פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

דנ"א 4653/19
תאריך: 06/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

דנ"א  4653/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המבקשת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. מכבי שירותי בריאות

                                          

בקשה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 5450/17 מיום 24.6.2019 שניתן על ידי כבוד השופטים: נ' הנדל, ד' מינץ וא' שטיין

 

תגובת המשיבים מיום 23.7.2019

                                          

בשם המבקשת:                      עו"ד טל ניצן

בשם המשיבים:                      עו"ד דורון איצקוביץ; עו"ד מעיין בז'רנו-ארליך

 

 

החלטה

 

1.            זוהי בקשה להורות על קיום דיון נוסף בפסק דינו של בית משפט זה בע"א 5450/17 (השופטים נ' הנדל, ד' מינץ וא' שטיין) מיום 24.6.2019 (להלן: פסק הדין). במסגרת פסק הדין נדחה ערעורה של המבקשת על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים שדחה את תביעתה לפיצויים בגין רשלנות רפואית. מדובר בפסק דין קצר ביותר שזו לשונו:

 

"1.        מונח לפנינו ערעור נגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים (ת"א 36238-10-12, כב' השופטת נ' בן אור), בגדרו נדחתה תביעת המערערת נגד המשיבים בגין רשלנות רפואית. שמענו את הצדדים ועיינו בחומר. על המערערת לחצות משוכה של ממש לשם הוכחת תביעתה, בראי התייחסותו של בית משפט קמא לעדותה וליתר הראיות שהוצגו בהליך.

 

            הערעור התמקד בראש הנזק של אובדן סיכויי החלמה. בא כוח המשיבים טען כי מדובר בהרחבת חזית. הטענה נכונה בכל הקשור לכתב התביעה שהגישה המערערת, ואולם במהלך ההליך בערכאה קמא העיד המומחה מטעם המשיבים, והוא אשר העלה את הנושא בצורה ברורה. מסיבה זו אין לדחות על הסף את העניין על בסיס היסוד הדיוני של הרחבת חזית. דא עקא, בעמדת המערערת קיים קושי נוסף, והוא שעומד בדרכה.

 

2.        לראש הנזק של אובדן סיכויי החלמה מאפיינים בלתי שגרתיים, אך הכללים החלים על הוכחת נזק בדיני הנזיקין חלים גם עליו. כאן נדגיש כי גם אם הוכחה רשלנות, יש להוסיף ולהוכיח נזק וקשר סיבתי בין הרשלנות לנזק. בענייננו לא הוכח הנזק, וליתר דיוק – לא הוכח שיעורו. נכון כי ניתן להוכיח, למשל, אובדן סיכויי החלמה בשיעור של עשרים אחוז, אך שיעור זה יש להוכיח במאזן הסתברויות. זהו המפגש בין ראש הנזק של אובדן סיכויי החלמה ובין הכללים המחייבים בנזיקין. כאן, כאמור, לא הוכח שיעור מסוים. בא כוח המערערת עשה מאמץ להתגבר על הבעיה, אך מה שלא הוכח כנדרש – לא הוכח. זה המצב בענייננו.

 

מכאן שלא נפלה טעות בתוצאה אליה הגיע בית משפט קמא – דחיית התביעה.

 

3.        הערעור נדחה. אין צו להוצאות. "

 

 

2.            המבקשת טוענת כי בפסק הדין סטה בית המשפט מההלכה שנקבעה בהקשר של דוקטרינת אובדן סיכויי החלמה וכי מדובר בהלכה קשה המצדיקה קיום דיון נוסף בה. עוד מציינת המערערת כי לשיטתה הוכיחה כנדרש את שיעור אובדן סיכויי ההחלמה שנגרם לה.

 

           בתגובתם ציינו המשיבים כי לשיטתם המקרה דנן אינו מסוג המקרים המצדיקים קיום דיון נוסף וכי פסק הדין אינו סותר את ההלכה הקודמת בנושא.

 

3.            דין הבקשה להידחות. הליך הדיון הנוסף שמור לאותם המקרים שבהם נפסקה הלכה העומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה ראוי לקיים בה דיון נוסף (סעיף 30(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984; וכן ראו למשל דנ"א 3044/19 נבל נ' המועצה האזורית דרום השרון, פסקה 3 (22.5.2019)). עוד נקבע כי על ההלכה להיות גלויה ומפורשת על פני פסק הדין (דנ"א 2390/19 סיטון נ' עג'אם, פסקה 6 (28.5.2019)). במקרה דנן אין מתקיים איזה מן התנאים הללו. מדובר בפסק דין קצר שלא חידש ולא שינה מההלכה בעניין דוקטרינת אובדן סיכויי ההחלמה בקובעו כי היה על המבקשת להוכיח את שיעור אובדן סיכויי ההחלמה על פי מאזן ההסתברויות. העובדה שבית המשפט עשה שימוש במונח "ראש נזק" בתארו את דוקטרינת אובדן סיכויי ההחלמה, אינה מקימה עילה לדיון נוסף ולכל היותר מדובר באי דיוק (ראו בהקשר זה האמור בע"א 3900/14 ל.ד. נ' המרכז הרפואי הלל יפה, פסקה 21 לפסק דינו של השופט י' עמית (2.12.2015)). יתר הקביעות בפסק הדין מאמצות למעשה את מסקנותיו של בית המשפט קמא לפיהן לא עמדה המבקשת בנטל ההוכחה המוטל עליה והטענות המועלות על ידה בהקשר זה הן טענות ערעוריות מובהקות שאינן מצדיקות דיון נוסף (דנ"א 13/19 הביטאט בע"מ נ' Groupe CAFOM, פסקה 6 (5.5.2019)).

 

           מטעמים אלו כולם, הבקשה נדחית. אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ה' באב התשע"ט (‏6.8.2019).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך
2
בע"מ 7455/20
החלטה
29/10/2020
טען מסמכים נוספים