פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 6457/20
תאריך: 05/11/2020

 

בבית המשפט העליון

ע"א  6457/20

 

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערערת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיב:

פלוני

                                                                                                         

ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו מיום 28.8.2020 בת"ע 22765-05-18 אשר ניתנה על ידי כבוד השופט מ' דהן

                                          

בשם המערערת:                     עו"ד אילן קרייטר

 

פסק-דין

 

 

           ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו (סגנית הנשיא, השופטת מ' דהן) מיום 28.8.2020 בת"ע 22765-05-18 שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינה של המערערת.

 

1.        בין המערערת למשיבים 4-2 (להלן: המשיבים) מתנהל הליך בפני בית המשפט קמא בדבר צוואת אמם המנוחה (להלן: המנוחה). המדובר בהתנגדות שהוגשה על ידי המערערת לבקשה לקיום צוואה אשר במסגרתה נקבע כי המשיבים הם יורשיה היחידים של המנוחה. בהליך התקיימו שני דיוני קדם משפט וכן דיון הוכחות אחד. יצוין כי בעבר התנהלו בפני אותו מותב, בהתאם לכלל "שופט אחד למשפחה אחת", הליכים נוספים בעניינה של משפחת הצדדים, אשר במהלכם אף נשמעה עדותה של המנוחה בפני בית המשפט. בדיון קדם המשפט שהתקיים בהליך דנן ביום 10.10.2018, התייחס המותב לכך, עת שאל את המערערת "את אמך ראיתי היא היתה מאוד דעתנית?". באותה העת הייתה המערערת מיוצגת על ידי בא-כוח אחר, ורק בחודש מאי 2019 החל בא-כוחה הנוכחי לייצגה.

 

2.        ביום 24.6.2020 התקיים דיון קדם משפט נוסף בהליך, וזאת תוך כדי שלב ההוכחות, נוכח בקשות מקדמיות נוספות אשר הוגשו על ידי המערערת. במהלך הדיון בבקשת המערערת להמצאת מסמכים נוספים וראיות מהמשיבים ומצדדים שלישיים (להלן: הבקשה להמצאת מסמכים), ציין בית המשפט ביחס לטענת בא-כוחה של המערערת "אתה מבקש להראות שהגברת בהיותה תלויה ונתמכת העבירה כספים לצדי ג' כאשר בית משפט ראה את הגברת וזוכר אותה כשהיתה דעתנית ואמרה את דבריה באופן ברור. ואתה מבקש על סמך מסקנה שלא הוכח. לא הוכח שהגברת היתה תלויה ונתמכת זה השלב הראשון שצריך להוכיח שימוש שלא כדין במסמכים". לאחר שמיעת טענות הצדדים, נדחתה הבקשה תוך שנקבע כי "היה ויוכח בהליך המשפטי כי אכן המנוחה לא היתה כשירה בשלבים מסוימים לעשות פעולות כלשהן, הרי שניתן יהיה לעתור לעניין היקף העזבון וככל שמי מהצדדים יבקש לעשות כן. בשלב זה לא מצאתי בסיס שבדין ליתן הצווים בעניין זה ונוכח השאלות שעומדות לפתחו של בית משפט בעניין זה". ביום 2.7.2020 הגישה המערערת בקשה מוסכמת לתיקון החלטה שניתנה בפרוטוקול הדיון, וזו התקבלה ביום 5.7.2020. עוד יצוין כי על ההחלטה בבקשה להמצאת מסמכים הגישה המערערת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, וזו נדחתה ביום 20.8.2020. בית המשפט המחוזי ציין כי הוא "נאלץ להסכים עם התרשמות ביהמ"ש קמא. [...] אין להבנתי טענה כי המנוחה הוכרזה אי פעם בחייה כפסולת דין או כי מונה לה אפוטרופוס לרכוש והיא הייתה מנועה מלפעול בחשבונותיה ולכן לא ברור כלל מה הקשר הלוגי שמוצאת [המערערת] בין הענקה כספית [למשיב 1] או לאחיו שבוצעה בחיי המנוחה לראייה (ככל שהייתה כזו) לפגם ברצון של המנוחה".

 

3.        ביום 13.7.2020 הגישה המערערת בקשה לתיקון פרוטוקול הדיון מיום 24.6.2020. לטענתה, במהלך הדיון התייחס המותב לדברי בא-כוחה ביחס לאפשרות שבוצעו משיכות כספים חריגות מחשבונות המנוחה לטובת המשיב 1 וציין "גם אם היו משיכות כספים חריגות זה היה כי המנוחה רצתה לתת לו [...] גם אני כאימא זכותי לתת לבן שלי". נטען כי בשלב זה פנה המותב לבא-כוח המשיבים "תוך שהיא צוחקת ואמרה לו את הדברים האלה [...] וזאת בידידות, כמעלה זיכרונות משותפים [...] תוך שהיא משתבחת בזיכרונה המעולה [...] 'אני זוכרת היטב את המנוחה. היא הייתה דעתנית ואמרה את דבריה באופן ברור. אני אפילו זוכרת איפה היא ישבה'; ותוך כדי כך הצביעה באצבעה על המיקום המדויק [...]". ביחד עם הבקשה לתיקון הפרוטוקול הגישה המערערת בקשה לפסילת המותב על סמך טענותיה בנוגע לפרוטוקול. לשיטת המערערת, בדבריו גילה המותב דעה קדומה על מצבה המנטלי והנפשי של המנוחה, ועל אי תלותה במי מהיורשים או בדבר יכולתם להכתיב למנוחה צוואה, סוגיות אשר עומדות בבסיס התנגדות המערערת לצו קיום הצוואה. יצוין, כי ביום 17.8.2020 הגישה המערערת בקשה להארכת מועד להגשת הבקשה לתיקון הפרוטוקול, וזאת נוכח העובדה שבהתאם להוראת סעיף 68א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן: החוק), יש להגיש בקשה לתיקון פרוטוקול בתוך עשרה ימים ממועד הדיון.

 

4.        ביום 28.8.2020, לאחר קבלת תגובת המשיב 1 לבקשות ותגובת המערערת לתגובות אלה, דחה בית המשפט קמא את הבקשה לתיקון הפרוטוקול ואת בקשת הפסלות. אשר לבקשה לתיקון הפרוטוקול, נקבע כי אין מדובר בבקשה הראשונה המתייחסת לדיון, שכן עוד ביום 2.7.2020 הגישו הצדדים בקשה מוסכמת לתיקון החלטה שניתנה במהלכו, בקשה אשר לא נטענו בה הטענות שבבקשה הנוכחית. כמו כן נקבע כי הבקשה הוגשה באיחור, ובקשה להארכת מועד להגשתה הוגשה רק בדיעבד ולגופם של דברים, נקבע כי האמרה שיוחסה למותב לפיה "גם אני כאמא זכותי לתת לבן שלי" אינה זכורה למותב, וכי אף המשיב 1 ציין בתגובתו כי אמרה זו אינה נכונה. עוד צוין כי בפרוטוקול הדיון "מתועדת אמירה ברוח הדברים" תוך הפניה להערת המותב שנרשמה בפרוטוקול, והתייחסות לסוגיה קיימת גם בהחלטה שניתנה בבקשה להמצאת מסמכים. על כן, אין מקום להורות על תיקון הפרוטוקול.

 

           בהמשך אותו היום נדחתה גם בקשת הפסלות. צוין כי ההליכים בעניין המנוחה החלו עוד בחייה, וכי בשנת 2017 ראה בית המשפט את המנוחה בדיון שהתקיים, "ומשכך מצא לנכון לציין את התרשמותו מהמנוחה בדיון האמור [...] לא רק שאין בכך פסול אלא שזו בדיוק התשתית לכלל של 'משפחה אחת שופט אחד'". בית המשפט הוסיף וציין כי "[אין] הדבר אומר כי דעתו של בית המשפט ננעלה וכי סוגיית כשירות המנוחה בתיק דנן לצוות הצוואה ו/או כל טענה אחרת אשר נטענה בכתב ההתנגדות לא תבחן באופן אובייקטיבי בהסתמך על ראיות שיוצגו ובהתאם לנטלים שבדין. דעת בית המשפט, אינה 'נעולה', והוא פתוח להכריע בעניינה של [המערערת] על יסוד התשתית הראייתית שתונח בפניו". עוד הבהיר בית המשפט כי הערתו נאמרה על רקע בקשת המערערת להורות על העברת מסמכים, אשר התבססה על טענות אשר טרם הוכחו, כפי שאף צוין בהחלטה בבקשה להמצאת מסמכים, וכי אף בית המשפט המחוזי לא מצא פגם בביסוס ההחלטה על נימוק זה.

 

5.        מכאן הערעור דנן, בו שבה המערערת על טענותיה. המערערת מדגישה כי במסגרת הראיות שבתיק ההליך בפני בית המשפט קמא קיימים מסמכים רפואיים המעידים על מצבה הבריאותי והנפשי הרעוע של המנוחה, וכי דברי המותב לפיהם המנוחה הייתה "דעתנית" נאמרו ללא דיון וללא שמיעת עדים בנושא. המערערת מוסיפה וטוענת כנגד החלטת המותב לדחות את הבקשה לתיקון הפרוטוקול, אשר לשיטתה משקפת נאמנה את אשר ארע בדיון, וסבורה כי אין לראות בדברי המותב משום התייחסות נקודתית בלבד לסוגיית הבקשה להמצאת מסמכים, אלא קביעה כללית לסוגיה העומדת בבסיס ההליך – "דעתנותה" של המנוחה. על מנת לתמוך בטענתה זו מפנה המערערת לכך שעוד במסגרת דיון קדם המשפט מיום 10.10.2018 ציין המותב כי המנוחה הייתה "דעתנית". המערערת סבורה כי הגם שאין בעצם אמרה זו כדי להוביל למסקנה לפיה כבר באותה העת הייתה דעתו של המותב "נעולה", שילובה עם האמרה בדיון מיום 24.6.2020 מוביל למסקנה זו, והדבר מצדיק את פסילת המותב. לבסוף, טוענת המערערת כי התייחסות המותב לסוגיית כשירותה של המנוחה במסגרת ההחלטה בבקשה להמצאת מסמכים אין בה כדי להפיג את החשש לקיומו של משוא פנים, שכן משמעות דחיית הבקשה להמצאת מסמכים היא שלא יתאפשר למערערת להוכיח את טענותיה בעניין.

 

6.        דין הערעור להידחות. המבחן לפסילת שופט מלשבת בדין הוא זה הקבוע בסעיף 77א לחוק ולפיו, יש לבחון האם קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים מצד המותב. אמנם, קיימים מקרים נדירים שבהם התבטאויות בעלות אופי מובהק ונחרץ מצד בית המשפט עשויות ללמד על "נעילת" דעתו והן מוליכות אל המסקנה כי קיים חשש ממשי למשוא פנים מצדו (השוו: ע"א 3012/19 לשצ'ינסקי נ' שאוויט, פסקה 4 (18.6.2019)), אך המקרה דנן אינו נמנה עם מקרים אלה. התייחסותו של המותב למנוחה כ"דעתנית", על סמך התרשמותו ממנה בדיון שהתקיים בפניו בהליך קודם נאמרה, כפי שהוסבר, בקשר לבקשה להמצאת מסמכים ובהתייחס לטענות המערערת בדבר העברת כספים מחשבון הבנק של המנוחה למשיב 1. בכך אין כדי להוביל למסקנה שדעתו של המותב "ננעלה" ביחס לשאלות העומדות להכרעה בהליך שבפניו, הנוגעות להתנגדות לקיום צוואת המנוחה. שאלות אלה טעונות הוכחה מצד המערערת ויומן להתברר ולהתלבן בראיות טרם הגיע. ולבסוף, טענותיה של המערערת ביחס להחלטה לתיקון הפרוטוקול, אין מקומן בערעור פסלות אלא בהליך ערעורי מתאים ומשכך לא ראיתי להתייחס אליהן במסגרת ערעור זה.

 

7.        מן הטעמים שפורטו, הערעור נדחה. משלא התבקשה תשובת המשיבים, לא ייעשה צו להוצאות.

          

           ניתן היום, ‏י"ח בחשון התשפ"א (‏5.11.2020).

 

          

 

 ה נ ש י א ה

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים