פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בש"א 4785/20
תאריך: 14/07/2020

בבית המשפט העליון

 

בש"א  4785/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המבקשת:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. פלונית

 

3. פלונית

                                          

בקשה להעברת מקום דיון מיום 12.7.2020

                                          

בשם המבקשת:                      בעצמה

 

החלטה

 

1.        לפניי בקשה לפי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), להעברת מקום דיון בתביעה נזיקית (ת"א (שלום באר-שבע) 57737-05-19 (להלן: ההליך)) שהגישה המבקשת נגד המשיבים, מבית משפט השלום בבאר שבע לבית משפט השלום בירושלים.

2.        המבקשת הגישה בשנת 2018 תביעה קטנה לבית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע שעילתה נזקי גוף אשר על פי הנטען נגרמו לה כתוצאה מרשלנותו של המשיב 1, רופא שיניים שטיפל בה באותה העת. בדיון שהתקיים ביום 24.3.2019, הסכימו הצדדים כי התיק ימחק ללא צו להוצאות וזאת בשל חוסר התאמתו להתברר בהליך של תביעות קטנות. לטענת המבקשת, בית המשפט שדן בתביעה הקטנה שהוגשה על ידה (השופט ת' אורינוב) לא ציין בפניה כי באפשרותה להגיש בקשה להעברת התיק לבית משפט השלום חלף מחיקתו. המבקשת שבה והגישה את התביעה מושא הבקשה שלפניי לבית משפט השלום בבאר שבע והיא מציינת כי הסתייעה ביעוץ משפטי אך מאז שהוגשה התביעה היא מייצגת את עצמה.

3.        בקדם המשפט הראשון שהתקיים בהליך, ביקשה המבקשת כי בית משפט ימנה מומחה רפואי שאינו מאזור המרכז או הדרום, וזאת בשל חששה מניגוד עניינים וקשרי עבודה אפשריים של המשיב 1 עם המומחה שימונה. בהמלצת בית המשפט (השופטת ע' קויפמן) הגיעו הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטת בית המשפט מיום 9.3.2020, ולפיה, מתוך רשימה של חמישה מומחים שתציע המבקשת, המשיבים יבחרו מומחה אחד – שאין לו קשר עמם – אשר ישמש מומחה מטעם בית המשפט בהליך. הסכמה דיונית זו לא נשאה פרי, וזאת לאחר ששני מומחים מתוך הרשימה האמורה דחו את המינוי. בנסיבות אלו, ועל מנת שלא להביא לעיכוב נוסף בבירור ההליך, החליט בית המשפט ביום 21.6.2020 על מינויו של המומחה ד"ר יגאל אריאלי מחיפה.

4.        בבקשה שלפניי משיגה המבקשת כנגד החלטות בית המשפט בעניין מינוי המומחה בתיק. לטענת המבקשת, בית המשפט שגה בכך שאיפשר למשיבים, בהחלטה מיום 9.3.2020, לבחור מומחה מתוך רשימת המומחים שהוצעה על ידה. לטענתה, היה על בית המשפט למנוע כל מעורבות של המשיבים בהליך מינוי המומחה ובכך לשלול מצב של ניגוד עניינים. המבקשת מוסיפה כי גם בהחלטת בית המשפט מיום 21.6.2020 נפל פגם. לטענתה, בית המשפט התעלם מבקשתה כי מקום עיסוקו של המומחה שימונה בתיק יהיה בירושלים, עיר מגוריה, וזאת לנוכח חששה מהתפשטות נגיף הקורונה ורצונה להמנע בעת הזו מנסיעה ממושכת בתחבורה ציבורית מחוץ לעיר שבה היא מתגוררת. לבסוף טוענת המבקשת כי אחיו של המשיב 1, אשר מייצג אותו בהליך, הוא עורך דין המשמש כיושב ראש פורום הנזיקין של לשכת עורכי הדין במחוז דרום ויש לו היכרות יום-יומית עם שופטי בית המשפט בבאר שבע. על רקע כל האמור סבורה המבקשת כי יש להורות על העברת ההליך מבית המשפט בבאר שבע לבית משפט השלום בירושלים.

5.        לאחר שעיינתי בבקשה ובחומר המצוי בתיק, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

           הסמכות הקבועה בסעיף 78 לחוק בתי המשפט להעביר את מקום הדיון בהליך משפטי מסוים ממקום שיפוט אחד לאחר נועדה לאפשר התמודדות עם מצבים שונים בהם ישנו טעם מוצדק לחרוג מכללי הסמכות המקומית (בש"א 1947/06 ולדהורן נ' נרקיס (17.3.2006)). העילה המרכזית להעברת הליך משפטי מסוים למקום שיפוט אחר על פי סעיף 78 לחוק בתי המשפט, היא מאזן הנוחות של הצדדים להליך ובהקשר זה נפסק כי "אין די בכך שכפות המאזניים נוטות לצד זה או אחר, אלא הדיון יועבר רק אם הכף נוטה במובהק לכיוון ההעברה" (ראו, למשל: בש"א 724/05 כהן נ' אליס תיקים בע"מ (27.2.2005)). מקרים אחרים ונדירים הרבה יותר שבהם ייעשה שימוש בסמכות להעברת דיון מכוח סעיף 78 לחוק בתי המשפט, הם כאשר קיימת עילת פסלות כלפי כל השופטים בבית משפט מסוים מטעמים של פגיעה במראית פני הצדק (בש"א 7797/17 מדינת ישראל נ' מייק ואן קול, פיסקה 3 (9.11.2017)).

           המבקשת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להראות כי המקרה דנן נופל בגדר אותם מקרים נדירים שבהם קמה אחת מהעילות שפורטו המצדיקות את העברת ההליך לבית משפט אחר. הטעמים שביסוד הבקשה דנן עניינם באי שביעות רצונה של המבקשת מהחלטות בית המשפט בהליך. טעמים אלו אינם מקימים עילה להעברת מקום הדיון ובקשה לפי סעיף 78 לחוק בתי המשפט לא נועדה להוות תחליף להליך ערעורי על החלטות של המותב שבעל הדין מבקש להשיג עליהן לגופן (ראו, בש"א 833/17 עו"ד עוז גדות נ' עטר, פסקה 6 (6.3.2017)). המבקשת מעלה טענות לענין מינוי מומחה רפואי מחיפה ומציינת כי יש לה קושי רב להגיע אליו בימים אלה של התפרצות מגיפת הקורונה. טענות אלה אינן מהוות עילה להעברת הדיון לבית משפט אחר כי אם להליך ערעורי מתאים.

6.        המבקשת מוסיפה וטוענת לחשש מפני משוא פנים אפשרי על רקע הופעותיו של בא כוח המשיב 1 בפני שופטי בית משפט השלום בבאר שבע. לא מצאתי ממש בטענה זו. לא אחת נפסק כי "עצם העובדה שאחד מבעלי הדין הוא עורך דין המייצג לעיתים לפני בית המשפט הדן בהליך, ככלל אינה מצדיקה לבדה פסילה של השופט הדן בהליך, קל וחומר של כל שופטי בית המשפט" (ראו, למשל: בש"א 5915/17 פלטנר נ' עו"ד דורון עמיר (17.10.2017); בש"א 8527/14 פלוני נ' פלוני, פיסקה 3 (30.12.2014)). קביעה זו חלה ביתר שאת כאשר מדובר בבעל דין שהוא אחיו של עורך דין המייצג בתיק.

7.        מן הטעמים המפורטים לעיל ובהיעדר עילה המצדיקה העברת הדיון למחוז אחר, הבקשה נדחית וההליך בת"א (שלום באר-שבע) 57737-05-19 ימשיך להתברר בבית משפט השלום בבאר שבע.

 

           ניתנה היום, ‏כ"ב בתמוז התש"ף (‏14.7.2020).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
בש"א 4785/20
החלטה
26/07/2020
הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים