פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בש"א 7556/20
תאריך: 05/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בש"א  7556/20 - א'

 

לפני:  

כבוד הרשם רון גולדשטיין

 

המבקש:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

פלונית

                                          

בקשה להארכת מועד לנקיטת הליך

                                          

 

החלטה

 

 

           לפניי בקשה להארכת מועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בחיפה (כב' השופטת הבכירה ש' ברגר) מיום 5.10.2020 שלא לפסול עצמו מלדון בתמ"ש 48768-07-15 (להלן: החלטת הפסלות).

 

           עיינתי בנימוקי הבקשה ובאתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות.

 

           תקנה 471ג(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין) קובעת כי ניתן להגיש ערעור על החלטה בבקשת פסלות בתוך עשרה ימים למן המועד אשר בו הודעה לבעל הדין ההחלטה. עיון במערכת "נט המשפט" מלמד כי ההחלטה הומצאה לבאת-כוח המבקש באמצעות מנגנון "הודעה באתר", ביום 11.10.2020. בשים לב למועד המצאה זה ובהתחשב בימי הפגרה, ניתן היה להגיש את הערעור עד ליום 25.10.2020. בקשת הארכה שלפניי הוגשה ביום 2.11.2020 ומדובר באיחור שאינו מבוטל (ומסקנה זו נכונה גם אם הייתי מקבל את טענת באת-כוח המבקש כי המועד האחרון להגשת ההליך חל ביום 27.10.2020; ויוער כי לא נעלמה מעיניי גם טענתה כי ניסתה להגיש את ההליך ביום 1.11.2020 אך הוא נדחה מן המרשם בשל חריגה ממגבלת העמודים הרלוונטית להגשת הליכים בפקס). איחור זה אינו מבוטל, כאמור, לנוכח הגישה הזהירה והמצמצמת הננקטת בבחינת בקשות למתן ארכה להגשת ערעור פסלות (ראו בש"א 9014/16 יצחק נ' ביטן (18.12.2016)).

 

           באת-כוח המבקש טוענת, כי האיחור האמור בהגשת ההליך נבע מעומס עבודה על רקע הסגר שהוטל על הציבור במהלך חגי תשרי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה וכן בשל מצבה הבריאותי. ברם, טעמים אלה אינם מגבשים בנסיבות העניין "טעם מיוחד" למתן הארכה כפי דרישת תקנה 528 לתקנות סדר הדין. ראשית, עומס עבודה אינו מהווה ככלל "טעם מיוחד" המצדיק היעתרות לבקשה להארכת מועד לנקיטת הליך ערעורי (ראו: ב"ש 1017/82‎‎ בויארין נ' אברבך, פ''ד לז(1) 419 (1983); בש"א 7963/19 חברה קדישא פתח תקווה נ' לנצר (11.12.2019)). הבקשה שלפניי המנוסחת באופן לקוני אינה מציגה בהקשר זה כל טעם מבורר המצדיק סטייה מכלל זה. יובהר, כי אכן יש מקום לנקוט גישה ליברלית בעת בחינת בקשה להארכת מועד הנובעת מהשלכות נגיף הקורונה על דפוסי העבודה במשק ובלבד שמבקש הארכה פירט באופן סדור, מפורט ומנומק מדוע נדרש לו פרק הזמן המבוקש לצורך הגשת ההליך, תוך תמיכת טענותיו בתצהיר (רע"א 2682/20 ראובן סרוגו חברה לבניה בע"מ נ' לב ארי (11.5.2020); בש"א 1223/20 British Airways PLC נ' עמותת הצלחה – לקידום חברה הוגנת (16.3.2020); בש"א 4356/20 פלונית נ' האפוטרופוס הכללי (2.7.2020)). בענייננו, טענות באת-כוח המבקש באשר לעומס העבודה נתמכו אמנם בתצהיר אולם מדובר בטענות כלליות שאינן מגבשות "טעם מיוחד". אשר לטענות באת-כוח המבקש בנוגע למצבה הרפואי יצוין כי אלה לא נתמכו בתשתית עובדתית מספקת אשר יש בה כדי להראות כי מצב רפואי נטען זה הוא שמנע את הגשת ההליך במועד או לכל הפחות, את הגשת בקשת הארכה בטרם חלף המועד להגשת ההליך (ויצוין כי אין די בטענת באת-כוח המבקש, בתצהיר מטעמה, כי "ככל שיידרש אישור רפואי הוא יומצא"; היה מקום לצרף את האישור בד בבד עם הבקשה). בנסיבות אלה, גם הטענות הנוגעות למצבה הרפואי של באת-כוח המבקש אינן מבססות "טעם מיוחד" (ראו והשוו, בש"א 7814/19 ורד כהן נ' איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ, פסקה 4-7 (27.11.2019)).

 

           המבקשת טוענת כי מוצדק להאריך את המועד להגשת ההליך בשל חשיבות הסוגיה העומדת על הפרק – "זהות המותב היושב בדין". ואולם דווקא נימוק זה הוא שמצדיק שלא להיעתר בנסיבות המקרה לבקשה להארכת מועד, שהרי הדין קובע כאמור תקופת-זמן קצובה וקצרה להגשת ערעור פסלות, ולא בכדי: "במועדים אלו – הקצרים מן המקובל לערעור או לרשות ערעור בעניינים אחרים – ניתן ביטוי לחשיבותו של הליך הפסלות כיורד לשורש ההליך, וכן לחשיבות ההכרעה המהירה בו שתסיר כל עננה באשר לאובייקטיביות השיפוטית" (יגאל מרזל דיני פסלות שופט 338 (2006); כן ראו בש"א 6682/20 שטיינבאום נ' אופק, פיסקה 4 (5.10.2020)). מטעם זה הרי שגם אם אקבל את טענת באת-כוח המבקש כי המשיב היה ער לכוונתה להגיש את ערעור הפסלות, הרי שטענה זו כשלעצמה אינה מצדיקה את הארכת המועד לנוכח החשיבות בהכרעה מהירה בהליכים כגון דא.

 

           מטעמים אלה ובהינתן עיתוי הגשת הבקשה והגישה המצמצמת לגבי בחינת בקשות למתן ארכה להגשת ערעור פסלות, לא ראיתי להיעתר לבקשה והיא נדחית אפוא.

 

           משלא נתבקשה תשובה לא ייעשה צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏י"ח בחשון התשפ"א (‏5.11.2020).

 

 

 

 

רון גולדשטיין, שופט

 

 

ר ש ם

 

_________________________

הסרת המסמך
10
רע"א 6745/20
החלטה
23/11/2020
טען מסמכים נוספים