פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 4691/18
תאריך: 01/12/2019

בבית המשפט העליון

 

ע"א  4691/18 - ג'

וערעור שכנגד

 

לפני:  

כבוד הרשמת שרית עבדיאן

 

המערער:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. פלוני

 

3. פלוני

 

4. פלוני

 

5. פלוני

 

6. פלוני

                                          

בקשה לתיקון הודעת ערעור; תשובה לבקשה

                                          

 

 

 

החלטה

 

 

           המערער עותר לתיקון כתב ההגנה שהגיש בבית המשפט המחוזי ולתיקון הודעת הערעור שהוגשה על-ידיו בהליך שבכותרת. בעיקרו של דבר המערער מבקש להוסיף טענות חדשות שלא נידונו בבית המשפט המחוזי וזאת על רקע כך שנודע למערער, לטענתו, כי המשיב 1 מקבל תשלומים מהביטוח הלאומי עקב נכותו. עוד עותר המערער להגיש חוות דעת אקטוארית לתמיכה בטענותיו. המשיבים מתנגדים לבקשה בטענה כי מדובר בסוגיה שכלל לא הייתה שנויה במחלוקת בין הצדדים בבית המשפט קמא ומשכך לא ניתן להידרש לה במסגרת הערעור.

 

           באשר לבקשה לתיקון כתב ההגנה, הרי שבקשה זו אינה מוכרת בדין בשלב הערעור, וממילא אין לה כל תוחלת עם סיומו של ההליך בערכאה הדיונית. אשר על כן, בקשה זו נדחית.

 

           באשר לבקשה לתיקון הודעת הערעור, הסמכות להתיר תיקון של הודעת הערעור קבועה בתקנה 417 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, והיא מתפרשת הן על הוספת נימוק לכתב הערעור והן על תיקונו של נימוק קיים. שיקול הדעת של בית המשפט בעניין זה רחב וכל מקרה נבחן על פי נסיבותיו, אולם ככלל הגישה הנוהגת ביחס לבקשות תיקון המוגשות בשלביו המקדמיים של ההליך היא ליברלית וזאת מתוך מטרה לאפשר את מימוש זכות הערעור וכן לאפשר לערכאת הערעור להכריע במכלול המחלוקות בין הצדדים, בנסיבות בהן אין בתיקון המבוקש כדי לפגוע בצד שכנגד, להכביד על ההליך או לעכב את הדיון (ראו: ע"א 2734/09 פיוטרקובסקי נ' ארנון, פיסקה 12 (20.6.2010). ערעור על החלטה זו נדחה על ידי כב' השופט נ' הנדל ביום 9.1.2011 במסגרת בש"א 6753/10(.

 

           בענייננו, חרף העובדה שהבקשה הוגשה בשלב מקדמי של ההליך, אין מקום להתיר את התיקון המבוקש. כבר נקבע בפסיקה כי אין מקום להתיר תיקון של הודעת ערעור כאשר תכלית התיקון היא להוסיף טענות חדשות וראיות חדשות אשר לא הוצגו לפני הערכאה הדיונית, וכי מקומן של טענון אלה הוא בבקשה להוספת ראיה חדשה בערעור (ראו: ע"א 131/13 רונן נ' גזיאל אבנר בע"מ (25.7.2013); ע"א 2252/17 ‏שרעבי נ' לוי (13.12.2017)). בענייננו, אין חולק כי מטרתו של התיקון המבוקש היא הוספת טענות וראיות שלא היו לפני בית המשפט המחוזי (ומכאן גם הבקשה לתיקון כתב ההגנה), ולכן מקומן הנכון של טענות המערער הוא באמצעות הגשת בקשה להוספת ראיה חדשה בערעור.

 

           אשר על כן, הבקשה לתיקון הודעת הערעור נדחית. המערער רשאי להגיש, עד ליום 11.12.2019, בקשה מסודרת להוספת ראיות לערעור וזו תידון כמקובל.

 

           ניתנה היום, ‏ג' בכסלו התש"ף (‏1.12.2019).

 

 

 

שרית עבדיאן

 

 

ר ש מ ת

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
ע"א 4691/18
החלטה
12/11/2020
1
ע"א 4691/18
החלטה
12/11/2020
1
ע"א 4691/18
החלטה
11/12/2019
הסרת כל המסמכים
4
בש"א 262/21
החלטה
18/01/2021
9
בע"מ 8514/20
החלטה
18/01/2021
טען מסמכים נוספים