פלוני נ. פלוני | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. פלוני

בע"מ 6447/20
תאריך: 20/10/2020

 

 

בבית המשפט העליון

 

בע"ם 6447/20

 

לפני:  

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

המבקש:

פלוני

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבה:

פלונית

                                          

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 8.9.2020 ברמ"ש 1566-09-20 שניתנה על-ידי כבוד השופטת ו' פלאוט

                                          

בשם המבקש:                        עו"ד ישראל וינברגר, עו"ד אבי גפן

 

החלטה

 

 

1.        זוהי בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד מיום 8.9.2020 (רמ"ש 1566-09-20, השופטת ו' פלאוט). בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש על החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה מיום 30.8.2020 (תלה"ם 11665-04-18, השופטת נ' גדיש).

 

2.        המבקש והמשיבה הם בני זוג לשעבר, ולהם שתי בנות משותפות, שעודן  קטינות. החל משנת 2018 מנהלים הצדדים הליכים משפטיים, בין היתר בעניין המשמורת על הקטינות והסדרי השהות שלהן. ביסוד ההליך שבפני עומדת אחת מהחלטות הביניים של בית המשפט לענייני משפחה בגדרו של הליך זה.

 

3.        מקורה של הבקשה דנן בתסקיר סעד (להלן: התסקיר) שהוגש במסגרת הליך המשמורת בחודש מרץ 2020, ובו הומלץ על שינוי מסוים בהסדרי השהות. כך, התסקיר המליץ על כך שבימי חמישי הקטינות ישהו לסירוגין אצל הצדדים, בעוד שקודם לכן שהו ביום זה אצל המשיבה בלבד. יצוין שהחלוקה לגבי הסדרי השהות בשאר ימות השבוע היא שוויונית. ביום 1.5.2020 בית המשפט לענייני משפחה נתן החלטה בפתקית לפיה "בשלב זה, ניתן תוקף של החלטה שיפוטית להמלצות התסקיר". המשיבה הגישה בקשת רשות ערעור על כך לבית המשפט המחוזי, אשר הורה ביום 14.5.2020 לבית המשפט לענייני משפחה לקיים דיון חוזר בהמלצות התסקיר ולנמק את החלטתו (רמ"ש 26919-05-20, השופטת ו' פלאוט). בהמשך לכך, ביום 2.7.2020 קבע בית המשפט לענייני משפחה כי לתקופת החופש הגדול, הסדרי השהות יהיו כפי שהומלץ בתסקיר (כך שימי חמישי "יתחלפו" בין ההורים). בהמשך, ביום 19.7.2020 התקיים דיון בבית המשפט לענייני משפחה, ובסיומו זה ציין כי "החלטה מפורטת הן באשר להמשך ההתנהלות והן באשר לזמני השהות שיהיו עד להחלטה סופית תינתן בנפרד". ביום 29.7.2020 נתן בית המשפט לענייני משפחה החלטה לפיה הצדדים יגישו תצהירים משלימים עד יום 15.12.2020, לנוכח הזמן שחלף מאז הוגשו התצהירים הקודמים מטעמם. כמו כן, בית המשפט לענייני משפחה קבע דיון הוכחות ליום 20.1.2021, והפציר בצדדים לנסות ולהגיע עוד קודם לכן להסכמות שישרתו את טובת הקטינות.

 

4.        בסוף חודש אוגוסט הגיש המבקש שתי בקשות לבית המשפט לענייני משפחה, ובהן עתר בעיקרו של דבר לכך שהמלצות התסקיר יאומצו באופן סופי וקבוע, בהתחשב בכך שהחופש הגדול מגיע לסיומו. החלטתו של בית המשפט לענייני משפחה בבקשות אלה היא שעומדת ביסוד ההליך דנן. בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הוא אינו רואה ליתן החלטות זמניות חדשות בטרם יכריע בתיק. בית המשפט לענייני משפחה ציין כי המשיבה הגישה הצעה לסיום ההליך וכי אם הצדדים יגיעו להסכמות, ניתן יהיה לאשרן. בהיעדר הסכמות, כך נקבע, יפעלו הצדדים בהתאם להחלטות הזמניות שניתנו. לבסוף ציין בית המשפט לענייני משפחה כי ההחלטה בעניין החלפת הסדרי השהות בימי חמישי התייחסה באופן מפורש רק לתקופת הקיץ, וכי אין מקום להאריכה ללא הסכמת המשיבה מבלי שיתאפשר לה למצות את זכויותיה בעניין.

 

5.        המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה האמורה לבית המשפט המחוזי, וזה דחה אותה. בית המשפט המחוזי קבע כי ההחלטה לפיה השינוי בהסדרי השהות יחול רק בחופשת הקיץ ניתנה כבר ביום 2.7.2020, והמבקש לא השיג עליה. מכל מקום, כך נקבע, המדובר בהחלטה על סעד זמני שההתערבות בה תיעשה במקרים חריגים בלבד. בית המשפט המחוזי הוסיף כי כפי שציין בית המשפט לענייני משפחה, המשיבה מתנגדת לאימוץ המלצות התסקיר וזכותה למצות טענותיה בדיון שייערך. בית המשפט המחוזי אף העיר כי טוב היה אם הצדדים היו משכילים להגיע להסכמות בסוגיה ספציפית זו, באופן שיכול היה לייתר את ההתדיינות בו.

 

6.        הבקשה שבפני נסבה על החלטתו האמורה של בית המשפט המחוזי. המבקש טוען כי הבקשה מעוררת שאלה עקרונית הנוגעת להפליה בין הורים על בסיס מגדרי. בהקשר זה, הוא עומד על שמלכתחילה הומלץ בתסקיר לאמץ חלוקה שווה באופן מלא ביחס לזמני השהות בין ההורים, אלא שההחלטות שהתקבלו מונעות זאת ללא נימוק מוצדק. המבקש מוסיף וטוען כי נגרם לו עיוות דין בשל כך שחלפו חודשים רבים מאז הוגש התסקיר בעוד בית המשפט לענייני משפחה אינו מקבל החלטה באשר להמלצותיו. עוד נטען, כי בית המשפט המחוזי שגה בקבעו שיש מקום לאפשר למשיבה להעלות טענותיה בדיון, כאשר כבר נערך דיון בבית המשפט לענייני משפחה אשר בו נדונו המלצות התסקיר.

 

7.        לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה מצאתי שדינה להידחות, מבלי להידרש לתשובת המשיבה. ההחלטה שהמבקש משיג עליה היא החלטת ביניים אשר נוגעת בעיקרה לאופן ניהול ההליך הקונקרטי בערכאה הדיונית. ערכאת הערעור אינה נוטה להתערב בסוג זה של החלטות, לא כל שכן ב"גלגול שלישי". ניתן להבין את רצונו של המבקש כי החלטה סופית בעניין הסדרי השהות תינתן בהקדם, אולם מעיון בהחלטות בית המשפט לענייני משפחה עולה כי הוא סבר שיש צורך בקבלת תצהירים עדכניים מטעם הצדדים בטרם תתקבל החלטה כאמור, ואיני רואה להתערב בכך.

 

8.        אשר על כן: הבקשה נדחית לפי תקנה 407א לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. משלא התבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ב' בחשון התשפ"א (‏20.10.2020).

 

 

 

                       ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך
טען מסמכים נוספים