי כי החלטתו של בית המשפט קמא "גורמת אי צדק" או "פוגעת קשה בטוהר ההליך השיפוטי", כפי שנטען בפסקה 41 לבקשה. טענותיו של המבקש לגבי הסתירות בדבריה של המומחית, כבר נדונו בהחלטתו של בית המשפט קמא. בין היתר, בית המשפט התייחס להתבטאויותיה של המומחית בשאלה אם המחלה נדירה (פסקה 7); לרלוונטיות של סקירת המערכות (פסקה 8), ושל בדיקת אולטרסאונד בביקור הראשון ותבחין משולש (פסקה 12). המבקש לא התמודד עם נימוקיו של בית המשפט קמא ולא הצביע על טעות שנפלה בהחלטתו.

 

           אכן, בית המשפט התרשם כי חוות הדעת מעוררת קושי, אך קושי זה נבחן על-ידו באספקלריה של עילת התביעה: האם התנהלות רפואית סבירה היתה חושפת את המום מבעוד מועד וכך היה ניתן למנוע את לידתו של המבקש? בית המשפט קבע כי המומחית השיבה לשאלה זו בשלילה, לא נחקרה על חוות דעתה בהקשר זה, והמבקש לא הציג ראיות סותרות. על רקע זה באה המסקנה כי הקשיים שהתעוררו אינם מצריכים מהלך של פסילת חוות הדעת או מינוי מומחה נוסף. אכן, ההחלטה לפסול חוות דעת או למנות מומחה נוסף, מיועדת למקרים בהם מתעורר קושי להכריע בתביעה על בסיס חוות דעתו של המומחה, ואילו במקרה דנא בית המשפט לא ראה צורך בכך. זהי החלטה הנתונה לשיקול דעתו במסגרת ניהול ההליך, ולא מצאתי עילה להתערב בה. להסרת ספק, אינני מביע עמדה לגבי סיכויי התביעה לגופה, והדיון הנוכחי מתמצה בטענות לפסילת חוות הדעת או למינוי מומחה נוסף.

 

6.        למעלה מן הצורך יובהר כי האסמכתאות שהוזכרו בבקשה לרשות ערעור אינן תומכות בעמדתו של המבקש. ברע"א 1834/18 שירותי בריאות כללית נ' פלונית (3.5.2018), נפסל מומחה לאחר ש"גיבש את חוות דעתו על בסיס כתבי הטענות והתיעוד הרפואי שהועבר לעיונו על-ידי המשיבים בלבד, וזאת מבלי שהועברו לעיונו כתבי הטענות והתיעוד הרפואי מטעם המבקשים", וגם חרג מסמכותו (ראו גם רע"א 8152/18 ‏הנ"ל). ברע"א 587/15 פלוני נ' תדמור (2.4.2015) נדון מקרה שבו מומחית רפואית ערכה חוות דעת בלי לבדוק את התובע, והתיק הוחזר לבית המשפט המחוזי לצורך דיון בבקשת הפסילה. איני מוצא קווי דמיון בין מקרים אלה לבין המקרה שבפניי, וכמובן שסתירות בעדות מומחה, כשלעצמן, אינן מקימות עילה לפסילת חוות דעתו או למינוי מומחה נוסף.

 

7.        לעניין גילוי המסמכים, טענתו של המבקש מתמצה בכך שתקנות 114-113 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מאפשרות להגיש בקשה לגילוי ועיון במסמכים "בכל עת". טענה זו אינה מסייעת למבקש ואינה מגלה טעות בהחלטתו המנומקת של בית המשפט קמא. לא למותר לציין כי בא-כוחו של המבקש אמור להיות מודע לכללים בעניין זה, נוכח מספר החלטות בבקשות דומות שהוגשו על-ידו בהליכים אחרים (רע"א 8576/18 פלונית נ' שירותי בריאות כללית (21.1.2019); רע"א 8179/18 פלונית נ' מדינת ישראל (22.11.2018); רע"א 4385/17 פלוני נ' פלוני (13.6.2017); רע"א 4011/16 פלונית נ' בית חולים יוספטל (26.7.2016)).

 

8.        אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות, ולפנים משורת הדין אינני מחייב את המבקש בהוצאות לאוצר המדינה בגין טענותיו בעניין גילוי המסמכים.

 

 

           ניתנה היום, ‏כ"ח בתשרי התש"ף (‏27.10.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים