פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

ע"א 6165/20
תאריך: 01/11/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

ע"א  6165/20

 

לפני:  

כבוד הנשיאה א' חיות

 

המערער:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. פלוני

 

2. פלונית

 

3. פלונית

                                          

ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה מיום 18.8.2020 בתמ"ש 22708-02-20 שניתנה על ידי כבוד השופטת י' גרינוולד-רנד

                                          

בשם המערער:

עו"ד אסלאם חאג' יחיא

 

 

בשם המשיב 1:

עו"ד בשאר חאג' יחיא

 

 

פסק-דין

 

           ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה (השופטת י' גרינוולד-רנד) מיום 18.8.2020 בתמ"ש 22708-02-20 שלא לפסול את עצמו מלדון בעניינו של המערער.

 

1.            הצדדים הם אחים, יורשיה של אמם המנוחה אשר נפטרה בשנת 2012 (להלן: המנוחה). בחודש פברואר 2020 הגיש המשיב 1 (להלן: המשיב) לבית המשפט קמא תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו הוא זכאי להירשם כבעלים של חלק ממקרקעין שהיה בבעלותה של המנוחה בהתאם להסכם לחלוקת המקרקעין שנערך לפני שנים רבות, ולא בהתאם לחלוקה שנקבעה במסגרת צו הירושה של המנוחה. בחודש מרץ 2020 הגיש המערער בקשה לעיכוב ההליך, וזאת בטענה כי בעניין המקרקעין מתנהל מזה מספר שנים הליך בפני בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, אשר הועבר להכרעה בבוררות, ואין זה ראוי כי שני ההליכים יידונו במקביל (להלן: בקשת העיכוב). ביום 1.6.2020 דחה בית המשפט קמא את בקשת העיכוב, בציינו "[נראה] כי העניינים הנדונים בבוררות אינם חופפים לחלוטין לעניינים נשוא התביעה, והסעד המבוקש בבוררות הוא כספי בעוד שהסעד הנתבע בהליך זה הינו הצהרתי".

 

2.            ביום 15.7.2020 הגיש בא-כוח המשיבות 3-2 (להלן: האחיות) בקשה לדחיית דיון קדם המשפט אשר היה קבוע לאותו היום, וזאת בשל מחלה. באותו היום ניתנה החלטת המותב לפיה הדיון יידחה. עם זאת, לאחר שהמשיב, וכן בנו ובא-כוחו התייצבו באולם בית המשפט, יצר בא-כוח המשיב קשר טלפוני עם בא-כוח האחיות. בשיחה טלפונית זו שוחח המותב עם בא-כוח האחיות על אודות בקשת הדחייה שהוגשה והורה לו להעביר צילום של אישור רפואי בדבר מחלתו. לאחר קבלת צילום האישור הרפואי, הודיע בא-כוח המשיב כי הוא מבקש שייפסקו הוצאות בשל התייצבותו לדיון, וביקש לומר עוד מספר דברים שלא לפרוטוקול. המערער ובא-כוחו לא נכחו באולם בעת קיום השיחה הטלפונית.

 

           בשלב זה, ניתנה על ידי המותב החלטה נוספת לפיה "לאחר שהוצג מסמך רפואי, על פיו ב"כ [האחיות] חולה ואינו יכול להתייצב בביהמ"ש, אין מנוס מדחיית הדיון". עוד הורה בית המשפט לבא-כוח האחיות להגיב לבקשת בא-כוח המשיב לפסיקת הוצאות.

 

3.            ביום 26.7.2020 הגיש המערער בקשה לפסילת המותב. לטענתו, הדיון ביום 15.7.2020 התקיים במעמד צד אחד בלבד ובהעדרו, ונשמעו בו דברי המשיב, חלקם שלא לפרוטוקול. נטען כי מדובר "בניהול דיון שלא כדין, בניגוד להנחיות הנהלת בתי המשפט, ויש במעשה זה משום פגיעה במראית פני הצדק". עוד נטען כי חיזוק לטענותיו יש למצוא הן בעובדה שפרוטוקול הדיון אינו פתוח לעיונו במערכת "נט המשפט", והן בעובדה שההחלטה בבקשת העיכוב מיום 1.6.2020 נשלחה אליו בפקס רק לאחר הדיון, ולא בסמוך למתן ההחלטה. המשיב, מצדו, סבר כי אין ממש בטענות המערער, שכן המותב לא הביע כל עמדה במהלך הדיון שהתקיים. ביום 18.8.2020, לאחר שהתאפשר למערער לעיין בפרוטוקול הדיון, הוסיף המערער וטען כי הפרוטוקול מחזק את טענתו לפיה התקיים דיון שלא לפרוטוקול במעמד צד אחד, וזאת למרות  שבאותו הבוקר ובטרם התקיים הדיון, הורה המותב על דחייתו.

 

4.            ביום 18.8.2020 דחה בית המשפט קמא את בקשת הפסלות. בהחלטתו, עמד בית המשפט קמא על השתלשלות האירועים שתוארה לעיל, אך החליף בין זהות בא-כוחן של האחיות לזהותו של בא-כוח המערער. כלומר, בית המשפט קמא כתב כאילו היה זה בא-כוח המערער שביקש את דחיית הדיון בשל מחלה, ולא בא-כוח האחיות. זאת, ככל הנראה, הואיל ומדובר בעורכי דין בעלי אותו שם משפחה. נוכח טעותו זו, קבע בית המשפט קמא כי "ב"כ [המערער] עתר לדחיית הדיון בבוקרו של הדיון. [המערער] לא יידע את המשיב אודות בקשת הדחייה שהגיש, חרף העובדה שהחזיק בידו אישור רפואי לתמיכה בבקשת הדחייה כבר יום קודם לכן", וכי נוכח האמור התייצבו המשיב ובא-כוחו באולם הדיונים במועד שנקבע. בית המשפט קמא הוסיף והבהיר כי "חילופי הדברים בין מותב זה לב"כ המשיב נגעו לעובדת אי התייצבותו של [המערער] לדיון. מדובר במצב שנוצר בעטיו של [המערער], ואין לו להלין אלא על עצמו". עוד הבהיר בית המשפט קמא כי "לא נאמרו דברים מהותיים הנוגעים להליך. לא ניתנה כל החלטה מהותית", וכי נקבע דיון קדם משפט נוסף על מנת לאפשר למערער את יומו בבית המשפט. בשולי החלטתו, ותחת ההנחה שהיה זה המערער שביקש את דחיית הדיון,  קבע בית המשפט קמא כי על המערער להשיב לבקשת המשיב לחייבו בהוצאות.

 

           להשלמת התמונה יצוין כי ביום 31.8.2020 הגיש בא-כוח האחיות את תגובתו לעניין חיובו בהוצאות (וזאת בהתאם להחלטת המותב מיום 15.7.2020), ובה הבהיר כי ההחלטה מיום 18.8.2020 ייחסה את הגשת בקשת הפסלות לו, הגם שבקשת הפסלות לא הוגשה על ידו כלל. כן התייחס בא-כוח האחיות למצבו הבריאותי אשר הובילו לבקש את דחיית הדיון במועד סמוך לשעת הדיון. הסבריו אלה התקבלו על ידי המותב, אשר לא מצא לנכון לחייבו בהוצאות.

 

5.            מכאן הערעור דנן, בו חוזר המערער על טענותיו בפני בית המשפט קמא. הוא מוסיף ומציין כי מבחינה עובדתית, המערער ובא-כוחו התייצבו בבוקר הדיון באולם בית המשפט, אך באותו שלב נמסר להם על ידי הקלדנית העתק מהחלטת בית המשפט בדבר דחיית מועד הדיון מפאת מחלתו של בא-כוח האחיות, ועל כן עזבו את המקום. המערער מדגיש כי קביעותיו של בית המשפט קמא בהחלטת הפסלות, לפיהן היה זה בא-כוחו אשר הגיש את בקשת הדחייה, הן שגויות, והוא סבור כי קבלת החלטה שכזו מצדיקה אף היא את פסילת המותב.

 

6.            בהתאם להחלטה מיום 29.9.2020, הגיש המשיב את תגובתו לערעור, בה נטען כי תכליתו של ערעור הפסלות היא לעכב את הדיון בהליך, וזאת לאחר שבקשת העיכוב נדחתה על ידי בית המשפט בהחלטתו מיום 1.6.2020. נטען כי המותב לא הביע כל עמדה במהלך הדיון וממילא אין לומר כי בנסיבות העניין "ננעלה" דעתו של המותב באופן אשר יצדיק את פסילתו.

 

7.            דין הערעור להידחות. מתיאור העובדות שהובא לעיל ומעיון מפרוטוקול הדיון עולה, כפי שאף ציין בית המשפט קמא בהחלטתו, כי לא התקיים כל דיון מהותי בהליך, לפרוטוקול או שלא לפרוטוקול, וכי הדיון התמקד בסוגיית בקשתו של בא-כוח האחיות לדחות את הדיון. אמנם, יש להצר על הטעות שיצאה מלפני המותב עת נקבע כי היה זה בא-כוח המערער אשר הגיש את הבקשה לדחיית הדיון, ושומה היה עליו לדוק פורתא בזהות מגישי הבקשות שבפניו. עם זאת, אין בטעות זו כדי להצביע על חשש כלשהו למשוא פנים מצדו של המותב. משהדיון ביום 15.7.2020 נגע אך ורק לבקשת דחיית הדיון ולנסיבות הגשתה, ומשצפוי להתקיים בהליך דיון קדם משפט בו יוכל המערער להעלות את כל טענותיו המקדמיות, לא מצאתי כי קיימת עילה מבוררת להורות על פסילת המותב.

 

           אשר על כן, הערעור נדחה. בנסיבות העניין, לא ייעשה צו להוצאות.

 

           ניתן היום, י"ד בחשוון התשפ"א (1.11.2020).

 

 

 

 

 ה נ ש י א ה

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

1
ע"א 6165/20
החלטה
29/09/2020
הסרת כל המסמכים
5
ע"א 4409/19
החלטה
24/11/2020
טען מסמכים נוספים