פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בש"א 3094/20
תאריך: 09/06/2020

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  3094/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המבקש:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

פלונית

                                          

העברת מקום דיון

תגובת המשיבה מיום 7.6.2020

הודעת המבקש מיום 8.6.2020

 

בשם המבקש:                        עו"ד שי זהר

בשם המשיבה:                       עו"ד ליטל קוזקוב                      

 

החלטה

 

 

1.        זוהי בקשה על פי סעיף 78(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: חוק בתי המשפט) להעברת מקום הדיון בהליכים המתנהלים בין הצדדים מבית המשפט לענייני משפחה באשדוד לבית משפט במחוז תל אביב.

 

2.        כמפורט בבקשה, בין הצדדים, בני זוג לשעבר, מתנהלים מזה מספר שנים הליכים שונים בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד הנוגעים לילדיהם הקטינים. לטענת בא כוח המבקש, במהלך ניהול ההליכים נודע לו כי המשיבה עובדת כעו"ס לסדרי דין בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד. לשיטתו, במסגרת תפקידה מגישה המשיבה תסקירים בהליכים המתנהלים בפני כלל השופטים המכהנים בבית המשפט. עוד נטען, כי המשיבה מכירה עובדות סוציאליות נוספות מאזור הדרום באופן המקים חשש שתסקירים שיוגשו בהליכים בין הצדדים יושפעו מהיכרות זו. לטענת המבקש, החלטות שקיבלו מותבים המטפלים בהליכים בין הצדדים אף מעלות חשש כי היכרות המשיבה עם שופטים בבית המשפט השפיעה על הכרעות שיפוטיות שהתקבלו בעניינו. על כן, המבקש סבור כי ניהול ההליכים בבית המשפט לענייני משפחה באשדוד מקים חשש למשוא פנים, המחייב את העברת הדיון בהם לבית משפט במחוז שיפוט אחר.

 

3.        בהתאם להחלטה מיום 19.5.2020 הודיעה המשיבה כי היא מתנגדת להעברת הדיון בהליכים מבית המשפט באשדוד באשר לשיטתה לא מתקיימות נסיבות המצדיקות את העברתם לדיון בפני בית משפט אחר. נטען כי המשיבה אינה עובדת בבית המשפט וכי עבודתה כעובדת סוציאלית לסדרי דין הייתה ידועה למבקש זה מכבר, והדבר אף נאמר במפורש על-ידו במסגרת כתב ההגנה שהגיש באחד מן ההליכים עוד בחודש מאי 2018 בו ציין כי המשיבה היא "פקידת סעד לסדרי דין אשר מגישה לבית המשפט תסקירי סעד כעניין שבשגרה". המשיבה סבורה כי העיתוי שבו הוגשה הבקשה, בעיצומו של ההליך המשפטי לאחר שכבר הוגשו תצהירי עדות ראשית ולאחר שניתנו החלטות מהותיות ואף ניתן פסק דין באחד מן ההליכים מהווה ניסיון פסול להחליף את המותב, אשר המבקש אינו שבע רצון מהחלטותיו. בהודעת המבקש מיום 8.6.2020 טען המבקש כי "לא ידע בזמן אמת" שהמשיבה משמשת כעובדת סוציאלית לסדרי דין בבית המשפט באשדוד, להבדיל מבתי משפט אחרים, וכי הותרת הדיון בבית המשפט תוביל לקיומו של ניגוד עניינים מובנה מול כל מותב שהוא. להודעתו צירף המבקש את החלטת המותב הדן בהליך אשר ציין כי בנסיבות העניין הוא מסכים להעברת הדיון.

 

4.        דין הבקשה להידחות. אכן, אילו הייתה בקשה זו מוגשת בתחילת ניהול ההליכים שבין הצדדים, לא מן הנמנע כי אלה היו נשמעים בפני בית משפט אחר. עם זאת, אין בעצם הופעתה של המשיבה, אשר אינה עובדת בית המשפט, בפני מותב כזה או אחר, כדי להוביל למסקנה לפיה קיימת עילת פסלות כלפי כל השופטים בבית המשפט (השוו: בש"א 6908/18 עזרא נ' גרוביאן, פסקה 2 (4.11.2018)). בנסיבות הפרטניות של המקרה דנן, בשים לב לכך שעסקינן במספר הליכים אשר כבר החלו להישמע בפני בית המשפט, ומשדבר היות המשיבה עובדת סוציאלית לסדרי דין היה ידוע למבקש עוד בשלבים מוקדמים של ההליכים, שיקולים של יעילות הדיון מטים את הכף לעבר המשך הדיון בהליכים בפני בית המשפט לענייני משפחה באשדוד. לא למותר לציין בהקשר זה את ההסכמה הדיונית אליה הגיעו הצדדים במסגרת אחד מההליכים בעניינם, לפיה תסקירים בעניינם של ילדי הצדדים יינתנו  על ידי עובדים סוציאליים לסדרי דין ממחוז אחר. עוד יצוין, כי מטענות הצדדים עולה שהמבקש הגיש בקשה לפסילת המותב, אשר עודנה תלויה ועומדת ואין בהחלטתי זו כדי להביע כל עמדה בנוגע לבקשה זו.

 

5.        סיכומו של דבר, הבקשה להעברת הדיונים בתלה"מ 6836-04-18, תלה"מ 40466-01-19, תלה"מ 28413-01-20 וה"ט 43216-05-20 למחוז אחר נדחית, והם יוסיפו להתנהל בפני בית המשפט לענייני משפחה באשדוד.

 

           ניתנה היום, ‏י"ז בסיון התש"ף (‏9.6.2020).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
בש"א 3094/20
החלטה
19/05/2020
הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים