פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בע"מ 3278/20
תאריך: 27/05/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בע"ם  3278/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקשת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

פלוני

                                          

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 7.4.2020 בעמ"ש 47083-03-20 שניתנה על-ידי כבוד השופט נ' שילה

                                          

בשם המבקשת:                      עו"ד זהר רון

בשם המשיב:                         עו"ד ינון טויטו

 

 

החלטה

 

 

1.        בפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 7.4.2020 (עמ"ש 47083-03-20, השופט נ' שילה). בית המשפט המחוזי דחה בקשה שהגישה המבקשת לעיכוב ביצועו של פסק דין שנתן בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו ביום 26.2.2020 (תלה"ם 27595-04-18, השופט ש' בר יוסף).

 

2.        הצדדים להליך הם בני-זוג לשעבר, שלהם שלושה ילדים קטינים, בגילאי 6, 8 ו-11. בתחילת שנת 2018 הגישו הצדדים תביעות הדדיות שהובילו לחתימתם ביום 29.3.2018 על הסכם גירושין. הסכם הגירושין הורה על כך שהילדים ישהו עם כל אחד מההורים יומיים או שלושה בשבוע, לסירוגין, וכן בכל סוף שבוע שני.

 

3.        על אף האמור בהסכם, כבר ביום 16.4.2018 הגישה האם, היא המבקשת, תביעה ובה עתרה לצמצום הסדרי השהות של הילדים עם האב כך שהם לא ילונו עמו באמצע השבוע. המבקשת טענה, בין היתר, כי המצב הנפשי של הילדים קשה וכי האב מתעלל בהם, מסית אותם נגדה ומזניח אותם. ביום 17.6.2018 הפנה בית המשפט לענייני משפחה את הצדדים לטיפול ולהדרכת הורים של יועץ משפחתי, על-מנת להגיע להבנות בנוגע להסדרי השהות של הילדים. בדו"חות שהוגשו מטעמו, ציין היועץ המשפחתי את התרשמותו כי שני ההורים מיטיבים לילדיהם, אך המבקשת אינה מקפידה על הסדרי השהות המוסכמים ואף לא משתפת פעולה באופן מלא עם ההליך הטיפולי.

 

4.        ביום 6.6.2019 הגיש המשיב תביעה למשמורת אב שבמסגרתה טען, בעיקרו של דבר, כי המבקשת מסיתה את הילדים נגדו ואף מזניחה אותם (תלה"ם 14829-06-19). הדיון בשתי התביעות אוחד.

 

5.        ביום 13.6.2019 הוגש לבית המשפט לענייני משפחה תסקיר מטעם עובדת סוציאלית לסדרי דין (להלן: התסקיר). במסגרת התסקיר תואר סכסוך מתמשך בין ההורים, שבגינו הם מתקשים לראות את טובת ילדיהם בצורה בהירה. מעורבותם של הילדים בסכסוך האמור, כך צוין, מעמידה אותם בסיכון לפגיעה רגשית מתמשכת. ביחס למשיב נכתב כי הוא ממלא את תפקיד הטיפול בילדים באופן ראוי, אם כי הוא אינו פנוי לחלוטין לטפל בילדיו במנותק ממשקעי העבר. בכל הנוגע למבקשת, צוין כי אף היא מתקשה להפריד בין תהליך הפרידה ומכאוביו לבין הצרכים של ילדיה. עוד צוין בתסקיר, כי האם מטיחה האשמות קשות במשיב, שאותן היא חולקת עם ילדיהם, וכי היא מתקשה לראות כיצד במעשיה היא פוגעת בקשר ביניהם. בהקשר זה, צוין כי האם מתקשה להעריך ולכבד את מקומו של המשיב כהורה ומבקשת לשלוט בתהליך, אף אם הדבר גורם לפגיעה בילדים. לנוכח האמור, צוין כי בשלב זה אין מקום להמליץ על משמורת של האם או אף על משמורת משותפת, אלא על משמורת אב הכוללת זמני שהות קבועים עם האם פעמיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני. כן צוין, כי ככל שהאם תקבל הדרכה ביחס להתמודדות עם עולמם הרגשי של ילדיה ותשתף פעולה עם זמני השהות שייקבעו, ניתן יהיה לשקול את הרחבת זמני השהות בהמשך.

 

6.        בית המשפט לענייני משפחה קיבל את עמדתו של האב והורה על הסדר המבוסס על המלצות התסקיר. בתוך כך הוא הבהיר כי תיאורה של האם בו עולה בקנה אחד עם הדו"חות שהגיש היועץ המשפחתי ועם ההתרשמות הבלתי אמצעית ממנה לאחר התדיינות של כשנתיים. זאת, בפרט ביחס לגישתה של האם לפיה הסדרי השהות כפי שנקבעו בהסכמה חותרים תחת מעמדה ההורי, וקשייה לכבד את מעמדו של המשיב כאבי הילדים. בנסיבות אלה, ובשים לב למסרים השליליים שאליהם חשופים הילדים – נקבע כי יש צורך במתן גושפנקה שיפוטית למקומו המרכזי של אבי הילדים והעברת מרכז הכובד ההורי אליו. לנוכח האמור, בית המשפט לענייני משפחה קבע כי יש להפקיד את משמורת הילדים בידי האב במתכונת שתכלול שהות של הילדים עם האם יומיים בשבוע, וכן בכל סוף שבוע שני. בית המשפט לענייני משפחה ציין כי השינוי בהסדר המשמורת בהשוואה למצב הקיים הוא מינורי, וכן הורה לצדדים לשוב לטיפול. לבסוף, קבע בית המשפט לענייני משפחה כי יוגש תסקיר נוסף עד ליום 1.9.2020 וכי הסדרי המשמורת שנקבעו בפסק הדין יחלו מיד לאחר שעובדת סוציאלית לסדרי דין תתווך לילדים את השינוי.

 

7.        המבקשת הגישה ערעור על פסק הדין, ובצדו בקשה לעיכוב ביצוע. בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה בהידרשו לסיכויי הערעור ולמאזן הנוחות. באשר לסיכויי הערעור קבע בית המשפט המחוזי כי אלה אינם גבוהים, שעה שפסק הדין נסמך על תסקיר מפורט ומנומק, כמו גם על היכרות ממושכת של בית המשפט לענייני משפחה עם הצדדים. בכל הנוגע למאזן הנוחות נקבע כי זה אינו נוטה לטובת המבקשת, שכן אם ערעורה יתקבל ניתן יהיה להשיב את הסדרי המשמורת לקדמותם. בית המשפט המחוזי הדגיש כי אף לפי הסדרי השהות שנקבעו הילדים שוהים עם המבקשת פרקי-זמן משמעותיים, וממילא לפי האמור בפסק הדין טובתם דווקא מצדיקה ליישם את ההסדרים החדשים מהר ככל הניתן.

 

8.        הבקשה שבפני נסבה על החלטתו זו של בית המשפט המחוזי. בעיקרו של דבר, המבקשת טוענת כי יש לעכב את ביצועו של פסק הדין של בית המשפט לענייני משפחה, למצער עד להגשת התסקיר העדכני. המבקשת טוענת כי אין מקום לשנות את הסדרי השהות במתכונת שנהגה עד כה, ובהקשר זה מדגישה כי השינוי שנקבע אינו מינורי וכי יש בו כדי לגרום לנתק ממשי של הילדים מן האם. זאת, כך נטען, ללא סיבה מספקת, בהתחשב בכך שהתסקיר שעל-בסיסו ניתן פסק הדין נכתב לפני למעלה משנה. עוד טוענת המבקשת כי בזמן הקרוב עתיד להיות מוגש תסקיר נוסף, וכי פעולתם של הצדדים לפי הסדרי השהות שנהגו היטיבה עם ילדיהם. לבסוף, טוענת המבקשת כי העובדת הסוציאלית לסדרי דין הודיעה לצדדים כי בעקבות מצב החירום הנוכחי שהוכרז בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, העובדת הסוציאלית לא תוכל לתווך לילדים את ההסדר החדש כך שהצדדים יצטרכו לקדם את התהליך בעצמם, וזהו טעם נוסף התומך בקבלת הבקשה.

 

9.        בתשובתו מיום 25.5.2020, שהוגשה בהתאם להחלטתי מיום 21.5.2020, מתנגד המשיב לבקשה. לטענתו, בניגוד לרושם שעולה מן הבקשה, הצדדים החלו לקיים את הסדרי השהות שנקבעו בפסק הדין מושא בקשת עיכוב הביצוע כבר ביום 26.4.2020, וזאת בתיאום עם ראש צוות סדרי דין בעיריית חולון ובתיווך של ההורים עצמם. בהקשר זה, נטען כי המבקשת הסתירה עובדות אלה, וכבר מטעם זה יש לדחות את בקשתה. עוד טוען המשיב, כי הילדים כבר רגילים להסדר זה, כי הוא מיטיב עמם, וכי היעתרות לבקשה לעכב את ביצועו של פסק הדין עלולה להסב להם נזק. עוד נטען, כי ממילא ההחלטות השיפוטיות שהתקבלו בעניינם של הצדדים מבוססות על ממצאים שבעובדה אשר אין מקום להתערב בהם. לנוכח האמור, נטען כי יש לדחות את הבקשה, ולא כל שכן לנוכח התקופה הקצרה שנותרה עד למועד הדיון בערעור הקבוע ליום 18.6.2020. 

 

10.      בתגובה לתשובת המשיב מיום 26.5.2020 טוענת המבקשת, בין היתר, כי המעבר למתכונת של משמורת אב מבוסס על כך שהמשיב עשה כן על דעת עצמו ורק לאחרונה. המבקשת טוענת כי בכך פעל המשיב בניגוד להוראות לפיהן הסדרי השהות החדשים יחלו לאחר שיתווכו לילדים על-ידי עובדת סוציאלית לסדרי דין, ובניגוד להסכמתה.

 

11.      לאחר שבחנתי את הבקשה ואת התשובה לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות. הבקשה נסבה על החלטתו של בית המשפט המחוזי בבקשה לעכב את ביצועו של פסק דין שניתן בבית המשפט לענייני משפחה. אמת המידה להענקת רשות ערעור בבקשות מסוג זה היא מצמצמת (ראו: בע"ם 4490/18 פלונית נ' פלוני, פסקה 11 (1.6.2018); בע"ם 3868/19 פלוני נ' פלונית, פסקה 7 (11.6.2019)). הדברים אמורים ביתר שאת בהתחשב במועד שנקבע לדיון בבית המשפט המחוזי, וכן בקושי המובנה בביצוע שינויים תכופים בסדרי חייהם של הילדים. ניתן אך לקוות כי בהמשך ההתדיינות יצליחו הצדדים לשתף פעולה למען ילדיהם המשותפים שבטובתם שניהם חפצים.

 

12.      סוף דבר: הבקשה נדחית. לפנים משורת הדין ומתוך תקווה שהצדדים אכן יצליחו לקדם שיתוף פעולה ביניהם, אין צו להוצאות.

 

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
בע"מ 3278/20
החלטה
25/05/2020
1
בע"מ 3278/20
החלטה
21/05/2020
הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים