פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בע"מ 4671/20
תאריך: 10/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בע"ם 4671/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקשים:

1. פלונית

 

2. פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

פלונית

                                          

בקשת רשות לערער על פסק הדין של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטות מ' ברנט, ו' פלאוט ור' שמולביץ) בעמ"ש 50757-10-19 מיום 7.6.2020

                                          

בשם המבקשים:

בעצמם

 

החלטה

 

1.            המבקשים, הוריה של המשיבה, התקשרו עמה בשנת 2009 בהסכם שלפיו ימכרו לה זכויותיהם בנכס שבבעלותם (להלן: הנכס) בתמורה לתשלום של מיליון ש"ח (להלן: הסכם המכר או ההסכם). משך מספר שנים, וחרף העברת הזכויות בנכס על שם המשיבה, שילמה המשיבה רק כמחצית מהסכום שנקבע בהסכם. משכך, הגישו המבקשים בשנת 2017 תביעה לביטול הסכם המכר לבית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון. במסגרת דיון שהתקיים בתביעה ביום 24.9.2017 הגיעו הצדדים להסכמות וניתן להן תוקף של פסק דין (להלן: פסק הדין המוסכם). נקבע כי המשיבה תשלם את יתרת התשלום לפי הסכם המכר (להלן: יתרת התשלום) עד ליום 30.11.2017, בצירוף הפרשי הצמדה. עוד קודם למועד האחרון לתשלום הגישו המבקשים תביעה חדשה בגדרה עתרו, בין היתר, לביטול הסכם המכר ולתשלום פיצויים מוסכמים (להלן: התביעה השנייה). המשיבה מצדה הפקידה בחשבון בא כוחם של המבקשים את יתרת התשלום אך בשל מחלוקת בין הצדדים בשאלת גובה הפרשי ההצמדה, הפקידה את הסכום השנוי במחלוקת בנאמנות אצל בא כוחה. זמן קצר לאחר מכן, הגישו המבקשים תביעה נוספת (להלן: התביעה השלישית), בגדרה טענו כי פסק הדין המוסכם לא קוים ועתרו למתן צו עשה להשבת רישום הנכס על שמם.

 

2.            ביום 13.8.2019 ניתן פסק דין בתביעה השנייה ובתביעה השלישית. בית המשפט לענייני משפחה (כב' השופטת הבכירה א' שטיין) קבע בפסק דין מפורט כי פסק הדין המוסכם קוים על ידי המשיבה; כי אין כל עילה לבטלו או לבטל את הסכם המכר; וכי המבקשים נהגו בחוסר תום לב אל מול המשיבה. לפיכך, נפסק כי דין תביעותיהם להידחות, והמבקשים חויבו, כל אחד, בהוצאות המשיבה בסך 25,000 ש"ח. המבקשים ערערו על פסק הדין וביום 7.6.2020 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטות מ' ברנט, ו' פלאוט ור' שמולביץ) דחה את הערעור בגדרי תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. נקבע כי אין מקום להתערב בממצאיו העובדתיים של בית המשפט לענייני משפחה ובתוצאה המשפטית שאליה הגיע. למעלה מן הצורך, נקבע כי אין ממש גם בהשגות המבקשים שנגעו לאופן שבו ניהל בית המשפט לענייני משפחה את ההליך. בית המשפט המחוזי חייב את המבקשים בהוצאות המשיבה בסך של 7,500 ש"ח.

 

3.            מכאן הבקשה שלפניי, אשר בצידה הגישו המבקשים – שאינם מיוצגים – בקשה לעיכוב ביצוע תשלום הוצאות המשפט. המבקשים מפנים את רוב טענותיהם להליך לפני בית המשפט לענייני משפחה ולפסק הדין המוסכם. נטען, בין היתר, כי בית המשפט לחץ עליהם להגיע להסכם וגרם להם להאמין כי המשיבה לא תשיג את יתרת הסכום וכי הסכם המכר יבוטל. עוד נטען כי בית המשפט המחוזי לא נימק את פסק הדין, וכי הוא ניתן מבלי שטענותיהם התבררו כנדרש.

 

4.            לאחר שעניינתי בבקשה ובנספחיה הגעתי למסקנה כי דינה להידחות. כידוע, רשות לערער "בגלגול שלישי" תינתן במשורה, מקום שבו מתעוררת שאלה עקרונית כללית החורגת מעניינם של הצדדים או כאשר הימנעות ממתן רשות ערעור תגרום למבקש עיוות דין חמור (בע"ם 536/20 פלוני נ' פלונית, פסקה 6 (23.2.2020); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123, 128 (1982)). המקרה דנן לא בא בקהלי המקרים האמורים. הבקשה שלפניי לא מעלה שאלה משפטית עקרונית, ואף המבקשים לא טענו אחרת. טענות המבקשים נטועות כולן בדל"ת אמותיו של המקרה, ואלו נדחו בפסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה (אשר אושר, כאמור, בפסק הדין של בית המשפט המחוזי). בנסיבות שתוארו, ולאחר שנתתי דעתי גם לטענות המבקשים שנוגעות לפסק הדין המוסכם, איני סבור כי נגרם להם עיוות דין המצדיק בירור נוסף לפני ערכאה זו.

 

           הבקשה נדחית אפוא ומאליה נדחית הבקשה לעיכוב ביצוע. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"ח בתמוז התש"ף (‏10.7.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים