פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בע"מ 8562/19
תאריך: 09/01/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בע"מ 8562/19

 

לפני:  

כבוד השופט מ' מזוז

 

המבקשת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלונית

 

2. פלונית

 

3. פלוני

                                          

בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופטים ב' בר-זיו, נ' סלימן ו-ש' שטמר) בעמ"ש 2812-10-19 מיום 10.12.2019

 

בשם המבקשת:

עו"ד עמרם חיימי

 

החלטה

 

 

1.            בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטים ב' בר-זיו, נ' סלימן ו-ש' שטמר) בעמ"ש 2812-10-19 מיום 10.12.2019, בגדרו נדחה ערעור המבקשת על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (השופטת ה' גורביץ שינפלד) בתמ"ש 2695-11-13 מיום 13.8.2019.

 

2.               בית המשפט לענייני משפחה קבע, בפסק דין מנומק שנשען על מסכת ראייתית רחבה, כי הסכם המכר מושא ההליך דנן חל אך ורק על תוספת הבניה בנכס, דהיינו אך ורק על הקומה השנייה בבית, וכי אינו חל על הזכויות ביתר המגרש או קומת הקרקע. ערעור המבקשת נדחה על ידי בית המשפט המחוזי בהסתמך על תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), תוך שהוער כי בפסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה אין כל טעות המקימה עילה להתערבות, וכי הערעור נסוב על ממצאי עובדה ומהימנות בהם, כידוע, ממעטת ערכאת הערעור להתערב, אלא במקרים חריגים בלבד שהמקרה דנן אינו נמנה עליהם.

 

3.               לאחר עיון בבקשה ובנספחיה החלטתי, בתוקף סמכותי לפי תקנה 407א לתקנות כי יש לדחות את הבקשה, וזאת לאחר שמצאתי כי הקביעות בפסק דינו של בית המשפט המחוזי אינן מעוררות שאלה משפטית עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים וכי מתן רשות ערעור אינו דרוש כדי למנוע עיוות דין.

 

4.               הבקשה לרשות ערעור נדחית אפוא. לפנים משורת הדין וְבשים לב להוצאות שהושתו על המבקשת עד כה, אין צו להוצאות.

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים