פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בע"מ 3445/20
תאריך: 02/06/2020

בבית המשפט העליון

 

בע"ם  3445/20

 

לפני:  

כבוד השופט ע' פוגלמן

 

המבקש:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. פלוני

                                          

בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט המחוזי  בירושלים (כב' השופט ר' יעקובי) בעמ"ש  63647-12-19 מיום 26.2.2020 ועל החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטת ח' זנדברג) ברמ"ש 4173-03-20 מיום 9.3.2020

                                          

בשם המבקש:

עו"ד זאב סמואל

 

החלטה

 

1.            בין המבקש לבין המשיבים, בניו, סכסוך ארוך שנים שנוגע לירושת הוריו של המבקש (סבם וסבתם של המשיבים). אביו של המבקש נפטר ביום 10.12.2015 (להלן: המנוח) ואמו נפטרה ביום 30.3.2017 (להלן: המנוחה). ההליכים המשפטיים בין הצדדים עניינם בשלוש צוואות: צוואה הדדית של המנוח והמנוחה משנת 2014 שקבעה כי הן המבקש, הן המשיבים הם יורשיהם (להלן: צוואת 2014); צוואה הדדית של המנוח והמנוחה משנת 2015 שקבעה שהמבקש הוא היורש היחיד (להלן: צוואת 2015); וצוואה משנת 2016 שנכתבה על ידי המנוחה לאחר מות המנוח שקבעה שהמבקש הוא יורשה היחיד (להלן: צוואת 2016). לאחר מות המנוח, ניתן פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה שקבע שאין לקיים את צוואת 2015 וניתן צו לקיום צוואת 2014. לאחר מות המנוחה, הגיש המבקש בקשה לקיום צוואת 2016, הבקשה נדחתה ונקבע כי היא אינה תקפה. בהמשך, הגיש המבקש בקשה לקיום צוואת 2015 ביחס למנוחה והמשיבים מצדם התנגדו וטענו כי יש לקיים את צוואת 2014.

 

2.            ביום 10.11.2019 דחה בית המשפט לענייני משפחה בירושלים (כב' השופט ע' שילה) את בקשת המבקש לקיום צוואת 2015 והעניק צו לקיום צוואת 2014. ביום 19.11.2019 הגיש המבקש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה במסגרתה עתר לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור. ביום 8.12.2019 נעתר בית המשפט לענייני משפחה לבקשה והורה על שימור המצב הקיים, בכפוף לכך שהמבקש יפקיד עירבון בסך 50,000 ש"ח ולכך שיגיש ערעורו בתוך 14 ימים. למחרת, הגיש המבקש בקשה נוספת לבית המשפט לענייני משפחה, בגדרה עתר להפחתת סכום העירבון. ביום 7.1.2020 – לאחר שהתקבלו תגובות הצדדים והתברר שמלוא הזכויות בדירות המשיבים בעיזבון הועברו כבר על שמם (להלן: הדירות) – הציע בית המשפט לצדדים מתווה ולפיו, בין היתר: יינתן צו האוסר דיספוזיציות בדירות; צו קיום הצוואה לא יעוכב בנוגע ליתר הנכסים שבעיזבון (לרבות הכספים); 50,000 ש"ח מחלקו של המבקש בכספי העיזבון יעוכבו לכיסוי נזקים שעשויים להיגרם למשיבים; וכלל זכויות המשיבים בדירות ישמשו כבטוחה למקרה בו יתקבל ערעור המבקש. במסגרת אותה ההחלטה ציין בית המשפט כי המתווה מוצע גם לאחר שעיין בהודעת הערעור שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים ומבלי שהוא נדרש לסיכויי הערעור. המשיבים הודיעו כי הם מסכימים למתווה, המבקש הודיע על התנגדותו, וביום 14.1.2020 נתן בית המשפט לענייני משפחה תוקף מחייב למתווה (להלן: ההחלטה מיום 14.1.2020).

 

3.            כאמור, ביני לביני, הגיש המבקש ביום 26.12.2019 את ערעורו על פסק הדין לבית המשפט המחוזי בירושלים. ביום 12.2.2020 הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין לבית המשפט המחוזי. לאחר קבלת תשובת המשיבים, דחה בית המשפט המחוזי ביום 26.2.2020 את הבקשה (כב' השופט ר' יעקובי) וציין שעל מנת לעכב את ביצוע פסק הדין על המבקש להגיש בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט לענייני משפחה (להלן: ההחלטה מיום 26.2.2020).

