פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 2310/20
תאריך: 09/07/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  2310/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבות:

1. פלונית

 

2. פלונית

                                          

ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון מיום 19.3.2020 בתיק תמ"ש 10916-06-14 ובתיק ע"ר 33343-02-17 אשר ניתנה על ידי כבוד סגן הנשיאה נ' פישר

                                          

בשם המערער:                       עו"ד ענת נוי פרי

 

 

פסק-דין

 

 

             ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון (סגן הנשיאה נ' פישר) מיום 19.3.2020 בתמ"ש 10916-06-14 ובע"ר 33343-02-17, שלא לפסול עצמו מלדון בעניינו של המערער.

          

1.        בין הצדדים, בני זוג לשעבר, מתנהלים החל משנת 2014 הליכים משפטיים שונים בפני בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון. שני ההליכים המצויים במוקד הערעור דנן נפתחו בשנים 2014 ו-2017 בהתאמה, ועניינם בתובענה שהגישה המשיבה נגד המערער לאכיפת הסכם גירושין לו ניתן תוקף של פסק דין בשנת 2007 (להלן: התובענה לאכיפת ההסכם); ובערעור שהגישה המשיבה על החלטת רשמת ההוצאה לפועל אשר דחתה באופן חלקי את בקשתה להגדלת קרן החוב בתיק הוצאה לפועל שפתחה נגד המערער בגין חוב מזונות (להלן: ערעור ההוצאה לפועל). למען שלמות התמונה יצוין כי בשנת 2014 הגיש המערער נגד המשיבה תובענה לביטול הסכם הגירושין האמור וזו נדחתה בפסק דינו של בית המשפט מיום 17.11.2019 (להלן: פסק הדין מיום 17.11.2019). במסגרת פסק דין זה מתח המותב ביקורת על התנהלות הצדדים בהליך והשית על כל אחד מהם הוצאות בסך של 10,000 ש"ח לטובת אוצר המדינה. צוין, בין היתר, כי "טענות קשות וחמורות ככל שנשמעו בתיק זה והתנהגות שאיננה פשוטה מצד שני הצדדים שנהגה והשתקפה לאורך כ-5 שנות התנהלותו של ההליך, איננה יכולה להסיט את העניין מגוף התביעה עצמה אשר הינה תביעה לביטול הסכם שאושר כדין לפני שנים, כאשר לאורך השנים הללו נהג כל אחד מהצדדים על פיו ועל פי האינטרסים שלו" (פסקה 102 לפסק הדין). עוד צוין, כי "בפני בית המשפט נפרס למעשה סכסוך משולש בין [המערער], [המשיבה] ובת זוגו הנוכחית של [המערער] [...] סכסוך רב שנים הכולל שקרים, מניפולציות והתנהלות שלדידי איננה מוסרית בעליל" (פסקה 34 לפסק הדין). ערעור שהגיש המערער על פסק הדין מיום 17.11.2019 לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד עודנו תלוי ועומד.

 

2.        בהליכים המתוארים ניתנו החלטות שיפוטיות רבות. בכלל זאת, בהחלטתו מיום 19.2.2017 בערעור ההוצאה לפועל, הורה בית המשפט כי ככל שהמשיבה תחויב בהוצאות ההליך אלה יקוזזו מתוך חובו של המערער כלפיה בתיק ההוצאה לפועל. ואולם, ביום 2.12.2019 הורה בית המשפט למשיבה להפקיד עירבון בהליך בסך של 2,500 ש"ח לשם הבטחת הוצאותיו של המערער. בהמשך ולאחר בקשה נוספת שהוגשה בהקשר זה מטעם המשיבה, קבע בית המשפט ביום 30.1.2020 כי "בנסיבות העניין סוגיית הקיזוז תעלה בפסק הדין ובהתאם לתוצאותיו". ביום 2.2.2020 הגיש המערער בגדר ערעור ההוצאה לפועל הודעה על החלפת ייצוגו.

 

3.        ביום 14.2.2020 הגיש המערער, באמצעות באת-כוחו החדשה, בקשה לפסילת המותב מלהמשיך לדון בתובענה לאכיפת ההסכם ובערעור ההוצאה לפועל. בבקשה נטען, כי חששו של המערער מפני המשך ניהול ההליכים בפני המותב הגיע לשיאו עם מתן פסק הדין מיום 17.11.2019 אשר כלל, כמתואר לעיל, התבטאויות הנוגעות להתנהלותם של הצדדים בהליך. להתבטאויות אלה ולאופן שבו ניהל בית המשפט את ההליך בו ניתן פסק הדין, כך נטען, מצטרפות ההחלטות בסוגיית חיוב המשיבה בהפקדת עירבון בערעור ההוצאה לפועל. המערער הלין בהקשר זה על העובדה שבית המשפט שינה מהחלטותיו כך שלבסוף פטר את המשיבה מהפקדת עירבון בערעור ההוצאה לפועל והתיר לה לקזז את ההוצאות שייפסקו לחובתה, ככל שייפסקו, מחובו של המערער כלפיה בתיק ההוצאה לפועל. עוד טען המערער כי החלטות המותב מושפעות מכך שהמשיבה היא עובדת בהנהלת בתי המשפט ובן זוגה הנוכחי מכהן כשופט בבית משפט במחוז שיפוט אחר. ביום 24.2.2020, טרם הכרעה בבקשת הפסילה, ניתן על ידי המותב פסק דין המורה על דחיית ערעור ההוצאה לפועל.   

 

4.        ביום 19.3.2020 דחה בית המשפט את הבקשה לאחר קבלת תשובת המשיבה, אשר התנגדה לה, בקבעו כי בקשת הפסילה מהווה למעשה ערעור על פסק הדין מיום 17.11.2019 אך הליך הפסלות אינו האכסניה המתאימה לכך. עוד צוין כי החלפת ייצוג אינה עילה להגשת בקשת פסלות וכי הבקשה מבוססת על תחושותיו הסובייקטיביות של המערער, אשר אין בהן כדי להקים עילה לפסילת המותב. בית המשפט קמא ציין כי "אין כל ספק בליבי בדבר יכולתי ונכונותי לדון בעניינם של הצדדים בכלל, [והמערער] בפרט, ללא אבק של חשש מפני משוא פנים, קל וחומר 'חשש ממשי' למשוא פנים", וכי יש לתת גם משקל לעיתוי הגשת הבקשה ולשיהוי שדבק בה. 

 

5.        מכאן הערעור דנן בו שב המערער על טענותיו בפני בית המשפט קמא בכל הנוגע להתבטאויות שנכללו בפסק הדין מיום 17.11.2019 ולאופן שבו ניהל בית המשפט את ההליך בו ניתן, בציינו כי היה מקום לקבל את בקשת הפסלות מנימוקים אלו ולוּ מטעמים של מראית פני הצדק. המערער אף שב ומלין על ההחלטות שהתקבלו בערעור ההוצאה לפועל בסוגיית חיובה של המשיבה בעירבון, טענות אשר לא הייתה להן כל התייחסות במסגרת ההחלטה בבקשת הפסלות. לשיטתו, השינוי שחל בגישתו של בית המשפט בסוגיה זו נעוץ בלחץ פסול שהופעל עליו על ידי המשיבה ובן זוגה הנוכחי. בנסיבות אלה, כך נטען, אין מנוס מהעברת ההליכים ל"מחוז מרוחק יותר" וצוין כי בכוונתו לפנות בבקשה מתאימה בעניין. המערער טוען עוד כי פסק דינו של המותב בערעור ההוצאה לפועל ניתן לאחר הגשת בקשת הפסלות וטרם שניתנה הכרעה בה, וזאת בניגוד לדין.

