פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

רע"א 6170/19
תאריך: 11/10/2019

 

בבית המשפט העליון

רע"א  6170/19

 

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

 

המבקש:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבה:

פלונית

                                                                                              

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי באר שבע מיום 01.09.2019 בת"א 30168-06-16 שניתנה על ידי כבוד השופט י' פרסקי

                                          

בשם המבקש:                        עו"ד מ' וסרטייל

 

 

החלטה

 

           בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע (כב' השופט י' פרסקי) מיום 1.9.2019, בה נקבע כי אין לחייב את המשיבה לענות על שאלות שהוצגו לה בשאלון ששלח לה המבקש.

 

1.        המשיבה הגישה נגד המבקש תביעה נגררת בעקבות הרשעתו במסגרת הסדר טיעון בעבירות של בעילה אסורה בהסכמה, איומים ושימוש לרעה בכוח המשרה. במסגרת הליכי הגילוי המוקדם, שיגר המבקש שאלון למשיבה. אלא שלטענתו היא לא ענתה על חלק מהשאלות בצורה עניינית, ועל כן הגיש המבקש בקשה לבית משפט קמא כי יורה לה לעשות כן. בית משפט קמא קיבל את בקשתו והורה למשיבה לעשות כן (החלטה מיום 29.4.2019, להלן: ההחלטה הראשונה).

 

           בהמשך, שב ופנה המבקש לבית משפט קמא בטענה כי המשיבה לא ענתה כראוי לשאלון. בהחלטתו מיום 1.9.2019 קבע בית המשפט כדלקמן:

 

"התביעה הינה נגררת לפלילים. העובדות הרלוונטיות הן אלו נשוא כתב האישום המתוקן בו הודה הנאשם. המבוקש הינו סנקציה לאור טענה להעדר מענה כראוי לשאלון ששלח הנתבע לתובעת. התובעת טענה לכך שיש מספר קטגוריות המאפיינות את השאלות ושהשיבה למה שהיה נדרש.

 

לאחר ששקלתי שוב את כל הנתונים והנסיבות, כמו גם החלטות קודמות, מצאתי שאין מקום להוסיף עוד ולחייב את התובעת במענה לפרטי הפרטים אותם ביקש הנתבע במה שנותר מהשאלות במסגרת השאלון שהגיש לתובעת. [...]".

 

 

2.        על החלטה זו הגיש המבקש את בקשת רשות הערעור שלפניי, בה הוא טוען, בין היתר, כי שגה בית משפט קמא בכך שלא הורה על מחיקת כתב התביעה; כי בהחלטתו שינה בית משפט קמא מהחלטתו הראשונה; וכי היה על בית משפט קמא לנמק לגבי כל שאלה מהשאלות הרלוונטיות מדוע אין המשיבה נדרשת לענות עליה. כן מפרט המבקש את השאלות הספציפיות שבגינן הגיש את בקשתו.

 

3.        דין הבקשה להידחות ללא צורך בתגובה. תביעה נגררת היא תובענה אזרחית שעליה חלות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (ראו תקנה 17(ג)). הליכי הגילוי המוקדם, ובכללם שליחת שאלונים ומענה עליהם, מוסדרים בפרק ט' לתקנות (תקנות 111-105). הסנקציה בגין אי קיום צו מענה על שאלון, מוסדרת גם היא בפרק זה (תקנה 122). החלטות בעניינים אלו נכנסות אפוא בגדרו של סעיף 1(10) לצו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009, הקובע כי לא תינתן רשות ערעור על "החלטה לפי פרק ט' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, למעט החלטה בעניין גילוי מסמך פלוני, עיון במסמכים ובעניין טענת חיסיון" (ראו גם רע"א 6955/16 חברת אולמי אחים סעיד אל הוד בע"מ נ' אולמות ומסעדות דאוד (2001) בע"מ, פס' 6 (9.11.2016)).

 

4.        אי לכך, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תגובה – אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, י"ב בתשרי התש"ף (11.10.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

_________________________

הסרת המסמך
9
בע"מ 852/21
החלטה
08/03/2021
טען מסמכים נוספים