פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בש"א 8186/20
תאריך: 02/12/2020

בבית המשפט העליון

 

בש"א 8186/20

 

לפני:  

כבוד השופט ד' מינץ

 

המערער:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבות:

1. פלונית

 

2. פלונית

                                          

ערעור על החלטת הרשמת ד' להב ברע"א 7284/20 מיום 17.11.2020

 

בשם המערער:

עו"ד יוסי נקר

 

 

פסק-דין

 

           לפנַי ערעור על החלטת הרשמת ד' להב ברע"א 7284/20 מיום 17.11.2020 במסגרתה נדחתה בקשת המערער לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון.

 

1.            ביום 22.10.2020 הגיש המערער בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים (השופטת ר' פרידמן-פלדמן) בת"א 7222-09-18 מיום 23.9.2020, לפטור את המשיבות מהגשת חוות דעת רפואית מטעמן והטלת הוצאות המומחה עליו. בד בבד עם הגשת בקשת רשות הערעור, הגיש המערער בקשה לפטור מתשלום אגרה ומהפקדת עירבון בטענה כי ידו אינה משגת; כי הוטלו על נכסיו עיקולים בגובה מיליוני שקלים; וכי אין ביכולתו להסתייע בסביבתו הקרובה לצורך גיוס כספי העירבון. לטענת המערער להליך העיקרי שבו נקט ישנם סיכויי הצלחה ממשיים.

 

2.            ביום 17.11.2020 דחתה הרשמת את הבקשה, בקבעה כי אף מבלי להתייחס לסיכויי ההליך, אין מקום להיענות לבקשה, שכן המערער לא הניח תשתית עובדתית וראייתית בדבר מצבו הכלכלי לרבות מצבן הכלכלי של בנות זוגו.

 

3.            מכאן הערעור שלפנַי, במסגרתו חזר המערער על טענותיו לפני הרשמת. בנוסף טען המערער כי אי מתן הפטור פוגעת בזכותו לגישה לערכאות ובהליך ההוגן לו הוא זכאי. כמו כן נטען כי אין מקום לדרוש ממנו לפרט את מצבו הכלכלי של בנות זוגו, כאשר בעבר הורשע בניצולן ובהחזקתן בתנאי עבדות.

 

4.            דין הערעור להידחות. לרשם בית המשפט שיקול דעת רחב בעניינים הנוגעים  לאגרה ולעירבון, ולא בנקל תתערב בו ערכאת הערעור (ראו לדוגמה לאחרונה: בש"א 7503/20 בן ארי נ' כונס הנכסים הרשמי (4.11.2020); בש"א 7327/20 סופר נ' ברט (29.10.2020); בש"א 6719/20 שמלוב נ' מנהל מע"מ נצרת (11.10.2020)). המקרה שלפנַי אינו מגלה כל עילה להתערבות בהחלטת הרשמת.

 

5.            לצורך מתן פטור מתשלום אגרה והפקדת עירבון, על המבקש הנטל להוכיח הן חוסר יכולת כלכלית והן כי קיים סיכוי ממשי להליך העיקרי שהגיש (בשג"ץ 7603/20 בן ארי נ' השופט נועם סולברג, פסקה 4 (5.11.2020); בש"מ 7115/19 מוטהדה נ' מאיר רובינשטיין, יו"ר וועדת התכנון והבניה ביתר, פסקה 4 (31.10.2019)). המערער מרצה עונש מאסר בפועל של 26 שנים. חרף זאת, הוא לא הניח תשתית עובדתית מלאה ועדכנית באשר למצבו הכלכלי. על כן, בצדק קבעה הרשמת כי אין מקום למתן הפטור המבוקש (בש"א 7622/20 גרינברג נ' גרינברג (19.11.2020); בש"א 5884/20 פלונית נ' פלוני (27.8.2020); בש"א 3372/20 סימון נ' מדינת ישראל (2.6.2020)). זאת ללא קשר למצבן הכלכלי של בנות זוגו ולקביעה שהיה על המערער להצטייד עם דפי חשבון הבנק שלהן.

 

           הערעור נדחה.

 

           ניתן היום, ‏ט"ז בכסלו התשפ"א (‏2.12.2020).

 

 

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים