פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 4595/19
תאריך: 07/08/2019

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4595/19

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערות:

1. פלונית

 

2. פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. פלונית

 

2. פלוני

 

3. פלונית

 

4. פלונית

                                                                                                         

ערעור על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו מיום 24.6.2019 בת"ע 26072-05-19 אשר ניתנה על ידי כבוד השופטת א' אילוטוביץ' סגל

                                          

בשם המערערות:                    עו"ד יצחק הוס

 

פסק-דין

 

           ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו (השופטת א' אילוטוביץ' סגל) מיום 24.6.2019 בת"ע 26072-05-19 שלא לפסול עצמה מלדון בעניינן של המערערות.

 

1.            ברקע הדברים הליכים הנוגעים לעיזבונה של המנוחה ש.ז., קרובת משפחה של הצדדים (להלן: המנוחה). ביום 28.10.2018 ניתן צו ירושה בנוגע לעיזבון המנוחה, אשר קבע כי המערערות והמשיבים הם יורשיה של המנוחה, בחלקים שונים (ת"ע (משפחה ת"א) 28851-12-15). ביום 13.5.2019 הגישו המערערות לבית המשפט קמא תביעה לתיקון צו הירושה בה דרשו שייקבע כי הן היורשות היחידות של המנוחה. במהלך קדם משפט שהתקיים בהליך זה ביום 24.6.2019, התייחס המותב לתביעה וציין לטענת המערערות כי "הדלת סגורה" בפניה וכי "אין דבר כזה". לאור התבטאויות אלה, ביקש בא-כוח המערערות כי המותב יפסול עצמו מלדון בהליך, שכן משתמע מהן כי אין לו סיכוי סביר לזכות בהליך. בא-כוח המשיבים התנגד לבקשה, והוסיף והעלה טענות נגד בא-כוח המערערות לאור העובדה שייצג בעבר את המשיב 2. מנהל העיזבון התנגד אף הוא לבקשה, שכן להבנתו התבטאות בית המשפט נאמרה על רקע ניסיונו לברר מה הן העובדות והטענות המשפטיות והאם ניתן להכריע בתביעה על סמך סיכומים, כטענת בא-כוח המערערות, או שיש צורך לברר את התביעה מן הפן העובדתי.

 

2.            בהחלטת בית המשפט קמא מאותו היום נדחתה בקשת המערערות. בית המשפט קמא ציין כי במהלך הדיון ביקש להבהיר למערערות את הקשיים בתובענה לנוכח ההליכים הקודמים שהתקיימו בעניין ולנוכח הוראות הדין, אך בהמשך הדיון הגיע למסקנה כי בנסיבות העניין אין להכריע בסוגיה על בסיס סיכומים בלבד, ויש לקיים דיון הוכחות בתיק, ומסקנה זו מעידה על כך שדעתו אינה "נעולה". בית המשפט הוסיף וציין כי בא-כוח המערערות עמד אף הוא על כך שמדובר בסוגיה תקדימית. עוד קבע בית המשפט כי קבלת הבקשה תגרום עינוי דין למשיבים ולפגיעה בציבור המתדיינים נוכח אבדן זמן שיפוטי. בשולי הדברים התייחס בית המשפט קמא לטענה לפיה בא-כוח המערערות ייצג בעבר את המשיב 2 וציין כי השאלה האם הוא רשאי להמשיך בייצוג המערערות בנסיבות אלה היא סוגיה שצריכה להתברר מול ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין.

 

3.            מכאן הערעור בו טוענות המערערות כי נפלו בהחלטת בית המשפט קמא  שגיאות עובדתיות בכל הנוגע להיסטוריה של ההליכים בדבר עיזבון המנוחה, וכי קביעת בית המשפט קמא לפיה דעתו לא ננעלה אינה עולה בקנה אחד עם התנהלותו במהלך הדיון שהתקיים בהליך. עוד נטען כי אזכור סוגיית ייצוג המשיב 2 בעבר על ידי בא-כוח המערערות, נעשה בניסיון "לנגח" אותו וכי מבחינה עובדתית האמור בהקשר זה אינו נכון. אשר לחשש מאובדן זמן שיפוטי יקר וסחבת, נטען כי במקרה דנן חשש זה אינו משמעותי, הואיל והתביעה נפתחה כחודש וחצי בלבד לפני מועד הדיון.

 

           במסגרת הערעור ביקשו המערערות את הפסקת הדיון בהליך בבית המשפט קמא עד להכרעה בערעור. ביום 18.7.2019 נדחתה בקשה זו.

 

4.            דין הערעור להידחות. כפי שנפסק לא אחת, ניהול יעיל של ההליך עשוי להביא את השופט היושב בדין להביע במהלך ישיבת קדם המשפט דעה – בזהירות ובמתינות המתבקשים – לגבי השאלות שבמחלוקת ורק במקרים נדירים בהם התבטאויות בית המשפט הן בעלות אופי מובהק ונחרץ המלמד על "נעילת" דעתו של המותב הן יוליכו אל המסקנה כי קם חשש ממשי למשוא פנים מצדו (ע"א 820/19 בית בלב בע"מ נ' עמותת דיירי הדיור המוגן בישראל, פסקה 4 (7.2.2019)). אמרתו של בית המשפט קמא – אף שניתן לחשוב על מתונות ממנה – אין בה כדי להקים חשש כאמור וזאת בהינתן ההקשר שבו נאמרו הדברים ועל רקע ההליכים הקודמים בפרשה. כפי שציין בית המשפט קמא בהחלטתו, דבריו נאמרו על מנת להבהיר למערערות את הקשיים בתובענה, ומכל מקום לנוכח מכלול הנסיבות שפורטו בהחלטה הדוחה את בקשת הפסילה ובעיקר נוכח ההתפתחויות שחלו בהמשך הדיון שבסופו נקבע התיק לשמיעת הוכחות, אני נכונה לקבל את עמדת המותב כי יש בידו לדון בתובענה בלב פתוח ובנפש חפצה כאמור בפסקה 12 להחלטה.

 

 

           אשר על כן, הערעור נדחה, ללא צו להוצאות.

 

 

           ניתן היום, ‏ו' באב התשע"ט (‏7.8.2019).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים