פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

רע"א 5241/19
תאריך: 15/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

רע"א  5241/19

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקש:

1. פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבות:

1. פלונית

 

2. הלשכה לשירותים חברתיים בעיריית גבעתיים

                                          

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לנוער מיום 26.7.2019 בענ"א 49516-07-19 שניתן על-ידי כבוד השופט י' גייפמן

                                          

בשם המבקש:                        עו"ד ידין גלעדי

 

החלטה

 

1.        בפני בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לנוער מיום 26.7.2019 (ענ"א 49516-07-19, השופט י' גייפמן). בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש המבקש על החלטתו של בית משפט השלום בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לנוער מיום 10.7.2019 (תנ"ז 24773-05-17, השופטת ט' פרי).

 

2.        המבקש והמשיבה 1 (להלן גם בהתאמה: האב ו-האם), שהיו בעבר בני זוג, הם הורים לשלושה ילדים קטינים, שעניינו של אחד מהם, נער כבן 14 (להלן: הקטין), עומד במרכזו של ההליך הנוכחי. האם מתגוררת במרכז הארץ עם שניים מן הילדים, ואילו האב מתגורר באזור הגליל. בתמצית ייאמר כי על רקע היקלעותו של הקטין למצבי סיכון, הוא הוכרז ביום 24.5.2017 כקטין נזקק לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 (להלן: חוק הנוער) והחל מיום 1.9.2017 הוא שוהה במעון טיפולי לנערים בסיכון גבוה (להלן: המעון).

 

3.        ההליך דנן נסב על סוגיית הסדרי הראייה של הקטין עם האב. ביום 20.3.2019 הורה בית משפט השלום כי הקטין לא ישהה בבית האב, בשל החשש לחשיפתו למצבי סיכון שם (וזאת לאחר שביקורי הקטין בביתו של האב נפסקו כבר כחודש קודם לכן). חלף זאת, נקבע כי האב יוכל לבקר את הקטין במעון אחת לשבוע. החלטה זו עמדה בתוקף למשך 30 ימים, וביום 16.4.2019 האריך אותה בית משפט השלום, והורה כי תכנית הביקורים של האב אצל הקטין תתבצע בהתאם לשיקול דעתם של צוות המעון והעובדת הסוציאלית לחוק הנוער.

 

4.        ביום 17.6.2019 פנתה העובדת הסוציאלית לחוק הנוער לבית משפט השלום על מנת שיורה על העברת המפגשים אל מרכז קשר באזור ירושלים, וזאת על רקע מספר אירועים חריגים שאירעו לדבריה במהלך ביקוריו של האב במעון. האב, מנגד, ביקש שיתאפשר לו לשוב ולפגוש את הקטין בביתו. במהלך הדיון בבקשות, ציינו גורמי הרווחה כי האב מתנגד לשהותו של הקטין במעון ואינו שותף להליך הטיפולי שהקטין עובר במסגרתו. כן צוין כי האב אינו עומד בנהלי הביקור שנקבעו בעניינו, ואף נוהג בתוקפנות כלפי צוות העובדים.

 

5.        לאחר שקיים דיון בבקשות, ובמהלכו אף ניהל שיחה חסויה עם הקטין ועם האפוטרופא לדין שמונתה לו, קבע בית משפט השלום כי האב יורשה להמשיך לבקר את הקטין במעון אחת לשבוע, בימי חמישי בין השעות 19:00-14:00. כן נקבע כי עובדת סוציאלית לחוק הנוער תגיש הודעה מעדכנת בתוך 30 ימים ביחס להתנהלותו של האב, וכי לאחר קבלתה תתקבל החלטה נוספת באשר להמשך הביקורים. כמו כן, בשל שהותו של הקטין בבית האם בזמן חופשת הקיץ שלו מן המעון – שהחלה ביום 1.8.2019 – קבע  בית משפט השלום כי החל ממועד זה ועד ליום 27.8.2019 יאסוף האב את הקטין מבית האם אחת לשבוע, בימי שלישי, וייפגש עמו בין השעות 19:00-16:00.

 

6.        האב הגיש ערעור על החלטתו של בית משפט השלום, ובו עתר לכך שהקטין יוכל לשהות עמו בביתו במהלכה של חופשת הקיץ למשך שבועיים (שבוע בכל פעם), וכן לכך שביקוריו במעון יתקיימו ללא פיקוח.

 

7.        לאחר ששמע את טיעוני הצדדים ואף עיין בחומר חסוי שהוגש לו מטעם גורמי הרווחה והאפוטרופא לדין, בית המשפט המחוזי דחה את הערעור. בית המשפט המחוזי עמד על כך שמעבר ממפגש חד-שבועי בן מספר שעות עם האב בתחום המעון שבו שוהה הקטין לשהייה רצופה בחופשת הקיץ בביתו הוא מעבר חד וקיצוני, שאינו עולה בקנה אחד עם טובתו של הקטין. בית המשפט המחוזי אף התייחס לכך שהתנהלותו של האב עד כה מקשה לומר כי השהייה בביתו תיטיב עם הקטין. לצד זאת, בית המשפט המחוזי קבע כי המפגשים בין השניים בחופשת הקיץ יוארכו בשעה ויתקיימו בין השעות 19:00-15:00. כמו כן, נקבע כי סוגיית הפיקוח במהלך הביקורים במעון תידון בבית משפט השלום, בהתאם לדיווח שתגיש עובדת סוציאלית לחוק הנוער לגבי התנהלותו של האב במפגשים שיתקיימו בחופשת הקיץ, והשפעתם של אלו על הקטין.

 

8.        בבקשה שבפני, שהועברה לטיפולי ביום 12.8.2019, עותר האב לכך שהקטין ישוב לשהות עמו בביתו בחלק מסופי השבוע, במתכונת שנהגה עד לפני כחצי שנה, וכן שישהה עמו ועם שני אחיו במהלך התקופה הנותרת של חופשת הקיץ. בעיקרו של דבר, האב טוען כי ההחלטה על הרחקתו של הקטין מביתו ניתנה אך על יסוד הנתונים שהוצגו על-ידי האפוטרופא לדין שמונתה לקטין וגורמי הרווחה, ומבלי שנבחנו טענותיו. האב מוסיף כי אין ביכולתו להתגונן כראוי מפני החומר החסוי שהוצג בעניינו, ושמנקודת מבטו חשוד כמוטה ולא אמין. לשיטתו, בקשתו מעוררת שאלות משפטיות משמעותיות בהקשר זה.

 

9.        בו ביום, הוריתי כי החומר החסוי שהוצג בעניינו של הקטין בפני הערכאות הקודמות יוגש לעיוני במעטפה סגורה.

 

10.      לאחר עיון בחומר החסוי ובטענות שהועלו בבקשה, נחה דעתי כי דינה להידחות בהתאם לתקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, וזאת אף בהתחשב בגמישות המסוימת החלה במקרים מן הסוג דנן, שבמרכזם ניצבת שאלת טובת הילד (ראו: רע"א 949/18 פלוני נ' המחלקה לשירותים חברתיים, פסקה 23 (5.2.2018)). מלכתחילה, לא מצאתי כי הבקשה מעוררת היבט עקרוני החורג מעניינם של הצדדים, ומצאתי לנכון לעיין בחומר החסוי אך כדי להבטיח שלא נגרם למבקש עיוות דין. בעיקרו של דבר, התרשמותי היא כי הערכאות הקודמות שדנו בעניינו של הקטין והוריו איזנו נכונה בין מכלול השיקולים הרלוונטיים בעת הזו.

 

11.      ניתן להבין את תסכולו של המבקש מן המצב שנוצר, אך לא היה מוצא מניהול ההליך בדרך שנוהל, כפי שמקובל גם במקרים דומים, וזאת בשם שיקולים הנוגעים לטובת הקטין.

 

12.      טרם סיום, אביע תקווה כי כלל הצדדים ישכילו להתגבר על משקעי העבר ויפעלו בשיתוף פעולה על מנת להבטיח את טובתו של הקטין. הדבר הוא חיוני לקטין עצמו, וממילא ייטיב עם כלל המעורבים.

 

13.      סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית, ללא צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"ד באב התשע"ט (‏15.8.2019).

 

 

 

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
רע"א 5241/19
החלטה
12/08/2019
הסרת כל המסמכים
2
רע"א 476/21
החלטה
22/01/2021
טען מסמכים נוספים