 

           במסגרת הערעור דנן ציין המערער כי נוכח מצב החירום שנגרם בשל התפשטות נגיף הקורונה, נימוקי הערעור חלקיים בלבד וביקש כי יותר לו להשלים אותם "תוך 10 ימים מתום פגרת החירום", הגם שיעשה מאמץ להשלימם בתוך שבועיים. בנוסף, ביקש המערער כי ההליכים המתנהלים בפני בית המשפט קמא יופסקו עד להכרעה בערעור דנן. בקשות אלה נכתבו בשולי הודעת הערעור, אשר הובאה לעיוני רק ביום 1.7.2020 לאחר הפקדת הערבון על ידי המערער. חרף העובדה שחלפו כמעט חודשיים מהמועד שבו הסתיים מצב החירום המיוחד שהחל בתחילת חודש מרץ נוכח התפשטות נגיף הקורונה, ולמעלה משלושה חודשים ממועד הגשת הערעור, השלמת נימוקי הערעור או הודעה בעניינם לא הוגשה עד להיום. למען שלמות התמונה יצוין עוד, כי ביום 22.6.2020 הורה בית המשפט קמא על עיכוב ההליכים בתובענה לאכיפת ההסכם עד להכרעה בערעור דנן.

 

6.        דין הערעור להידחות. המבחן לפסילת שופט מלשבת בדין הוא זה הקבוע בסעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט), ולפיו יש לבחון האם קיימות נסיבות המקימות חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב (ע"א 4569/19 פלוני נ' פלונית, פסקה 4 (7.8.2019)). נסיבות כאלה אינן מתקיימות במקרה דנן. חלק לא מבוטל מטענותיו של המערער מופנה כלפי פסק הדין מיום 17.11.2019. ואולם, כפי שציין המותב בהחלטתו, הליכי פסלות אינם המסגרת הדיונית המתאימה להעלאת טענות ערעוריות כלפי פסק הדין מיום 17.11.2019 וכנגד אופן ניהולו של ההליך בו הוא ניתן. המערער עצמו מודע לכך ועל כן, הגיש ערעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד. טענותיו והשגותיו על פסק הדין תתבררנה במסגרת ערעור זה, אך אין להן כל השלכה על סוגיית הפסלות דנן. באופן דומה, אף טענות המערער ביחס להחלטות המותב בערעור ההוצאה לפועל הן טענות ערעוריות ואין מקום לדון בהן במסגרת הליכי הפסלות. כמו כן, בצדק ייחס בית המשפט קמא בהחלטתו משקל למועד הגשת בקשת הפסלות – למעלה מחודשיים לאחר מתן פסק הדין וימים ספורים לאחר שהחליף ייצוג. אשר לטענותיו החמורות של המערער בכל הנוגע ללחץ המופעל על המותב מצד המשיבה ובן זוגה, הרי שאלה הועלו ללא בסיס כלשהו ואין בהן ממש.

 

7.        לבסוף, אשר לטענת המערער כי היה על המותב לדון בבקשת הפסילה מיד עם קבלתה. סעיף 77א(ב) לחוק בתי המשפט קובע כי "נטענה טענת פסלות נגד שופט, יחליט בה אותו שופט לאלתר ולפני שיתן כל החלטה אחרת". על כן, היה על בית המשפט לדון בבקשת הפסילה ולהחליט בה טרם מתן פסק דין בערעור ההוצאה לפועל, ובמובן זה יש ממש בטענת המערער. עם זאת, איני סבורה כי יש בפגם זה כדי לשנות מן המסקנה שאליה הגעתי ולפיה דין הערעור להידחות. זאת, בהיעדר עילה שבדין לפסילת המותב וכן בהתחשב בכך שפסק דינו של בית המשפט בערעור ההוצאה לפועל דחה את ערעורה של המשיבה. מטעמים אלו כולם, אף לא מצאתי עילה לקבלת הערעור בשל מראית פני הצדק (ע"א 1243/20 גריב נ' עמידר – חברה לאומית לשיכון בישראל, פסקה 7 (18.5.2020)).

 

           אשר על כן, הערעור נדחה.  משלא התבקשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏י"ז בתמוז התש"ף (‏9.7.2020).

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
ע"א 2310/20
החלטה
23/06/2020
1
ע"א 2310/20
החלטה
04/06/2020
1
ע"א 2310/20
החלטה
02/06/2020
הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים