פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בע"מ 2028/20
תאריך: 28/05/2020

 

בבית המשפט העליון

 

בע"מ  2028/20

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

פלונית

                                          

בקשה לרשות ערעור על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגן הנשיא ש' שוחט) בעמ"ש 50159-05-19 מיום 6.2.2020 ומיום 9.2.2020

                                          

בשם המבקשת:

עו"ד אילן אלמקייס

 

 

החלטה

 

1.        בקשה לרשות ערעור על החלטותיו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו (סגן הנשיא ש' שוחט) בעמ"ש 50159-05-19 מיום 6.2.2020 ומיום 9.2.2020; ועל פסק דינו באותו התיק (יחד עם השופטים ע' רביד ו-נ' שילה) מיום 16.2.2020, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו (השופט מ' לוי) בתמ"ש 13331-05-15 מיום 7.4.2019.

 

2.        בין המבקשת והמשיבה, סבתא ונכדתה, התגלעה מחלוקת בנוגע לבעלות הנטענת על-ידי כל אחת מהן, בהיקפים שונים, בדירה אשר הייתה שייכת לאבי המבקשת ברמת גן, וכן ביחס לסך של 50,000 ₪ שלטענת המבקשת ניתן למשיבה כהלוואה. בפסק דין מפורט ומנומק דחה בית המשפט לענייני משפחה את תביעת המבקשת על שני ראשיה, ומנגד התקבלה תביעת המשיבה ונקבע כי היא בעלת מחצית מהזכויות בדירה.

          

4.        המבקשת ערערה על פסק הדין לבית המשפט המחוזי. מספר ימים לפני הדיון שנקבע בערעור הגיש בא-כוחה בקשה לדחיית הדיון בשים לב למצבה הרפואי, שעל פי הנטען לא מאפשר לה לנכוח בדיון, בצירוף אישור רופא. בהחלטה מיום 6.2.2020 דחה סגן הנשיא את הבקשה, תוך שהוער כי דחיית מועד הדיון משמעה שמיעת התיק "רק לאחר חגים" ותוך שהוא פוטר את המבקשת מהתייצבות לדיון.

 

5.        למחרת, יום 7.2.2020, הגיש בא-כוח המבקשת בקשה נוספת לדחיית מועד הדיון בגדרה צוין כי מקובל על מרשתו כי הדיון יידחה לתקופה שלאחר החגים, תוך שהודגש כי האחרונה עומדת על נוכחותה בדיון. בית המשפט ביקש את עמדת המשיבה לבקשה וזו הודיעה על התנגדותה, תוך שהוטעם כי התייצבות המבקשת אינה חיונית וכי עיכוב משמעותי זה ישפיע על הליכים אחרים, המתנהלים בפני בית המשפט לענייני משפחה. ביום 9.2.2020 נדחתה הבקשה ונקבע שהדיון יתקיים במועדו.

 

6.        אף על פי כן, כבר בפתח הדיון בערעור ביום 10.2.2020, ביקש בא-כוח המבקשת - בפעם השלישית - לדחות את הדיון תוך פנייה אל שני חברי ההרכב הנוספים כי ישקלו את בקשתו, שנדחתה על אתר תוך שהוער כי פנייתו איננה מקובלת. לאחר מכן, שב וביקש בא-כוח המבקשת לדחות את הדיון מכיוון שהוא שוקל להגיש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת המותב. בקשה זו נדחתה גם כן, בין היתר, מאחר שאין חובת התייצבות של בעל הדין בערעור ומחשש לעינוי דין שייגרם למשיבה ככל והדיון יידחה, בשים לב ליומנו העומס של בית המשפט. לאחר מתן החלטה נוספת זו, הודיע בא-כוח המבקשת כי הוא קיבל הוראה שלא לטעון לגוף הערעור ככל שמרשתו לא נוכחת, ובזאת תם הדיון.

 

6.        ביום 16.2.2020 ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי. בגדרו נדחה ערעור המבקשת בהסתמך על תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), תוך שהוער כי בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה אין כל טעות המקימה עילה להתערבות, וכי לא נמצא טעם המצדיק את התערבותם בממצאי עובדה ומהימנות שקבעה הערכאה הדיונית שכן "ניכר שביהמ"ש קמא צלל לעומקן ובחן אותם היטב". זאת ועוד, הוסיף ופירט בית המשפט המחוזי, בבחינת למעלה מן הצורך, את נימוקיו לדחיית הערעור לגופו, תוך סקירה קפדנית של הדין ויישומו במקרה דנן.

 

7.       לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות, כי יש לדחות את הבקשה, וזאת לאחר שמצאתי כי הקביעות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין. בכל הנוגע להחלטות מיום 6.2.2020 ומיום 9.2.2020 יודגש, כי החלטות אלו באות בקהל ההחלטות לגביהן לא תינתן רשות ערעור, לפי סעיף 1(1) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009, ועל כן דין בקשת רשות ערעור על שכאלה להימחק (בע"מ 4546/19 פלוני נ' פלוני (8.7.2019)).

 

8.       הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא. המבקשת תישא בהוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 1,500 ₪.

 

           ניתנה היום, ‏ה' בסיון התש"ף (‏28.5.2020).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
7
רע"א 645/21
החלטה
28/01/2021
טען מסמכים נוספים