פלוני נ. מפקד יחידת מיטב | חיפוש פסקי דין ברשת בחינם - ישראקורט

פלוני נ. מפקד יחידת מיטב

בג"ץ 7432/20
תאריך: 12/11/2020

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

בג"ץ  7432/20

 

לפני:  

כבוד השופט י' עמית

 

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

 

העותרת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. מפקד יחידת מיטב

 

2. שר הביטחון

 

3. ראש המטה הכללי

 

4. מפקד אגף כוח אדם

                                          

עתירה למתן צו על תנאי

                                          

בשם העותרת:

בעצמה                                   

 

בשם המשיבים:

עו"ד סיון דגן

 

 

פסק דין

 

השופטת ד' ברק-ארז:

 

1.        העתירה שבפנינו – שהוגשה ללא ייצוג משפטי – מכוונת לדרישתה של העותרת לקבל פטור משירות ביטחון מטעמים של הכרה דתית והווי משפחתי דתי לפי סעיפים 40(א) ו-39(ג) לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

 

2.        מועד התייצבותה של העותרת לשירות ביטחון נקבע, לאחר דחיה שנבעה מכניסתה לבידוד, ליום 28.10.2020. בו ביום הוגשה העתירה דנן, ובצדה בקשה למתן צו ביניים לעיכוב של הליכי גיוסה. בהמשך לכך ניתן צו ארעי המורה על עיכוב כאמור עד למתן החלטה אחרת.

 

3.        ביום 6.11.2020 הגישו המשיבים הודעה ובה מסרו, בין היתר, כי למען הסדר הטוב הוחלט לזמן את העותרת לראיון על-ידי סגנית מפקד מיטב על מנת לבחון האם מתקיימים בעניינה טעמים מיוחדים המצדיקים את קבלת תצהירה לצורך קבלת פטור מטעמים שבהכרה דתית, חרף העובדה שזה הוגש על-פי הנטען באיחור. כן נמסר כי הוחלט לזמן את העותרת לוועדה הדנה בבקשות פטור שעניינן הווי משפחתי דתי במועד קרוב, אף זאת לפנים משורת הדין ובהתחשב בנסיבות המקרה הקונקרטי. המשיבים ציינו כי לא יאכפו את חובת גיוסה של העותרת עד לסיום ההליכים בעניינה. על רקע זה התבקשה מחיקת העתירה תוך שמירת טענות הצדדים.

 

4.        בתגובה שהגישה העותרת ביום 11.11.2020 היא ביקשה כי העתירה תישאר תלויה ועומדת, כך שהמשיבים ימסרו הודעת עדכון לאחר הדיון בעניינה. לחלופין, ביקשה העותרת כי ככל שהעתירה תימחק, יושתו על המשיבים הוצאות משפט "בסך סמלי".

 

5.        בנסיבות העניין אנו סבורים כי העתירה התייתרה ודינה להימחק. זכויות הצדדים שמורות להם בכל הנוגע להחלטות שיתקבלו ביחס לעותרת בהמשך הדרך. כמו כן, בשים לב להשתלשלות העניינים כפי שתוארה בעתירה ובתגובת המשיבים, איננו סבורים כי יש מקום לפסיקת הוצאות.

 

6.        סוף דבר: העתירה נמחקת ללא צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ"ה בחשון התשפ"א (‏12.11.2020).

 

 

ש ו פ ט

ש ו פ ט

ש ו פ ט ת

 

_________________________

הסרת המסמך

מסמכים נוספים

הסרת כל המסמכים
10
רע"א 6745/20
החלטה
23/11/2020
טען מסמכים נוספים