 

4.            בהתאם להחלטה זו, הגיש המבקש בקשת רשות לערער וביום 9.3.2020 דחה בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטת ח' זנדברג) את הבקשה (להלן: ההחלטה מיום 9.3.2020). צוין כי בהחלטתו מיום 14.1.2020 נדרש בית המשפט לענייני משפחה למכלול השיקולים הרלוונטיים והבחין בין הדירות (לגביהן ניתן צו איסור דיספוזיציה) לבין הכספים שנכללו במסגרת העיזבון. עוד הובהר כי כלל זכויות המשיבים בדירות – לרבות אלו שאינן במחלוקת בהליך דנן – ישמשו כערובה. בכל הנוגע לסיכויי קבלת הערעור, ציין בית המשפט המחוזי כי מבלי לקבוע מסמרות, לא נראה שהם תומכים בקבלת הבקשה. כן דחה בית המשפט את טענת המבקש ולפיה היה על בית המשפט לענייני משפחה להימנע מלעיין בהודעת הערעור שהגיש. צוין כי ממילא בית המשפט לענייני משפחה הבהיר שהחלטתו ניתנה מבלי להידרש לסיכויי הערעור. לבסוף דחה בית המשפט המחוזי גם את טענת המבקש לפגם דיוני שנפל, לדבריו, בהליך בבית המשפט לענייני משפחה.

 

5.            מכאן הבקשה שלפניי, שלצידה הגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. במסגרת בקשתו, עותר המבקש למתן רשות לערער הן על ההחלטה מיום 26.2.2020, הן על ההחלטה מיום 9.3.2020. בכל הנוגע להחלטה מיום 26.2.2020, מלין המבקש כי ההחלטה לא מנומקת וכי היה על בית המשפט המחוזי לדון בבקשת עיכוב הביצוע שהגיש לגופה. אשר להחלטה מיום 9.3.2020 שב המבקש על טענותיו וטוען שפגמים בהתנהלות בית המשפט לענייני משפחה, ובכללם חשיפתו להודעת הערעור, מצדיקים התערבות בהחלטתו ויש בהם כדי להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין.

 

6.            דין הבקשה להידחות. בכל הנוגע לטענות המופנות כלפי ההחלטה מיום 9.3.2020, הרי שהבקשה אינה עומדת באמת המידה שלפיה רשות לערער ב"גלגול שלישי" תינתן במשורה, במקרה שבו מתעוררת שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים או כאשר הימנעות ממתן רשות כאמור תגרום למבקש עיוות דין חמור (בע"ם 2888/17 פלונית נ' פלוני, פסקה 5 (2.4.2017); בע"ם 6906/11 פלוני נ' פלונית, פסקה 8 (27.9.2011); ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור בע"מ, פ''ד לו(3) 123, 128 (1982)). בעיקרם של דברים, חוזר המבקש על טענותיו לפני בית המשפט המחוזי לפיהן היה על בית המשפט לענייני משפחה לקבל את בקשתו לעיכוב ביצוע. טענות אלו – חרף הניסיון לשוות להן נופך עקרוני – נטועות בנסיבות המקרה ובמכלול השיקולים אליהם נדרש בית המשפט לענייני משפחה ואין בהן כדי להקים עילה לבירור ערעורי נוסף לפני ערכאה זו. כך גם באשר לטענותיו שנוגעות לפגמים בהתנהלות בית המשפט לענייני משפחה – בית המשפט המחוזי דן בהן ודחה אותן, ולא מצאתי כי הן מקימות עילה למתן רשות לערער.

 

           בכל הנוגע לטענות המבקש המופנות להחלטה מיום 26.2.2020. בעיקרם של דברים, טוען המבקש כי ההחלטה לא נומקה. עם זאת, במסגרת ההחלטה, ציין בית המשפט המחוזי במפורש כי מקובלת עליו עמדת המשיבים ולפיה משהגיש המבקש בקשה לעיכוב ביצוע עד להכרעה בערעור לבית המשפט לענייני משפחה, וזה הכריע בה – הרי שהדרך להשיג עליה היא בבקשת רשות לערער (וראו בהקשר זה: ע"א 2631/15 הראל חברה לביטוח בע"מ נ' מסארוה, פסקה 20 (17.6.2015)). זאת ועוד, המבקש פעל בהתאם להחלטה, הגיש בקשת רשות לערער על החלטת בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט המחוזי הכריע בה. משאלה הם פני הדברים איני סבור כי טענות המבקש בעניין זה מקימות עילה למתן רשות לערער.

 

           הבקשה נדחית אפוא ומאליה נדחית גם הבקשה לעיכוב ביצוע. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י' בסיון התש"ף (‏2.6.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים