פלוני נ. עינת אדרי- הממונה על חוק חופש המידע | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. עינת אדרי- הממונה על חוק חופש המידע

עע"מ 2800/19
תאריך: 05/08/2019

בבית המשפט העליון

 

עע"מ  2800/19 - ב'

 

לפני:  

כבוד השופט א' שטיין

 

המערערת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

 

המשיבים:

1. עינת אדרי- הממונה על חוק חופש המידע

 

2. רשות מקרקעי  ישראל

 

3. התנועה לחופש המידע

                                          

בקשה לעיכוב ביצוע

 

בשם המערערת:

עו"ד אורי קידר; עו"ד דריה ברוד

בשם המשיבות 2-1:

עו"ד שי כהן

בשם המשיבה 3:

עו"ד אוריה ירקוני

                                          

החלטה

 

 

1.            לפניי בקשה לעיכוב ביצועה של החלטה אשר ניתנה על ידי בית המשפט המחוזי ירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (השופט ע' שחם) ביום 19.3.2019 בגדרי עת"מ 5337-11-18, בה דחה בית המשפט את בקשתה של המערערת והמבקשת דכאן (להלן: המבקשת), לקיום הדיון בדלתיים סגורות וכן הורה על צירופה של התנועה לחופש המידע כצד להליך.

 

2.            החלטתו של בית משפט קמא מושא הערעור והבקשה לעיכוב ביצוע ניתנה במסגרתה של עתירה מינהלית אשר הוגשה על ידי המבקשת נגד רשות מקרקעי ישראל (להלן: רמ"י) והממונה על חופש המידע ברמ"י, הן המשיבות 1 ו-2 (להלן, בהתאמה: העתירה ו-המשיבות). העתירה הוגשה מכוח חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן: החוק) נגד החלטת המשיבות למסור מידע אודות המבקשת אשר התבקש על ידי התנועה לחופש המידע.

 

3.            במוקד הערעור שבגדרו מבוקש עיכוב הביצוע ניצבת החלטתו של בית משפט קמא בשני עניינים, כדלקמן: (1) בית משפט קמא קבע כי הדיון בעתירה לא יתקיים בדלתיים סגורות, בניגוד לבקשתה של המבקשת. חלף קיום הדיון בדלתיים סגורות, בית המשפט קבע מתווה לפיו חלקים בכתבי הטענות, אשר נוגעים לתוכנו של המידע או למסמכים שבמחלוקת, יוגשו במעטפה חתומה שלא דרך נט המשפט; והדיונים שנוגעים לתוכן המידע או למסמכים האמורים יתקיימו במעמד המבקשת והמשיבות בלבד; (2) בית משפט קמא קבע שהתנועה לחופש המידע תצורף כבעלת דין לעתירה, שכן מדובר בצד העלול להיפגע מההליך. המבקשת סבורה כי עלי לעכב את ביצוע ההחלטה האמורה, על שני חלקיה, עד אשר ערעורה יוכרע על ידי בית משפט זה.

 

4.            בשולי הדברים יצוין, כי ערעור זה הוגש תחילה כ"בקשת רשות ערעור" וסווג מחדש כ"ערעור" במסגרת החלטתו של הרשם ר' גולדשטיין מיום 8.5.2019. זאת, בהתאם להלכה אשר קבעה כי כאשר ההחלטה קמא מכילה בתוכה הכרעות מסוגים שונים – אלו שהערעור עליהן הוא בזכות, ואלו שהערעור עליהן טעון רשות – מדובר בפסק דין שעל כל רכיביו ניתן לערער בזכות (ראו, למשל: רע"א 7141/18 המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב נ' י.מ. הנדסה אופטית (11.12.2018)).

 

5.            המבקשת סבורה כי בהחלטתו של בית משפט קמא נפלה טעות היורדת לשורשו של עניין ולפיכך סיכויי הערעור שהגישה הינם גבוהים. לשיטת המבקשת, למידע שבמחלוקת יש אופי ביטחוני, ולאור התוצאה הצפויה ממסירתו לתנועה לחופש המידע ומקיום הדיון בדלתיים פתוחות – שאותה, לשיטתה, ראוי למנוע – דין הערעור להתקבל. עוד טוענת המבקשת כי לא היה מקום לצרף את התנועה לחופש המידע כבעלת דין, שכן עסקינן בהליך ישיר ובלעדי בינה לבין המשיבות. לבסוף, טוענת המבקשת כי אם לא תתקבל בקשתה לעיכוב הביצוע, לא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו. מטעם זה, סבורה המבקשת שמאזן הנוחות נוטה לטובתה.

 

6.            המשיבות, מצדן, מתנגדות לבקשה. לטענתן, סיכויי הערעור דנן הינם קלושים ועל כן יש לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע. לעניין צירופה של התנועה לחופש המידע, סבורות המשיבות כי משהתברר שהתנועה לחופש המידע עלולה להיפגע מקבלת העתירה המינהלית מן הראוי לצרפה כצד להליך בהתאם לאמור בתקנה 6(א) לתקנות בתי המשפט לעניינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000. על בסיס האמור בתקנה זו טוענות המשיבות כי סיכויי הערעור בעניין צירופה של התנועה לחופש המידע הם קלושים. לא זו אף זו: המשיבות מוסיפות וטוענות כי המבקשת לא ביססה עילה לקיום ההליך בדלתיים סגורות; וממילא לא כל הליך שבמסגרתו מוצג מידע חסוי מצדיק את סגירת הדלתיים. בהקשר זה סומכות המשיבות את ידיהן על החלטתו של בית משפט קמא ועל המתווה שנקבע בה, שלשיטתן יוצר איזון ראוי בין האינטרסים המתנגשים אהדדי. המשיבות מצביעות גם על כך שהתנועה לחופש המידע צורפה כבעלת דין להליכי הערעור דכאן (במסגרת החלטתה של הרשמת ש' עבידאן מיום 12.6.2019) ולדבריהן גם דבר זה תומך בעמדתן.

 

7.            לאחר צירופה של התנועה לחופש המידע כבעלת דין לערעור דכאן, גם היא הגישה תגובה לבקשה לעיכוב ביצוע. התנועה לחופש המידע מתנגדת לבקשה. לטענתה, סיכויי הערעור הינם קלושים ביותר ומאזן הנוחות תומך באופן מובהק בדחיית הבקשה.

 

8.            דין הבקשה להתקבל.

 

9.            סבורני כי שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף לטובת המבקשת. ברי הוא, כי אם ביצועה של ההחלטה קמא לא יעוכב, וההליך בבית משפט קמא יתנהל בדלתיים פתוחות בשיתוף התנועה לחופש המידע כבעלת דין, הדיון בערעור שהמבקשת הניחה לפתחנו יתייתר. בנסיבות אלו, אין מנוס מלעכב את ביצועה של ההחלטה קמא, שכן דחיית הבקשה יביא לכך שלא ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו אם הערעור של המבקשת יתקבל (ראו והשוו: עע"מ 8689/03 הממונה על העמדת מידע לציבור במשרד הבריאות נ' העמותה למדע, פסקה 7 (9.10.2003); ע"א 5150/17 פלוני נ' כונס הנכסים הרשמי מחוז חיפה (13.7.2017)). מסיבה זו ראיתי לנכון להיעתר לבקשה מבלי להידרש לסיכויי הערעור.

 

10.         הבקשה מתקבלת אפוא: ביצוע ההחלטה מושא הערעור יעוכב עד למתן הכרעה בערעור. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.

 

           ניתנה היום, ‏ד' באב התשע"ט (‏5.8.2019).

 

 

 

 

ש ו פ ט

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
טען מסמכים נוספים