פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 4639/19
תאריך: 07/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4639/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

פלונית

                                          

ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בירושלים מיום 19.6.2019 בתמ"ש 1075-08-18 אשר ניתן על ידי כבוד השופט נ' פלקס

                                          

בשם המערערת:                     בעצמה

 

פסק-דין

 

           ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בירושלים (השופט נ' פלקס) מיום 19.6.2019 בתמ"ש 1075-08-18 שלא לפסול עצמו מלדון בעניינה של המערערת.

 

1.            בין המערערת למשיבה, שהינן אחיות, התנהלו מספר הליכים הנוגעים לחלקן בעיזבון הוריהן. במסגרת זו, הגישה המשיבה ביום 1.8.2018 תביעה לבית המשפט קמא נגד המערערת להורות על העברת חלקה בבניין שהיה חלק מהעיזבון, ולחלופין לשלם לה את שוויו של  חלק זה. ביום 17.6.2019 ניתן פסק דינו של בית המשפט קמא שקיבל את התביעה והורה כי על המערערת לשלם למשיבה סכום של 90,000 ש"ח וכן לרשום על שמה שישית מהזכויות בבניין.

 

           ביום 19.6.2019 הגישה המערערת בקשה לפסילתו של המותב מלדון "בעניני משפחה הקשורים לעזבון אבי המנוח וכל מה שקשור בכך". כמו כן ביקשה המערערת את עיכוב ביצוע פסק הדין לשם הגשת ערעור. בו ביום דחה בית המשפט קמא את הבקשה בציינו כי "בקשת הפסלות לא נומקה, ולפיכך היא נדחית. לא ניתן כל טעם מדוע יש לעכב את ביצוע פסק הדין, ולמעט הנימוק כי בדעת המבקשת לערער על פסק הדין לא נומקה אף בקשה זו כלל ועיקר. הבקשה נדחית, וזאת ללא צורך בקבלת תגובת המשיבה". ביום 26.6.2019 הגישה המערערת הודעה במסגרתה הבהירה כי טענת הפסלות נשענת על כך "שהשופט נותן יד להעלמת כסף פשע גניבה השופט עושה עושר שלא במשפט". באותו היום ניתנה החלטת בית המשפט קמא לפיה "בית המשפט סיים את מלאכתו בהליך דנן ... בנסיבות אלו, אף מתייתר הצורך לדון בבקשת הפסלות דנן, אשר ממילא אין בה ולא כלום".

 

2.            מכאן הערעור דנן, אשר במסגרתו טענה המערערת, אשר אינה מיוצגת, כי במהלך כל הדיונים שהתנהלו בפני המותב, גם בהליכים קודמים, ניכרה העדפה בוטה של צדדים אחרים משיקולים זרים. המערערת אף הוסיפה והגישה לאחר הגשת הערעור דנן טענות נוספות לתמיכה בו. במקביל הוגש על ידה ערעור על פסק-הדין שניתן בהליך והוא תלוי ועומד בפני בית המשפט המחוזי בירושלים.

 

3.            לאחר עיון בערעור על נספחיו, וכן בטענות הנוספות שהגישה המערערת, באתי לידי מסקנה כי דין הערעור להידחות. בקשת פסלות וערעור על החלטה הניתנת בבקשה כזו צופים ככלל פני עתיד, ונועדו לבחון האם השופט יכול להמשיך לשבת בדין או שמא יש להעביר את הדיון בהליך המתנהל בפניו למותב אחר (ראו: ע"א 1923/19 פלוני נ' פלונית, פסקה 4 (7.4.2019)). על כן, משהסתיים ההליך בפסק דין, ובית המשפט קמא סיים את הטיפול בתביעה, לא היה מקום להגשת בקשת הפסלות שהוגשה. למעלה מן הצורך, אוסיף כי מכל מקום, נראה על פני הדברים שהבקשה חסרת-בסיס גם לגופה.

 

           אשר על כן, הערעור נדחה.

 

 

           ניתן היום, ‏ו' באב התשע"ט (‏7.8.2019).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים